Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

De betekenis van De Smaragden Stad in het Land van Oz

Smaragden Stad Land van OZ

In deze moeilijke tijden (we zijn februari 2021, terwijl ik dit schrijf)  kreeg ik behoefte om het oorzaak en effect-gevolg op kinderen te gaan onderzoeken. Hierbij gebruik  ik de allegorie van: Het Land van Oz, naar het beroemde boek van Frank Baum. Een Land, dat voor velen van ons, zowel dicht-als ver bij ligt. Een Land waarin zich ook een prachtige stad bevindt: De Smaragden Stad. Het is juist deze Stad die de sleutels herbergt die ons een oplossing voor de huidige crisis kan bieden. Laat mij uw gids zijn op onze tocht naar deze mooie Stad.

Nodig: àlle informatie om een lastige tijd te kunnen kaderen

Net zoals de vorige generaties beschikken onze jongere generaties niet over àlle informatie die nodig is om deze lastige tijd te kunnen kaderen. Informatie over wat de werkelijke aard van materie is bijvoorbeeld en in het verlengde daarvan de werkelijke samenstelling van hun (en ons) lichaam. In het Westen wordt ons door achterhaalde onderwijssystemen voorgehouden dat we voor oplossingen buiten ons zelf moeten kijken. Oftewel: in boeken, bibliotheken, universiteiten en in de geest van andere mensen. Wat kinderen niet wordt verteld is dat ze ook naar binnen kunnen kijken, zoals in de Oosterse filosofie. Hoewel er de laatste jaren een opmars is van allerhande meditatiemethodes zoals mindfulness en yoga om de geest te verkennen en ontdekken. Als we ons naar binnen keren,  zouden we onontdekte werelden te zien krijgen. Ja, zelfs hele sterrenstelsels en oneindige bibliotheken met kennis en wijsheid. Dit laatste wordt Akasha genoemd in de eeuwenoude, mystieke Upanishads-geschriften.

De Heksen van het Noorden Zuiden, Oosten en Westen

Wanneer onderwijsinstellingen of onderwijsmethodes deze benadering zouden toepassen, betreden kinderen Het mystieke Land van Oz. Hier ontdekken ze wat hun werkelijke waarde is en tevens de werkelijke aard van het land ( = realiteit) waarin ze NU opgroeien. En hoe ze de legendarische vier Heksen onschadelijk kunnen maken. In het land van Oz staan de heksen symbool voor de volgende vier eigenschappen: onwetendheid, luiheid, kwaadwilligheid en naïviteit. Een beperkende en gevaarlijke combinatie. Deze heksen bewaken namelijk De Smaragden Stad. Deze laatste is de symbolische verzameling van de ultieme, echte kennis over zichzelf en de werkelijke aard van de Wereld waarin wij-en ook de kinderen- leven.

De Angst voor werkelijke kennis & de ontdekking van De Smaragden Stad

Kunnen we concluderen dat ons systeem van samenleven – zowel de individuele als de collectieve – een soort wezenlijke angst heeft ontwikkeld voor Echte Kennis en Verandering? Zelfs als die verandering positief is? Als toegang krijgen tot Echte Kennis of Waarheid leidt tot verandering, dan is het vrij logisch dat diep in ons lichaam-geest systeem, een -onbewust- mechanisme aanwezig is dat zich zal verzetten tegen het te weten komen van waarheid (als die tenminste bestaat). Willen wij verhinderen dat onze kinderen De Smaragden Stad ontdekken? Houden wij hen (on)bewust binnen een door ons begrensd denkkader, zodat zij moeilijk kunnen ontdekken wie ze werkelijk zijn?

De ongekende mogelijkheden van het mensenkind & multiversiteiten

Als wij onze jongere generaties toegang geven tot de Smaragden Stad ( = hun onbeperkte mogelijkheden), dan zal er zich in de toekomst geen virus meer kunnen ontwikkelen. We krijgen dan andere politieke leiders, afkomstig uit compleet andere onderwijssystemen of multi-universiteiten. In deze andere aanpak wordt onderwezen dat we meerdimensionale, onderling verbonden wezens van licht zijn, die in een onderling verbonden multi-universum leven. Dit heeft natuurlijk voor-en nadelen, waarbij eenvoudig kan worden geleerd om hier mee om te gaan. Een kunst, die door generaties durende lange oefening kan worden onderwezen door multi-intelligente volwassenen(!) Vibrerende wezens in een vibrerend universum. Een mooi vooruitzicht én bereikbaar.

De aangeboren natuur van het kind: leven zonder angst

Desondanks komen kinderen al quasi volmaakt op deze wereld en hoeft er dus niks te worden gefikst. Dat leest U goed. Natuurlijk hebben ze de hulp nodig van hun opvoeders in deze fysieke dimensie, om te leren hoe te leven in een materiële dimensie. Op zichzelf, heeft het kind geen angst, het is zelfs onbevreesd tot op het moment dat dit door volwassenen wordt aangepraat (…). Het heeft geen enkel idee wat het concept angst zou kunnen betekenen. Hoe kan dit ook, omdat het diep in zichzelf weet dat de dood niet bestaat, vermits het-nogal recent- uit een oneindige dimensie afkomstig is waar tijd niet bestaat. Het is een boodschap die zowel Krisnamurti als Rudolf Steiner ons hebben gegeven.  Zo was het boek ‘ Wie was mijn kind’ (1997) van Carol Bowman ook zeer verhelderend. Het is dan ook belangrijk en nuttig dat de jongere generaties van  de ware aard van de dood (als overgangsfase) worden doordrongen. De moeder aller angsten is immers, de angst voor de dood. 

Een uitnodiging om de Poort naar de Smaragden Stad binnen te gaan

Mensen die een ‘Bijna Dood Ervaring (BDE)’ hebben ervaren, komen terug met de meest onvoorstelbare verhalen en slechts één conclusie: De dood bestaat niet. Een stelling die we ons dagelijks mogen herinneren in deze pandemie tijden. De media doet echter zijn uiterste best om ons als collectief – volwassenen en kinderen – terug te drijven in lage angstfrequenties en met name angst voor de dood. Wetende dat deze angstfrequenties onze realiteit aansturen én scheppen. Boeken van neurochirurg Alexander Eben en Raymond Moody tonen echter een ander beeld. 

Het is de Poort naar de Smaragden Stad die we hand in hand met onze kinderen willen binnenlopen. Een uitnodiging. Stel je voor dat kinderen van kleins af zich zouden realiseren dat ze hun realiteit mee helpen scheppen. Dat ze alles kunnen bereiken wat ze zich wensen. Stel je eens een samenleving voor zonder angst voor de dood. Een samenleving waar het menselijk reptielen-brein, schaakmat wordt gezet. Dàt is de Smaragden Stad. Deze weg tonen is ook onze taak als opvoeders en leiders voor onze jongere generaties. Kinderen smachten naar deze vorm van opvoeding & onderwijs. Waar blijft dus onze moed om onze echte geschiedenis, onze werkelijke aard te bestuderen? Hoe vinden wij die nieuwe, wonderlijke wereld die door zovele spirituele wijzen wordt beschreven?

Alexander Eben, Raymond Moody, Graham Hancock & Robert Bauval

Om kinderen zich een beter beeld te laten vormen van geschiedenis en andere visies op Egypte ( = een belangrijke bakermat van onze beschaving) zijn de boeken van bijvoorbeeld Graham Hancock en Robert Beauval een aanrader. Echter, het ontbreekt ons aan moed om te kunnen toegeven aan het kind dat we ons hebben vergist. En bijgevolg, blijven wij onze kinderen zaken  onderwijzen die werden geschreven en geschapen door ‘overwinnaars’.

Harry Potter & Dreuzels

De situatie kan op dit moment worden vergeleken met het onderwerp in de Harry Potter boeken, die enorm geliefd zijn bij onze kinderen en waarin de maatschappij is verdeeld tussen  ‘magisch denkende’ mensen en ‘dreuzels’ of mondain denkende-onwetende, en dus beperkt denkende – mensen. De ‘dreuzels’ in onze maatschappij houden de leugen(s) in stand. Misschien verschilt dit wel van land tot land en is het bijvoorbeeld in Nederland een ander verhaal. Ik zou het niet weten omdat mijn bakermat Vlaanderen is.

Wij sussen ons met de gedachte, dat wij de waarheid verdraaien en verzwijgen om ons kind te beschermen. De cultuur van achterhouden en verdraaien van kennis over hun ware aard en oneindige mogelijkheden mag echter NU stoppen. Ons bewustzijn rond  deze thematiek vraagt om te groeien. En daarbij mogen we de controle over onze kinderen en jongeren loslaten.

Onderwijs & geschiedenis en de Sleutel tot het hart van het Land van Oz

Vele jongeren weten niet wie en wat ze zijn en wat hun doel is in het leven. Ook hun ware geschiedenis kennen ze niet. Zo wordt hen voorgehouden dat ze afkomstig zijn van een apensoort (Darwin). Ook werd en wordt hun noodzakelijke, energetische verbinding met de natuur in vraag gesteld. Door toedoen van religieuze (Christelijke) dogma’s zijn zij dan ook die verbinding met de Natuur en in het bijzonder de Natuurelementalen, zoals elfen, nimfen & kabouters, kwijt gespeeld.  Sterker nog, men heeft belangrijke Natuurgoden –ons echte erfgoed- verketterd en in het kamp gestoken van het zogenaamde Kwaad (!) 

Uit ‘Cellen van Licht’ van Barbara Wren:

Het is onze natuurlijke staat om één te zijn met de Aarde en het universum. De wijzen uit het verleden begrepen en onderkenden dit. Als onze microkosmos, onze energie op cellulair niveau, overeenkomt met de macrokosmos, de wereld buiten ons lichaam, is er niets dat we niet kunnen. We zijn geboren om te dromen, om daarna die dromen door ons uitdijend bewustzijn waar te maken.

Als we licht op ons potentieel laten schijnen, worden we een wandelend wonder. Ziekten zijn niet langer ongeneeslijk, want we begrijpen dat ziekte, geen enkele uitgezonderd, geheel van binnenuit te genezen is. (zie ook Dr. Joe Dispenza) We vrezen niet langer wat de toekomst voor ons in petto heeft, omdat we voortdurend doorgaan met een innerlijk weten dat wij onze eigen bestemming in handen hebben en deze kunnen sturen. Dit is waar het menselijk potentieel werkelijk om gaat. Dit is de Sleutel tot de Smaragden Stad in het Land van Oz.

Conclusie

Om het Land van Oz te  kunnen vinden werd het platform Pure Child geschapen. Het magazine strooit dan ook zoals in dat sprookje van Hans en Grietje vele kruimels in het bos, zodat de Smaragden Stad in het bereik komt van elke opvoeder, ouder of leraar. Maak je de taal van het sprookje eigen en vind de Smaragden Stad! Hier is geen enkel virus te vinden en mogen wij knuffelen en dansen met de Elfen, nimfen en kabouters. Het is daar, dat toekomstige leiders van dit land hun opleiding afronden in de Multi-universiteit.

Rudy Van Damme 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..