Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Onze visie

"Opgroeien in puurheid is de aangewezen weg"

PURE CHILD is een educatief platform:

Hoe?

Via onze blogs, het magazine, het Youtube videokanaal krijgen ouders, leerkrachten, coaches en professionals de kans om hun nieuwe, verruimende kennis, inzichten en ervaringen te delen.

Doel?

  • Om ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen, bewust te maken dat het kind zelf reeds veel wijsheid in zich heeft en dit uniek zijn van elk kind, te laten ontplooien in een open omkadering.
  • Kinderen met hun eigen bijzondere talenten en hun unieke blauwdruk zich te laten ontwikkelen om zo authentieke volwassenen te worden die met een passie in het leven staan, die hun eigen leiderschap en nieuwe visies neerzetten in de maatschappij.
  • Bijdragen bij aan het welbevinden van de begeleider, de ouder en het kind zodat deze in verbinding samen mogen groeien tot gelukkige mensen.
  • Het belang van de natuur en van natuurlijke voeding voor kinderen als onderdeel van hun welzijn, benadrukken.
  • Alle mogelijke tools aanreiken om kinderen te helpen om mooie, unieke mensen te worden en op die manier samen met hen te bouwen aan een gezonde, natuurlijke en gelukkige maatschappij!