Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Boeken In de Kijker

Boekbespreking: ‘Overprikkeld Brein’

Auteur: Charlotte Labee

Uitgeverij: Kosmos Uitgeverij.

ISBN: 978 90 439 24887

Wie is de Auteur?

Charlotte Labee is oprichter van het succesvolle opleidingsinstituut Brain Balance Opleidingen en auteur van boeken over de gezondheid van je brein. Charlotte hielp al meer dan 100.000 mensen hun doel te bereiken met haar boeken, theatertournee, coaching en lifestyleadviezen, trainingen en opleidingen, social media, masterclasses en supplementen. Ook zet ze zich maatschappelijk in voor jongeren en hun  mentale balans. ‘Overprikkeld brein’ staat al een halfjaar  in de bestsellerlijst. (februari 2024)

 

Zelden vind je een boek, waarin een belofte bij aanvang wordt gedaan door de auteur, een soort intentieverklaring, zeg maar. Deze bestaat eruit dat ze er garant voor staat dat geen enkel domein wordt vergeten als het gaat om kennis te vergaren, over hoe het brein werkt: de invloed van onze darmen, omgeving, jeugd, opvoeding.

Het boek is praktisch opgevat (je vindt er onder andere een tien wekenplan in terug, die je op jouw tempo kan afwerken, om jouw brein in evenwicht te brengen). Om jouw kennis stapsgewijs bij te schaven is de materie onderverdeeld in vier fases of levels. Op de achterflap staat volgende tekst:

‘ In dit boek biedt Brain Balance Expert Charlotte Labee concrete handvatten om je brein en leven weer in balans te krijgen, Charlotte geeft waardevolle inzichten over de werking van het brein, helpt je om symptomen van overprikkeling te herkennen en laat zien hoe je door 10 weken aan de slag te gaan met voeding, beweging, ontspanning en verbinding meer rust ervaart.’

In evolutie van menselijke intelligentie over eender welk thema of onderwerp is het onvermijdelijk dat onderzoekers op een punt aanbelanden dat, these en anti-these vragen om een synthese. De auteur brengt, de klassieke bevindingen over werking van het brein te samen met de spirituele  interpretatie. Zij schrijft:

Voor mij is spiritualiteit: heel bewust omgaan met je processen, weten wat er zich in je interne processen afspeelt, weten hoe je ermee om kunt gaan, weten hoe je lichaam en brein jou signalen geven. Het in het hier-en- nu aanwezig zijn, openstaan voor wat de wereld en jouw omgeving je nog meer kunnen laten zien. Geloof me, er is veel meer te zien en ervaren wanneer je je blikveld verruimt. Daar helpt spiritualiteit enorm mee. Spiritualiteit zweverig? Totaal niet, het is wetenschap, het is onderzocht, onderbouwd, bewezen. Joe Dispenza is wetenschapper en spiritueel. Lisa Miller is wetenschapper en heeft spiritualiteit helemaal uitgezocht. Spiritualiteit geeft ons enorm interessante inzichten, misschien wel de mooiste breininzichten die er te vinden zijn.’

Charlotte breekt  bijgevolg een lans voor een  verenigende visie  op het brein en dat is  een positieve mentaliteit en grote vooruitgang voor iedereen die de kwaliteit van zijn leven wil verbeteren.

Rudy Van Damme voor Pure Child © 2024-2025

Boekbespreking ‘Overprikkeld’

Auteur: Carolyn Dalgliesh

Uitgeverij: Hogrefe uitgevers bv

ISBN: 978090-79729

Iets over de auteur Carolyn Dalgliesh:

Ze werkte elf jaar op de afdelingen verkoop, klantenservice en werving en selectie van kleine en grote bedrijven. Daarna wijdde ze zich aan de opvoeding van haar twee kinderen. Haar werkervaringen en haar ervaringen als ouder van een prikkelgevoelig kind vormden de brandstof voor haar interesse in structuur en organisatie. Zo concludeerde ze dat goede systemen niet alleen nuttig zijn op professioneel vlak, maar dat ze ook bijdragen aan persoonlijk welzijn.

Ze richtte ook ‘Systems for Sensory Kids’ op, een organisatiemodel voor rigide, angstige en snel afgeleide kinderen dat een brug slaat tussen klinische hulp en praktische oplossingen thuis.

Carolyn is ook lid van de ‘National Association of Professional Organisers(NAPO) en voozitter van Simple Organizing Strategies, dat kleine bedrijven en particulieren organisatieadvies geeft. Ze woont in de VS met haar man en twee kinderen. Meer informatie over haar vind je op de website van Hogrefe.nl 

Dit boek is ingedeeld in drie delen:

1. Je prikkelgevoelige kind begrijpen

2. Je prikkelgevoelige kind thuis helpen

3. Je prikkelgevoelige kind ondersteunen in de  buitenwereld.

Elk hoofdstuk, beschikt  naast een theoretische uiteenzetting ook over een werkblad (‘prikkelwerkbladen’), om de theorie in de praktijk te brengen, alsook handige checklists.

Het motto van dit boek is vooral: Biedt meer structuur, zodat je balans en geluk  in het leven vindt. Psychologen en andere behandelaars kunnen veel voor jou en jouw kind betekenen, maar wat kun jij zelf doen om je kind te helpen? Hoe kun jij de wereld overzichtelijker en minder beangstigend maken voor jouw zoon of dochter?

Ziehier enkele sleutelwoorden:

Structureren van prikkels- hulp bij gevreesde taken- speciale oplossingen- visuele hulpmiddelen- op reis gaan- gemeenschappelijke uitdagingen- diagnoses- de taal van het kind- sensorisch profiel- ADHD-ADD- ASS- bipolaire stoornissen- omgevingsfactoren- paniekstoornis- sociale fobie-..enz.

Samenvatting

Plekken waar veel mensen aanwezig zijn (voetbalstadions, sportwedstrijden, massaconcerten….) chaotische toestanden, onverwachte situaties: voor prikkelgevoelige jongeren kan  de wereld voor heel wat psychische overlast zorgen met als gevolg dat ze soms compleet het noorden kwijt zijn en abnormaal veel angst krijgen en niet in staat zijn hun emoties te beheersen wat dan leidt tot woede uitbarstingen en ander onbegrijpbaar- of antisociaal gedrag. Misschien heeft jouw kind een vorm van autisme, ADHD,  OCD (obsessieve cognitieve stoornis) of alles van deze stoornissen bij elkaar? Het op tijd op school geraken, speelgoed opruimen, huiswerk afkrijgen zijn terugkerende stresserende momenten voor iedereen, die van dichtbij met dit kind te maken heeft, Een psycholoog of/en gespecialiseerde therapeut kan een ondersteuning of tijdelijke verlichting bieden. Maar wat kan jij zelf als ouder doen om dat kind te helpen? Hoe kan je de wereld overzichtelijker maken en meer vertrouwen scheppen bij het kind?

Het is een praktisch boek met zogenaamde ‘prikkelwerkbladen’, waarmee jijzelf leert,  onder andere beter te communiceren met het kind in kwestie, en tevens structuur aan te brengen in zijn dagelijks leven, door het houvast te bieden, waardoor er meer rust en harmonie in het gezin wordt ervaren.

Hierdoor is het kind ook beter voorbereid op vakanties en andere potentiële problematische, sociale situaties. Het boek ‘overprikkeld’  is een waardevolle aanwinst om de levenskwaliteit van een prikkelgevoelig kind gevoelig te verbeteren.

 

Rudy Van Damme voor Pure Child Magazine ©2024-2025

Boekbespreking ‘Het verstrooide Brein’

Auteur: Gabor Maté

Uitgeverij: Ankh Hermes

ISBN: 9789020218411

Gabor Maté hoeft niet meer voorgesteld te worden; zijn clips op youtube en andere podcasts worden duizenden keren bekeken. Dit boek opent hij met het volgende citaat:

‘De geneeskunde vertelt ons evenveel over wat het betekent om heel te worden, te lijden en te sterven als chemische analyse ons vertelt over de esthetische waarde van aardewerk’.- Ivan Illich in ‘ grenzen aan Geneeskunde-

In zeven hoofdstukken met duidelijke en heldere bewoordingen zet Gabor Maté zijn missie als mentale gezondheidspionier verder door trauma-gerelateerde thema’s in de verf te zetten in een meer en meer psychotisch aanvoelende wereld. Maté  zelf geeft zich in dit boek ook  helemaal bloot,  aangevend dat hij zelf op een bepaald moment werd gediagnosticeerd met ADD (een stoornis die onderdeel is van het meer bekende ADHD) ADD staat voor Attention Deficit Disorder .

Ter omkadering, neem ik hier een korte tekst over van de website hersenstichting.nl over ADD: ‘ ADD en ADHD worden vaak gezien als moderne stoornissen. Toch werden de eerste problemen met gedrag dat hierop lijkt al aan het begin van de twintigste eeuw beschreven. Mensen met ADD krijgen vaak een behandeling die lijkt op de behandeling die mensen met ADHD nu krijgen. Dat zijn meestal medicijnen, therapie of een combinatie daarvan.’

Erfelijkheid & neurodivergent

De symptomen van ADD zijn: snel afgeleid en vergeetachtig zijn, slaapproblemen, ander tijdbesef, veel dagdromen en dikwijls overprikkeld. Bij ADD speelt erfelijkheid een belangrijke rol. Een kind met ADD heeft dus vaak een ouder die ADD of ADHD heeft. Bij mensen met ADD werken de hersenen op een andere manier dan bij mensen zonder ADD. Ze worden dikwijls onder de noemer, ‘neuro divergent’ of ‘neuro-atypisch’ ondergebracht.

Emotionele en cognitieve ontwikkeling

In het boek wordt daar uitgebreid en dieper op ingegaan.

Maté geeft aan voor wie dit boek geschreven is:

Ouders die doen wat ze kunnen om hun kinderen op een liefdevolle manier op te voeden zodat ze zich veilig voelen, hebben geen behoefte aan nog méér schuldgevoelens dan ze nu al hebben. Die ouders willen zich juist minder schuldig voelen en willen weten hoe ze de relatie met hun kind kunnen gebruiken om de emotionele en cognitieve ontwikkeling van hun kind te bevorderen. Het verstrooide brein is onder andere voor die ouders geschreven. De casusbeschrijvingen en citaten komen uit mijn eigen dossiers’.

Leuke anecdotes

Treffend voor Gabor Maté zijn de leuke anekdotes die zijn theoretische benadering  zinvol aanvullen:

Als je volwassenen met ADD interviewt, kun je allerlei grapjes verwachten. Met onverwachte zinswendingen en absurde associaties doorspekken ze levensverhalen die op zichzelf niet zo lachwekkend zijn. ‘Goddank is het alleen maar ADD’ zei een man nadat ik had vastgesteld dat hij ADD had.’ Ik dacht altijd dat ik één crouton tekortkwam om mijn salade een caesarsalade te kunnen noemen. ‘ Kinderen met ADD vertonen op school vaak clownesk gedrag.

Onmisbaar

Dit boek, is onmisbaar in een bibliotheek voor iedereen die menselijk gedrag beter wil begrijpen, het zij van kinderen of volwassenen.

Rudy Van Damme voor Pure Child Magazine© 2024-2025

Boekbespreking ‘ Vadervuur’’

Auteur: Jeroen De Jong

Uitgeverij: Samsara

ISBN: 9789493301313

Volg je eigen opvoedkoers en word de vader die je je kind gunt

Als je in de positie verkeert, waarin je binnenkort vader -al dan niet voor de eerste keer- wordt en je zoekt een boek die je een verfrissende kijk op vaderschap geeft, dan is het dit boek een sterke aanrader en wel om deze redenen:

– Het inspireert om in communicatie te gaan met andere vaders.

– Het bestaat uit vele anekdotes van de auteur zelf, die zich ook  De Praktijkvader’ laat noemen.

  ‘Vadervuur’ geeft je vele nuttige tips om op, zowel mentaal- en emotioneel niveau dat vaderpotentieel bij jou te activeren.

Het vergelijkt het vaderschap met de transitie van de prins naar een koning.

Door eenvoudige beschrijvingen zal de aandachtige lezer ‘het pad van de held’ herkennen in de nieuwe visie op vaderschap.

– Het epos van vader én moeder worden uitstekend wordt belicht. Want wat is een vader zonder moeder?

– Het heeft een enorm potentieel om vele vaderlijn -verstrikkingen te helen binnen het familiesysteem.

– Omdat na het lezen van dit boek, je nooit meer als vaderschap banaal zal worden ervaren, door eender wie, eender waar.

– Het geschreven is met een vlotte pen en vooral- vanuit het hart.

Dit boek is niet het zoveelste opvoedboek, maar kan als een moderne inwijdingsreis in het vaderschap beschreven worden. Hardnekkige en beperkende ideeën over de opvoeding van kinderen worden opzij geschoven. Zelfs het nut van opvoeding wordt in vraag gesteld zodat de lezer met een klare, heldere bril kan kijken. Of zoals de auteur in eenvoudige bewoordingen aanbeveelt, om je kind(eren) NIET op te voeden, teneinde niet te knoeien met de innerlijke volmaaktheid van dat kind. Hier vind je de link naar de website:  van de Praktijkvader.

Rudy Van Damme

Boekbespreking ‘ Lichter Levend Leren’

Auteur: Geesje Stroo 

Uitgeverij: Paris Books

ISBN: 978 9493280 39 7

In een meer zielsgerichte universele educatie

Dit boek heeft de allure een klassieker te worden als het er op aan komt deze overgangstijd te beschrijven met betrekking tot onderwijs.

De auteur beschikt niet alleen over een dertig jarige periode ervaring in het onderwijs als docente maar ook over wat men een hoger bewustzijn noemt. Dit laatste is nu net het niveau van bewustzijn, waar de mensheid in zijn geheel op weg naar toe is, met-welteverstaan- vallen en opstaan. Ons einddoel als collectief, althans volgens de gekende, moderne mysteriescholen. Dit betekent ook meteen dat het boek zal gelezen worden door die enkelingen, die ‘vibreren’ op dezelfde vibratie van het boek, dat zoals reeds gesteld vrij hoog is. Ik citeer de tekst op de achterflap: ‘ We zijn op weg naar een nieuwe wereld en aan onze horizon zijn nieuwe collectieve bewegingen naar een dieper gedeeld mens-zijn aan het ontstaan. We bewegen van een afgescheiden ik-gericht- heid naar een nieuw wij-gerichtheid.

Omdat wij in essentie vanuit een groter kosmisch veld met elkaar verbonden zijn, is het belangrijk een meer universeel perspectief op onze toekomstige educatie te ontwikkelen.

Het boek Lichter Levend Leren spreekt over de mogelijkheid van een rijkere menselijkheid en leren van het leven zelf, een grotere plaats in educatie te geven. Het is een onderzoek in de verbinding tussen educatie, creativiteit en spiritualiteit en communiceert het belang van het ontwikkelen van het eenheidsbewustzijn.

Het geeft een verfrissende kijk op de kracht van communicatie binnen onderwijssituaties, waarbij de leerkracht zichzelf niet centraal stelt, maar onderdeel uitmaakt van een bruisend, integraal proces, waarbinnen ieder individu een persoonlijke inbreng mag hebben vanuit eigen kunnen en kracht. De voorbeelden in dit boek nodigen ook uit om van lezer tot medebelever te worden. Een aanrader voor iedereen die zich bij kinderen betrokken voelt.

De auteur is naast schrijver ook kunstdocent, wat de interpretatie van haar boodschap in een zeker daglicht plaatst. Kunst is immers de taal van de ziel.
Toch komt het boek niet zweverig of newage-achtig over, ondanks het veelvuldige gebruik van het woord ‘Kosmos’ en ‘Ziel’.

Dit maakt dat het toegankelijk is voor een breed publiek. De auteur mag dan ook met recht en reden een onderwijspionier genoemd worden waar de bevoegde instanties moeten met rekening houden, tenzij men achter de feiten wil blijven aanlopen.

Pure Child Redactieteam. © 2022-2023.

Boekbespreking ‘ Het Voorouder Medicijn’

Auteur: Daniel Foor

Uitgeverij: AnkhHermes

ISBN: 978020217292

Helen van oude pijn in de familielijn

Het is langzaam in ons cultuur aan het doordringen dat contact maken met voorouders en onze vroegere familiegeneraties, een positieve invloed heeft op kwaliteit van niet alleen ons persoonlijk leven, maar ook onze familierelaties.
Het is in dat kader dat dit baanbrekend boek werd geschreven door een expert met jarenlange ervaring.
Het is niet alleen een theorieboek, ook zijn er verschillende oefeningen-met sjamanistische/ animistische inslag- in opgenomen voor de praktijkgerichte lezer of zoals de auteur het zelf schrijft:’ Dit boek is voor iedereen die zich inzet om oude levenswijzen van respect voor de Aarde en alle wezens te beschermen en creatief te vernieuwen.’

Verwacht U aan een avontuurlijke reis doorheen (voor)ouderlijke culturen op een zoektocht naar het verloren respect voor diegenen die ons zijn voorgegaan. Want, zo schrijft de auteur; de wijsheid van onze voorouders mag en kan niet verloren gaan. Zij wacht tot iemand er beroep op doet, zodat ze hernieuwd ontwaakt in de harten en gedachten van de levenden.

Wat dit boek ook zo interessant maakt is dat de definitie ‘voorouders’ breed wordt open getrokken en geïnterpreteerd: ‘ Naast directe bloedverwanten kun je ook mensen die je persoonlijk of cultureel inspireren als voorouders beschouwen.’


Een uitstekend boek-met uitgebreide referentielijst- voor niet alleen de ervaren familieopsteller, maar ook de leek die verder zoekt dan zijn neus lang is.
Het helpt je om terug als familie, inclusief de kinderen verankering te krijgen met de wortels van jouw bloedlijnen en jouw plaats op de planeet.

Pure Child Redactieteam. © 2022-2023.

BEELDDENKERS ‘ Als kwartjes vallen’

 Uitgeverij: Booklight

 Auteur: Natasja Esmeijer

 ISBN: 978 949259518 8

Een boek dat wordt uitgegeven in een handig kleurrijk formaat met hier een daar  aangename kleurrijke  verklarende afbeeldingen, waarin  de auteur heeft gekozen voor  11 hoofdstukken waarvan ruimschoots de helft handelt over de werking van de hersenen (uiteraard, in de context van het onderwerp) en de andere helft hoe beelddenkers bijvoorbeeld beter kunnen functioneren in de maatschappij, in het bijzonder op school en in het gezin. Ook aan perfectionisme, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid wordt uitgebreid aandacht besteed.

Op  de kaft: 

‘Als moeder van twee beelddenkers verdiepte Natasja Esmeijer zich in de grote verschillen tussen kinderen met een dominante linker- en een dominante rechterhersenhelft. Ze brengt op toegankelijke wijze recent wetenschappelijke onderzoek hierover bijeen. Dit boek vormt dan ook een compleet naslagwerk voor iedereen die beelddenkers beter wil begrijpen.’

‘Beelddenkers, denken voornamelijk rechts’ schrijft ze, wat dat ook mag betekenen. Dat zegt natuurlijk niks over jouw politieke voorkeur, maar alles over hoe je brein functioneert en hoe je leert. Het is vooral dat HOE dat belangrijk is. Het is een leerstof die bijzonder interessant is, want het kan een antwoord geven op de vraag waarom sommige kinderen niet vooruit lijken te komen, ondanks  een ogenschijnlijk aanwezige intelligentie. Volgend citaat is dan ook sprekend:

‘ Ik ben zeer waarschijnlijk een beelddenker. Althans dat denken de dochter en haar moeder. Ik noemde het zelf altijd autisme en ADHD. Nu begrijp ik dat beelddenken, autisme en ADHD hand in hand gaan en dezelfde oorsprong hebben. Prof. Scherder heeft mij al eens verteld dat creativiteit  uit de rechterhersenhelft komt wat mij de uitspraak ontlokte: ‘ Ik vraag me af of ik dan wel een linkerhelft heb.’

 De auteur zelf over dit boek:

‘Dit boek is tot stand gekomen na een jarenlange worsteling met onbegrip, uitzoeken, nieuwe problemen tegenkomen en oplossingen vinden. Waarom zijn er kinderen met een enorme potentie die toch niet mee kunnen komen op school? Als moeder van een beelddenker en autist heb ik deze worsteling aan den lijve ondervonden.’

Een boek dat zeker zijn plaats in uw bibliotheek verdient en al zeker, mocht je een beelddenker in het gezin hebben.

Dit boek is dan ook een welgekomen steun voor ouders en leerkrachten.

De auteur is niet over één nacht ijs gegaan en heeft degelijk onderzoek verricht naar dit fenomeen (getuige de uitgebreide referentielijst), dat inderdaad bij vele ouders en leerkrachten, ‘het kwartje zal doen vallen.’

 

RVD voor Pure Child vzw. ©2023.

Ontspanning voor Leerkrachten

Auteur:  Francine Jellesma

Uitgever: SWP

ISBN 978 908560 226 2

e titel lijkt een contradictie in terminus te zijn, aangezien ontspanning voor de meeste leraren onhaalbaar is en waarvan de auteur in haar inleiding schrijft: ‘ Het is een zwaar beroep, dat je emotioneel kan uitputten.’ 

Dit kan dan ook tellen als introductie. Je krijgt zowaar wat medelijden, met dat lerarenkorps, dat in dit boek zeer nuttige tips en advies vindt dat ‘ontspanning voor leerkrachten’ belooft.  Zoals de auteur ook aangeeft, komt die ontspanning niet zomaar aanwaaien want: ‘van tijdsbeheer en het  vinden van de juiste balans tussen werk en privé tot het verhogen van je emotionele intelligentie en het motiveren van leerlingen.’ Geeft al aan dat er een inspanning, om ontspanning te vinden moet worden geleverd.

De auteur studeerde af in de kinderpsychologie en doctoreerde in hetzelfde vak, waarna zij zich ging interesseren voor de pedagogiek. Haar missie bestaat eruit een brug te slaan tussen theorie en praktijk, een doel waar zij in dit boek wonderwel in slaagt.

Niet te verwonderen dan, dat ze ook leerkrachten, ouders en kinderen begeleidt. 

Het boek verwijst dan ook uitgebreid naar beschikbare bronnen, teneinde de theorie in tien hoofdstukken te onderbouwen. Van deze hoofdstukken handelen er ongeveer de helft over het begrip stress, en de andere helft over werk-leven balans, tijdsbeheer, communicatietechnieken met leerlingen, emotionele intelligentie en samenwerking met collega-leraren.

Het boek stelt uitgebreide praktijkoefeningen voor door gebruik van score- kaarten en zelfanalyses. De beschrijving als zelfhulpboek is dan ook terecht. 

 

RVD voor Pure Child vzw. ©2023.

Laat je kind niet los

Auteur: Gordon Neufeld 

Uitgever: Manteau

ISBN: 9789022338650

Voor velen voelt ouderschap niet meer als vanzelfsprekend aan. Kinderen lijken ook minder aan te nemen van volwassenen en hebben minder ontzag voor ouders en andere opvoeders. Vaak nemen leeftijdgenoten de belangrijkste plaats in hun leven in.

Zij zijn de nieuwe referentie van onze kinderen bij het vormen van hun gedrag, identiteit, normen en waarden. Dit alles wordt nog versterkt door de alomtegenwoordige sociale media.

Kinderen raken daardoor in de war en de hechtheid van het gezin wordt ondergraven.

In Laat je kind niet los legt dr. Neufeld uit hoe deze oriëntatie op leeftijdgenoten de natuurlijke leiderschapsrol van de opvoeders, die kinderen nodig hebben om zich ten volle te ontplooien en van hen te leren, ondermijnt.

Een hechte band is de sleutel. Hij legt uit hoe je moeilijke situaties aanpakt en hoe je de relatie met je kinderen kunt versterken of herstellen.

Zij ontwikkelen zich het best tot onafhankelijkheid en veerkracht vanuit die veilige relatie. Een kind moet zijn ouders vertrouwen en op hen kunnen leunen totdat het zelf een eigen persoon is geworden.

Ouders moeten daarom weten hoe ze dat vertrouwen krijgen.

Creatief communiceren met kinderen en jongeren

Auteur:  Ben Baarda.

Uitgeverij: levboeken.nl

ISBN: 9789088509292

Dit praktijkboek draait rond de essentiële vraag hoe je moeilijke vragen stelt aan kinderen en vooral hoe je de meest geschikte moment hiervoor kiest. Dit boek moet je zien als een bron van inspiratie. Het gaat dus niet over een batterij testen of vragenlijsten, maar middelen en methodes die je worden aangereikt om  een levendige en aantrekkelijke communicatie met kinderen en jongeren te bewerkstelligen. Het boek is onderverdeeld in vijf hoofdstukken:

  1. Inleiding.
  2. Een kind/jongere als persoon leren kennen.
  3. Hoe beleeft een kind/jongere zijn gezin.
  4. Ontdekken hoe het leven van een kind/jongere eruitziet.
  5. Bijlagen.

Het spreekt voor zich dat dit boek een grote aanrader is voor iedereen die zijn communicatie met de jongsten wil verbeteren. Want: hoe hoger de kwaliteit van de communicatie, hoe beter de levenskwaliteit in het algemeen wordt.

Tot slot nog dit: De auteur Ben Baarda, beschikt over een zeer grote praktijkervaring als klinisch kinderpsycholoog. Hij ontwikkelde ook kindvriendelijke tests zoals de Family Relation Test. Ook was hij actief op de afdeling Klinische pedagogiek van de Universiteit Utrecht, waar hij zowel klinisch-als researchwerk verrichtte.

Qua vorm ziet het boek er ‘vrolijk’ uit, met guitige tekeningen van Greetje Sieders. Hier en daar vind je een QR Code, waarmee je ondersteunende info kan gaan opzoeken. Zelf heb ik, deze aangegeven tips in de praktijk uitgeprobeerd met veel succes. Zelfs bij heel ‘introverte’ kinderen.

Hechtingsproblemen in gezinnen

Auteur:  Jean Marie Govaerts

Uitgave:    Lannoo Campus

ISNB : 9789401425766

Veel psychische problemen, bij zowel volwassenen als kinderen vinden hun oorsprong in een verstoorde hechting. Daarrond heeft de bekende John Bowlby zijn hechtingstheorie geconstrueerd.

Voor het eerst, wordt deze problematiek besproken vanuit de systeemtheorie. Deze laatste theorie vindt de laatste jaren een sterke opgang, door de popularisering van familieopstellingen, een geesteskind van wijlen Bert Hellinger.

De auteur van dit boek benadert dan ook de hechtingstheorie niet vanuit de gedachte dat kinderen slachtoffer kunnen zijn van een onveilige omgeving, maar dat het kind door zijn temperament en persoonlijkheid(lees, zijn rol in het systeem), deelneemt aan de vorming van hechtingspatronen binnen het gezin. Dit is de aanpak van systeemtherapeuten, die het concept van hechting interpreteren vanuit het gezinssysteem, met andere woorden: Het gezinssysteem staat voorop en niet het individu. 

Zelf wordt het boek aangekondigd als een hulpbron voor hulpverleners, die deze benadering van de hechtingstheorie durven toepassen in hun counseling-en psychotherapiepraktijk. Het wordt ook  door de uitgever aanbevolen als handboek.

Een korte profbio van de auteur:

Jean Marie Govaerts is een klinisch psycholoog en relatie-en gezinstherapeut. Hij  specialiseerde zich aanvullend  bij Ivan Boszormenyi- Nagy in Amsterdam en bij Jürg Willi in Zurich. Hij is erkend als opleider door de Belgische Vereniging van Opleiders en Systeemtherapeuten. Tevens was hij als gezinstherapeut werkzaam bij mentaal gehandicapten. Bij spraak-en taalgestoorden in de geestelijke gezondheidszorg en in de bijzondere jeugdzorg. Hij is in vzw Kern in Sint-Niklaas, een opleidingscentrum voor Psychotherapie, inhoudelijk verantwoordelijk voor de opleidingen systeemdenken.       

Jagen, verzamelen, Opvoeden

Auteur: Michaeleen Doucleff, Phd.

Uitgeverij: levboeken.nl

ISBN: 9789400513167

Michaeleen Doucleff probeerde haar onhandelbare, zelfs agressieve peuter te controleren  op een wijze, die ze van haar familie had geleerd, namelijk door  bevelen uit  te delen, roepen en orders te geven. Ze werd kwaad op haar dochter, die niet naar haar wou luisteren en nam het persoonlijk. Dit kunnen we ‘geprojecteerd ouderschap’ noemen (waarbij de ongecontroleerde- beperkende- emoties van de ouder worden geprojecteerd op het kind). Zij werd kwaad door het gedrag van het kind en  beschuldigde het kind hiervan. Vervolgens leidt haar eigen ontregeling naar de ontregeling van het kind. Van daaruit escaleert de situatie.

Wanneer haar kinderarts, haar  hiervoor een advies geeft voor haar zes maanden oude kind, inclusief voedingsschema’s en slaaptraining vraagt zij zich af  van waar dit advies afkomstig is.  Zij ontdekt dat deze benadering is ontstaan in  de vondelingafdeling van het ziekenhuizen, waar honderden baby’s  moesten worden verzorgd en gevolgd door een handvol mensen. Strikte behandelingen werden voorgeschreven in het voordeel van de volwassenen en niet van de kinderen.  Vervolgens vroeg ze zich hoe andere ouders in de wereld dit aanpakten.

Ze reist naar drie verschillende culturen in de wereld, teneinde te onderzoeken hoe die culturen  behulpzame kinderen opvoeden. Ze kreeg inzicht in wat verbinding en samenzijn, alsook autonomie en minimaal ingrijpen betekent en schreef dit neer in dit spraakmakende boek.

‘Het effect van Sophia, een kind met kristal - energie’

Pionier zijn is geen eenvoudige opgave. En zeker als je in het beginsel geen flauw idee hebt dat je een pionier bent. Wat zegt Wikipedia over de definitie van een pionier: Een pionier is iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt, zodat hij daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen.’

‘Haar weg vinden’ was uiteindelijk de opdracht van Eva Storm, die moeder werd van wat zij in haar binnenkort te verschijnen boek een kind met kristalenergie noemt.

Onbekend fenomeen

ja, ik durf dit boek zelfs zeer opmerkelijk noemen want het is een routeverslag van een buitengewone ontdekkingstocht over een (nog) onbekend fenomeen dat de komende jaren nog aan bekendheid zal winnen. Er zijn namelijk honderden, misschien wel duizenden kinderen zoals ‘Sofia’. Het lijkt me dan ook  meer dan nodig  om de hier de definitie van een

‘kristalkind’ nog eens neer te pennen, al was het maar om misverstanden te voorkomen.

Een belangrijke boodschap

Het komt er op neer dat die kinderen een héél belangrijke boodschap brengen: Zij vragen of verzoeken ons om onze gewoontes, onze patronen te veranderen. Dit doen zij, bijvoorbeeld door volwassenen duidelijk te maken dat zij niks te leren hebben van de volwassenen. Hieruit ontstaat uiteraard veel weerstand in de leefomgeving van zo’n kind.

Hiermee, wordt het ook duidelijk hoe uitdagend het voor een moeder (en vader) is om een dergelijk kind op deze wereld te brengen. In onze Pure Child editie van april 2021 ‘ van angst naar vertrouwen’ vind je een uitgebreide voorstelling van het nieuwe boek’ Het Effect van Sophia’ van Eva Storm over het kristalkind Sophia.

‘Adhd, hoe haal je het uit je hoofd’

Auteur: Cathelijne Wildervanck

Uitgeverij scriptum.nl

ISBN: 978 94 63191913

Dit boek is aan zijn negende druk toe en is (volgens mijn informatie) op datum van vandaag, Juni 2020 alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

Dit geeft al een aanwijzing over de kwaliteit van inhoud van dit praktische handboek, omtrent een steeds bekender wordende gedrag’stoornis’ bij zowel kinderen als volwassenen. Dit laatste, dat zowel kinderen als volwassenen hierdoor kunnen worden getroffen is één van de originele benaderingen in het boek, want meestal denken we dat hier alleen kinderen mee te maken hebben.

Op heldere wijze laat Cathelijne Wildervanck zien hoe je een druk hoofd terug in rust brengt door er zaken ‘uit te halen’ en er andere nuttige dingen ‘in te stoppen’ Zij  nodigt de lezer op deze manier uit zijn eigen mentale processen via cognitieve technieken te beïnvloeden.

Het boek is duidelijk geschreven uit de praktijk, want de auteur is coach-therapeut en directeur van ADHD centrum Nederland. Het is dan ook verfrissend te lezen dat als iemand gediagnosticeerd werd met ADHD, de mogelijkheid bestaat om door-zoals gesteld- onder andere, zelfontwikkeling beter te kunnen omgaan met deze stoornis en niet voor lange tijd te zijn veroordeeld tot het nemen van uitsluitend chemische medicatie. De auteur haalt ook de mosterd bij onder andere Neuro-linguïstisch programmeren (NLP) en zogenaamde  RET Therapie (of Rationeel-Emotieve therapie)

Uiteraard kan in deze visie natuurlijk ook niet, het concept neuroplasticiteit ontbreken, of de mate waarin de hersenen zich kunnen herstructureren en zelfs herstellen door het aangaan van nieuwe synaptische verbindingen.

Het is een heel goed handboek om deze complexe materie beter te begrijpen.  Er worden zeer nuttige handvaten aangereikt.  En in het slothoofdstuk wordt nog een overzicht gegeven van de meest doeltreffende behandelingen. Ik sluit graag af met een citaat van een lezer op de achterflap: “ Wat een verhelderend boek! Niet de ADD of ADHD veroorzaakt de problemen maar het aanpasgedrag. Feest van herkenning. Leest als een trein!”

De hemel verslinden

Auteur: Paolo Giordano

ISBN nummer: 9789403132600

Uitgeverij: De Bezige bij (Nederland), De Standaard Uitgeverij (Vlaanderen)

Dit uitzonderlijke boek, het vierde in de rij bestsellers van de jonge, bekroonde auteur Paolo Giordano gaat in essentie over de eeuwenoude vraag of God bestaat. Hoewel deze vraag niet expliciet in het boek wordt gesteld.

Deze vraag, keert – weliswaar onuitgesproken – steeds weer terug in de dialogen tussen drie tieners die  zichzelf zoeken in een Italiaanse vakantiekolonie, waar ze elk jaar, om de sleur te ontvluchten, naar terugkeren in de zomervakantie. En dit onder de leiding van een melancholische, bejaarde vrouw met een doodswens en een aan zichzelf twijfelende mislukte obsessieve goeroe-priester.

Latent aanwezig is echter een diepgewortelde neiging tot rebellie bij alle personages in dit verhaal die gewapend met een grote liefde voor het leven, in een soort koortsige dans rond de hete brij tippelen van hun geweten, want hoe zullen ze hun leven invullen als de vraag onbeantwoord blijft?

Het resultaat is er dan ook naar want het een en ander mondt uit in excessen, waardoor alle personages de pedalen verliezen. Om te eindigen in een emotioneel labyrint met verstrekkende gevolgen en verscheurde, verwarrende  relaties, met de Bijbel ergens op de achtergrond.

De tieners komen terecht in een alles verslindende draaikolk die hen initieert in het volwassen worden. De auteur slaagt er in de spanningsboog mooi op te bouwen tot een alles verwoestende catharsis, die jou als lezer verweesd, achter laat met het verlangen zelf een ander einde aan dit  ongewone verhaal te breien.

De lezer ruikt en proeft de Zuid-Italiaanse atmosfeer intens en geniet van zijn comfortabele positie als waarnemer van een geestelijke en seksueel getinte overlevingsstrijd en initiatie van drie jongeren in het volwassen leven. Ze steken gevaarlijke, filosofische kruispunten over die hen dreigen af te leiden van het essentiële en hetgeen waar ze werkelijk naar verlangen en willen opbouwen.

Een roman voor iedereen die de psyché van jongeren beter wil begrijpen.

Utopia: Naar ander onderwijs

Auteur: Dolf van den Berg

Uitgever: Gompel&Svacina Bvba

ISBN: 9789463710183

Dit boek is geschreven vanuit een diepgaande betrokkenheid bij onze schoolgaande kinderen en jongeren, liefde voor onderwijs en grote eruditie. Dolf van den Berg brengt hier zijn idealen, kennis, ervaring en wijsheid samen in een evenwichtige compositie van een nieuwe school. Niet één die utopisch zal blijven, nee, ze ligt binnen handbereik. Dat is het kenmerk van elk ideaal typisch beeld, het ideale kunnen we niet bereiken, maar het typische wel.


Voor de auteur is het typische dat onze scholen mensenscholen worden. Het gaat hem om ‘het hervinden van de leerling als mens’, zoals hij schrijft: “ in diep respect voor de uniciteit en het potentieel van ieder kind.”

Dit pedagogische motief brengt hem bij een school als ‘gemeenschap van waarheid en waardigheid’, die hij vervolgens onderwijskundig vorm geeft. Dat is het belangwekkende van dit boek: een modern, goed gefundeerd pedagogisch concept wordt onderwijskundig vorm gegeven. Dan ontstaat een school die niet meer uit is op ‘standaardisatie en beheersing’, maar een school die zin geeft. Een school waarin de leerling geen afgeleide is van het curriculum, maar omgekeerd, leraar en leerling in interactie een curriculum tot leven brengen.


“Een bijzonder waardevol boek voor wie streeft naar een leerling- en leraarwaardige school en een stevig fundament voor de praktijk zoekt.”


vertelt Luc Stevens, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht en ‘founding father’ van het NIVOZ – Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken.


Dolf van den Berg is emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Centraal in zijn wetenschappelijk werk staat de zoektocht naar opvoeding en onderwijs dat meer in overeenstemming is met de kenmerken van menselijke en professionele ontwikkeling.

Mam, heb jij dat nou ook?

Auteur : S. Roosendaal

Uitgever: Gvmedia, Stichting

ISBN: 9789055991815

Iedere ouder hoopt dat zijn of haar kind gelukkig is én blijft. Maar hoe geef je je kind een stevige basis mee om uit te groeien tot een evenwichtig en gelukkig mens?

Dit boek is reeds uit sinds 2005 en toch is het nog steeds een eyeopener voor vele ouders.

 

Wat te doen als je ziet dat je kind helemaal niet zo gelukkig is? Wat te doen als je ziet dat je kind tegen dezelfde ervaringen op loopt als jij in je kindertijd? Hoe kun je je kind helpen zonder je eigen pijn op je kind te projecteren?

 

Het onverwerkte verleden van een ouder heeft invloed op zijn het kind zijn huidige gedrag. Ouders beseffen vaak niet dat een kind hun gedrag nabootst. Een gedrag waar je je meestal niet van bewust bent. Via je kind wordt je een spiegel voor gehouden, word je teruggezet in de tijd en lijk je je eigen pijn opnieuw te beleven.

Er wordt hierin een verband gelegd tussen het kind buiten jezelf en het miskende kind in jezelf. Ze houdt de lezer dus een spiegel voor, om te ontdekken welke delen van jezelf te herkennen zijn in het gedrag van je kind en te zien hoe je daar adequaat op kunt reageren, waarbij het enne gram (is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. Het deelt persoonlijkheden onder in negen verschillende types, die elk hun eigen sterktes en zwaktes hebben. ) als hulpmiddel wordt gebruikt.

 

‘Mam, heb jij dat nou ook?’ maakt opvoeden eenvoudiger en leuker. Aan de hand van negen openhartige, confronterende en verhelderende brieven, geschreven vanuit de belevingswereld van een kind tussen 0 en 21 jaar, laat dit boek zien hoe de ontwikkeling van je kind verloopt in verschillende leeftijdsfasen.

 

Sylvia Roosendaal geeft je een nieuwe kijk op opvoeden en kan er aan bijdragen dat zowel het kind als de ouder zullen groeien op het pad naar volwassenheid. Het is een toegankelijk boek, met een inspirerende en heldere boodschap. Een boek waarin je als ouder veel herkent en een boek dat je regelmatig weerom in de hand neemt.


Het is een warm en liefdevol boek voor opvoeders, ouders en grootouders en voor iedereen die kinderen een warm hart toedraagt!

De Bange Mens

Auteur: Daan Heerma van Voss

Uitgever : Atlas Contact

ISBN: 9789045043685

Europa telt ongeveer 18 miljoen mensen, die last blijken te hebben van een chronische angststoornis. En dat was het  hetgeen de auteur onder andere wou uitspitten, niet gespeend van enig eigenbelang want zelden geeft een auteur ook  aan dat het schrijven van een boek, het gevolg is van een vorm van emotionele chantage of een geestelijke tekortkoming. Toch is dit wat auteur Daan Heerma van Voss (1986) aangeeft ter introductie van zijn boek.

De auteur werd door zijn toenmalige partner min of meer ertoe aangezet om diepgaand onderzoek te gaan verrichten naar zijn aanhoudende ‘angstaanvallen’ wou hij hun relatie levend houden. Quod erat demonstrantum, en dit was het startschot van een  intense, creatieve zoektocht die via San Franscisco, Djakarta en een vallei in Frankrijk verloopt en resulteerde in het boek waarvan sprake. Het boek is onderverdeeld in twee delen, waarvan het eerste deel kan worden samengevat als een soort autobiografie, waarin de auteur onder andere ontdekt dat zijn angststoornis al generaties lang zijn familie teistert en het tweede deel een overzicht biedt van wetenschappelijk onderzoek met een zijstraat richting farmaceutische industrie. (het brongedeelte van dit boek beslaat maar liefst  tien bladzijden) Toch is het onderverdelen van de boekdelen in een eerste en tweede luik, misleidend want deze lopen door elkaar heen en zorgen voor een fris, nooit in verveling resulterend verhaal dat door de auteur vlot en spannend wordt neergepend. Zijn schrijfstijl zette gevierd en gelauwerd auteur A.F. Th. Van der Heijden er toe aan te citeren dat: “ Daan Heerma van Voss (1986) de kunst verstaat om grote verhalen te vertellen.”

Meer zelfs, de auteur biedt inspiratie en hoop in onzekere tijden.

De jongen, de mol, de vos en het paard

Auteur: Charlie Mackesy (vertaald door Arthur Japin)

ISBN: 978 90 2662 384 4

Uitgeverij: Kokboekencentrum.nl

Dit boek is in essentie geen boek maar een kunstwerk. Kunst in de ware zin van het woord. Provocerend,  leuk, ontroerend en met teksten als vioolmuziek en soms kinderlijk, geïllustreerd met exquise tekeningen.  Deze laatste zijn dan ook in overvloed aanwezig en van die  aard in kwaliteit dat we ze één voor één kunnen inkaderen en aan de muur hangen. Het papier eveneens van uitzonderlijke kwaliteit. Een parel. Een wereldwijde bestseller, vakkundig vertaald door gevierd auteur, Arthur Japin.

Alles draait om een conversatie, zoals de titel aangeeft tussen een jongen, een mol, een vos en een paard. Deze laatste drie doen niet onder voor de meest beroemde Griekse filosofen, zij het met de allure van kinderlijke eenvoud. Alle vier komen ze soms in moeilijk terrein terecht waar ze hun angsten delen, hun ontdekkingen, alsook hun kwetsbaarheid, hun vriendelijkheid en hoop. Het boek komt met pareltjes van zinnen, waarbij je wordt uitgenodigd “om liefde voor jezelf en anderen te cultiveren (en misschien onbevreesd te leven)”.

Ook de teksten lijken te zijn geschreven met een ganzenveer. Een detail welke de lezer het gevoel geeft een authentiek, oud schoolboek in zijn handen te hebben en terug verzeild te zijn geraakt in zijn jeugdjaren. 

De reis door het boek is ideaal voor de ‘grote en kleine kinderen’. De schrijver biedt inspiratie en hoop in onzekere tijden en het zet op zijn minst aan tot denken. Hopelijk ‘geen parels voor de zwijnen.’

Voor diegenen die het kunnen pruimen is er een (Engelstalige) review op Youtube terug te vinden.

‘Mijn kind, mijn spiegel’ van Fleur van Groningen

Auteur: Fleur van Groningen.

Uitgeverij: Horizon

ISBN: 9789492958891

Hoewel het in een luchtige en zelfs bijwijlen grappige stijl is geschreven, een stevige psychologische onderbouw heeft en verplichte literatuur zou moeten zijn voor iedere vrouw (en man) met kinderwensen, is het een beklijvend boek. Hooggevoelige Fleur (zie ook het interview in deze editie) legt haar hart, ziel en bolle buik in de weegschaal om de lezer mee te nemen in haar cocon van man- en zoonlief. Het is een privilege, dat evenzeer een kans biedt voor al wie met onverwerkte geboortetrauma’s kampt. Ook zij vinden op een lezersvriendelijke en veilige manier hier hun gading.

Netjes worden de leermomenten afgepunt die Fleur, dankzij haar zoontje, af te werken krijgt, terwijl de lezer voelt hoe zij als vrouw én als moeder groeit en daarmee haar jeugdtrauma van misbruik schaakmat zet. En de vader? Die wordt beschreven als een mix van Mowgli en Balloo, de beer, wat we kunnen beschouwen als een liefdevol compliment voor de man in kwestie. Met andere woorden: dit boek leest als een trein, die door emotionele dalen en hoogtes raast en (net niet) ontspoort.

De schrijfstijl is vlot en raakt de lezer genoeg om hem of haar op de tippen van de tenen te houden. Dit in het bijzonder in de aanloop naar de bevalling zelf. Door middel van sprongen in de tijd blijft het verhaal fris en afwisselend, een schrijftechniek die het meesterschap van de auteur in de verf zet. Een moeder in spe krijgt hier evenwel geen horrorverhaal voorgeschoteld. Is het intens? Jazeker. Én realistisch. Het is een aanrader voor iedereen die de psychologische aspecten van een jonge, aanstaande moeder wil begrijpen. (RVD)

Een andere kijk op hoogbegaafdheid.

Auteurs: Mariken Althuizen- Esther de Boer- Nathalie van Kordelaar.

Uitgeverij: SWP Amsterdam.

ISBN: 978 90 8850559 1

Er bestaat geen vastomlijnde definitie over hoogbegaafheid. Probleemstelling nummer één. Want wat is hoogbegaafdheid? En ‘dé hoogbegaafde’ bestaat niet. Hoogbegaafdheid is wellicht een van de meest verkeerd begrepen termen uit onze moderne samenleving. Het begrip wordt snel geassocieerd met ‘heel slim’ zijn, met uitzonderlijke resultaten op school, met ronkende diploma’s die leiden naar tot, de verbeelding sprekende jobs. De werkelijkheid is anders.
Hoogbegaafdheid is het verzamelwoord voor een aantal persoonskenmerken die maken dat iemand anders denkt en handelt dan de mensen rondom hem. Hoogbegaafdheid kan alleen al daarom meer problemen met zich meebrengen dan je op het eerste gezicht zou vermoeden.
Dit is onder andere, een paar van de inzichten die dit boek wil meegeven aan de lezer. Met andere woorden, een paar misverstanden uit de weg ruimen, als het over het containerbegrip ‘hoogbegaafdheid’ gaat.
Bij hoogbegaafdheid denken we in eerste instantie aan moeilijke concepten kunnen begrijpen en aan snel kunnen denken. Maar bij hoogbegaafdheid hoort ook overspoeld raken door prikkels (net zoals bij hooggevoeligheid en het Autistisch Breedspectrum). En je noodgedwongen aanpassen omdat het lijkt alsof je echte ik niet past binnen de sociale normen. Dat hebben de auteurs allen zelf ervaren en vanuit deze ervaringen beschrijven zij – en bepleiten zij – een andere kijk op hoogbegaafdheid. Vanuit dit kader worden een aantal belangwekkende thema’s besproken: intelligentie, gedrag, prikkelverwerking, onderwijs, een andere kijk op onderzoek en tests. Ook komt de stand van zaken vanuit de wetenschap aan bod en noteren zij een staalkaart aan ervaringen van jongere en oudere hoogbegaafden. Aan het slot van elk hoofdstuk geven de auteurs uitgebreide tips en adviezen aan ouders, leerkrachten en kinderen om beter om te leren gaan met hoogbegaafdheid. We leren aan de hand van anekdotes in het boek specifiek een aantal hoogbegaafde kinderen kennen en hun ervaringen in de praktijk. 
Ervaringen in de praktijk, waardoor nuance wordt aangebracht ten opzichte van het theoriegedeelte van het boek. Want wat merken we? Het gaat bij hoogbegaafdheid niet om prestaties. Het gaat er zelfs niet om dat je het beste uit hoogbegaafden haalt. De auteurs willen duidelijk maken dat hoogbegaafdheid gaat om je ‘zijn’ dat zich ontwikkelt in de loop van je leven. En met de opgedane inzichten uit dit boek kun je je ‘zijn’ sturen in de richting die jij wilt. Daarmee heeft de titel van het boek zijn nut bewezen.

“Kinderen op de eerste plaats”

Auteur: Joanne Pedro Caroll

Uitgever: uitgeverij Nieuwezijds

ISBN: 9789057124754

Eén op de drie huwelijken in deze samenleving (70,000 koppels per jaar) strandt in een echtscheiding en daar zijn meestal kinderen bij betrokken. 

Wat betekent dat de scheidende partijen met een bijkomende problematiek worden geconfronteerd, bovenop de pijn van de scheiding op zichzelf, namelijk hoe het voor de kinderen op een zodanige manier aan te pakken dat ook voor hen, deze kaap kan genomen worden met de minste pijn en trauma en dat vraagt om een rationele, logische aanpak.

Rationaliteit, aanpak en methodiek.

Rationaliteit is Iets wat in echtscheidingen ver te zoeken is, tenzij de scheidende partners  misschien zouden kunnen terugvallen op een methodiek of een  bewezen  doeltreffende aanpak. Welnu, deze aanpak èn methodiek staat uitvoerig beschreven in dit boek dat zijn gewicht in goud waard is(om maar met de deur in huis te vallen). Met praktijkgevallen als voorbeeld, wordt de lezer op een eenvoudige, heldere manier binnen geleid in een domein waar geen universiteit voor bestaat, want wie breng je bijvoorbeeld het eerst op de hoogte in geval van scheiding? Waar  en hoe bespreek je dit met je kinderen? Wat zijn de behoeften van kinderen op een welbepaalde leeftijd en in dit soort situaties en hoe behoud je hun veerkracht? Belangrijke en pertinente vragen die worden behandeld in dit gedetailleerd boek. Kies je voor co-ouderschap of voor een andere regeling en wat zijn hier de gevolgen van?

Stoere Schildpadden.

Praktijkgevallen als statistieken worden aangehaald om de lezer de beste keuze te  laten maken. Alsook door de inspirerende verhalen links en rechts. De auteur heeft op basis van dit boek de CODIP methode samengesteld, wat staat voor Children of divorce Intervention Program en in  Nederland onder de naam Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s wordt toegepast, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.

 

Emotioneel intelligent Ouderschap.

Hoe kinderen denken en voelen in dit soort situaties wordt ook uitvoerig besproken in dit boek alsook hoe je het beste communiceert met jouw ex-partner in soms moeilijke omstandigheden en wat is emotioneel intelligent ouderschap?. Ook wordt het scala van mogelijke emoties van alle partijen die zijn betrokken in een scheiding onder de loep genomen, alsook wat je mag verwachten  van kinderen indien een nieuwe partner op het toneel verschijnt. De auteur bewijst met de inhoud van dit boek dat  ze kan bouwen op een rijke ervaring als begeleidster (therapeute) van echtscheidingen, waarbij er ook wordt gekeken naar een nieuw leven na de echtscheiding, zowel voor ouders, als kinderen. En in deze context is, zoals voorheen reeds aangegeven dit boek het volmaakte handboek.

Kinderen zijn geen puppy’s

Auteur: Jurgen Peeters

Uitgeverij: ACCO

ISBN: 978-94-6344-199-5

Een integrale visie.

De auteur geeft duidelijk aan dat dit boek is bedoeld om de lezer of kandidaat-opvoeder of leraar een  visvijver aan te bieden  die hem of haar zullen toelaten tot diepere inzichten te komen van waaruit  de lezer ZELF zijn aanpak kan distilleren. Hij geeft als het ware de ingrediënten mee en laat het samenstellen van het menu over aan de lezer. Ook wordt opvoeding benaderd vanuit een emotioneel, mentaal, materieel , ja zelfs spiritueel standpunt. Een integrale visie als het ware. Een visie die past bij een levensstijl  van de 21ste eeuw.

Aparte aanpak.

Zoals de auteur zelf aangeeft is elk kind verschillend en bestaat er geen allesomvattende waarheid wat opvoeding van kinderen betreft. Elk kind heeft dan ook een aparte aanpak nodig. De rode draad in het boek is wel dat ouders, opvoeders en leraars worden uitgenodigd om te denken op lange termijn.

Zwarte pedagogie.

De sterkste hoofdstukken vond het PURE CHILD redactieteam diegene die over baby’s handelden, inclusief de voorbeelden uit de praktijk, die meer vertelden dan eender welk model of schema, die je trouwens uitgebreid (ter illustratie )ook kan terugvinden in het boek.  Ook maakt de lezer kennis met zwarte pedagogie (jawel). De schrijver heeft het ook hier en daar over het innerlijk kompas of onze eigen intuïtieve (buik)gevoel. Door het intuïtieve deel van onze psyché te gebruiken kunnen we niet anders dan op lange termijn te denken en dat vraagt een gelaagde(tragere) aanpak en geen  korte (snelle) termijn aanpak. Het vraagt ook van ons als opvoeder te kijken tot welke aard volwassene wij het kind willen zien opgroeien. Welke waarden en normen willen we het kind meegeven?

En ook hier geldt weer dat de opvoeder een voorbeeld dient te zijn en deze waarden dient te ‘leven’. Zo krijg je een duurzame opvoeding en dat vraagt natuurlijk engagement en investering van energie.

Goed nieuws.

Het goede nieuws wat de auteur ons brengt is dat we de controlehendel kunnen loslaten als we het kind op die manier die kwaliteiten laten zien die leiden tot een situatie waar het kind zichzelf kan aansturen. Het heeft geen controleurs meer nodig! Opvoeding wordt op die manier een gezamenlijke reis van het kind en de ouder.

Zelfleiderschap.

Verder is dit een heel toegankelijk boek dat vlot leest en de lezer uitnodigt een ander denkdomein wat opvoeding betreft te betreden. Het is duidelijk dat de auteur veel put uit zijn psychotherapeutische praktijk en zijn rol als vader.

Jurgen Peeters heeft duidelijk veel ervaring en dat komt goed tot zijn recht in het boek en in het bijzonder daar waar door hem wordt aangestuurd om dieper te gaan dan het traditionele opvoedingsschema van straf en beloning.  De belangrijke vraag is dan ook hoe je het kind zelf-leiderschap aanleert. Als je als ouder jouw intuïtie gebruikt, zal je dit eenvoudigweg opmerken of jouw kind dat in zich heeft of niet. En  of het vervolgens door jou kan worden ontwikkeld.

Hier en daar gebruikt de auteur een aantal schema’s die hun wortels hebben in klassieke therapieën. Dit kan van nut zijn voor diegenen die dit boek willen vatten met hun (rationele) linkerhersenhelft.

Conclusie.

Als conclusie mogen we stellen dat er geen kant en klare aanpak is voor het opvoeden van kinderen en dat elk kind een aparte benadering vraagt die mettertijd aangepast dient te worden. Ook in opvoeding geldt het adagio “leiden door het voorbeeld te geven”. Want is het niet zo dat kinderen niet doen wat je zegt maar wat je doet? En daarmee is dit uitstekend boek bondig samengevat.

De Fontein (Grip op je leven door inzicht in je familiesysteem)

Auteur: Els van Steijn

Uitgeverij: Het Noorderlicht

ISBN: 978-94922331-8

De auteur verklaart in haar dankbetuiging waarom en hoe ze werd aangezet om de metafoor van ‘de fontein’ te gebruiken, die ik persoonlijk zeer geslaagd vind. Aan de hand van deze metafoor zet zij uiteen hoe een ‘familiesysteem’ op jouw dagelijks welbevinden kan inwerken. Ze toont heel duidelijk aan hoe bijvoorbeeld ‘schuld’ in het systeem wordt gecreëerd en welk effect dit heeft op de verschillende ‘pionnen’.

De auteur stelt dat het belangrijk is om op onderzoek te gaan binnen jouw familiesysteem om op die manier uit te maken “wat van jou is en wat van een ander is”. Voorts wordt de belangrijkheid van de bewustwording van jouw plaats in de fontein duidelijk aangegeven.

Men merkt aan het boek dat de auteur veel praktijkervaring heeft. De lezer kan hierdoor terugkerende patronen in zijn leven beter identificeren en krijgt een goed onderbouwd beeld van wat een familieopstelling voor hem of haar kan betekenen en hoe dit een voordeel kan zijn voor de komende generatie(s). Je eigen plaats in de fontein goed innemen kan je nakomelingen immers alleen maar ten goede komen.

De auteur geeft tevens aan dat ‘verstrikkingen’ zich kunnen doorzetten in een beroepsmatige context en nodigt de lezer uit om ook hier aandacht aan te besteden, zodat terugkerende symptomen zoals bijvoorbeeld het niet goed kunnen omgaan met autoriteit, een oplossing kan krijgen. De auteur maakt duidelijk hoe ‘identificaties ‘ of ‘verstrikkingen’ het systeem in onevenwicht kunnen brengen.

Verder worden thema’s zoals zelfdoding en dergelijke binnen een familiecontext niet uit de weg gegaan. Els Van Steijn legt uit wat het verschil is tussen het persoonlijk geweten en het familiegeweten, een onderscheid dat voor vele lezers een belangrijk inzicht verschaft.

Er bestaat een ‘familiefontein’ en een ‘organisatiefontein’. Dit boek is dus ideaal voor schooldirecties en onderwijzers die meer grip willen krijgen op onbewuste invloeden op hun leerlingen en de schoolorganisatie. In scholen krijg je immers een fusie van het familiesysteem en het schoolsysteem. Dit hoeft niet noodzakelijk complexer te zijn, want met de basislijnen zoals die zijn uitgetekend in het boek kan de geïnteresseerde zelf tot belangrijke inzichten komen indien hij wordt geconfronteerd met het samenkomen van twee dergelijke systemen. Of om het met de woorden van Els van Steijn te zeggen: “Vind je eigen plek met behulp van de fontein en laat het jezelf beter gaan dan ooit”.

Ten slotte is het boek rijkelijk voorzien van bronvermeldingen, zodat de lezer die zich wil verdiepen in deze bijzondere materie de weg vindt. Zelf las ik eerder al werk van Bert Hellinger (Duitse grondlegger van ‘familieopstellingen’) en als ik er De Fontein mee vergelijk, dan is het een uitstekende aanvulling op het werk van B. Hellinger!

De Fontein is uitgegeven met een mooie, degelijke hardcover en verdient zeker zijn plaats in de bibliotheek van iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van kinderen.

De Natuurwetten van het kind, een revolutionaire visie op opvoeding

Auteur: Céline Alvarez

Uitgeverij Horizon

ISBN: 9789492626169

Een boek dat met recht een bestseller werd in Frankrijk, want niet minder dan tweehonderdduizend exemplaren gingen over de toonbank.

Neurowetenschappers zeggen het al lang: “Kinderen worden geboren met een natuurlijke aanleg om nieuwe informatie makkelijk op te nemen, om snel nieuwe dingen te leren. Maar de maatschappij, en dan in het bijzonder ons onderwijssysteem, belemmert dat natuurlijke leerproces. Een groot deel van onze kinderen verlaat de basisschool met een achterstand die gevolgen heeft voor hun verdere opvoeding.”

Frustratie en analyse.
Een boek dat werd geboren uit de frustratie van auteur en onderzoekster Alvarez die uit analyses en studies merkte dat kinderen uit de lagere school in het actuele schoolsysteem niet voldoende werden voorbereid op de middelbare school.

Een boek dat het emotioneel en mentaal proces beschrijft die de auteur doorworstelt om hier verandering in te krijgen. Haar frustratie met de officiële instanties, alsook haar uitstekende resultaten op microniveau in haar microkosmos, een Franse kleuterschool. Hiervoor was zij bereid, het officiële diploma van kleuterjuf te behalen. Ze ontdekt snel dat ze het wiel niet terug dient uit te vinden en ze zich kan beroepen op de materie van de legendarische onderzoeker en pionier Maria Montessori om haar theorieën verder uit te testen. De resultaten zijn verbluffend positief en dit ontgaat ook het ministerie van Frans onderwijs niet. Toch zal Alvarez niet onmiddellijk de erkenning krijgen die ze verdient. Het zal haar aanzetten tot de creatie van een druk gevolgde blog waarin ze haar ideeën kwijt kan en die uiteindelijk zullen leiden tot het schrijven van dit boek.

Structureel
Het boek is structureel goed opgebouwd uit drie grote hoofdstukken waarvan de titels zijn: “ De kneedbare intelligentie van de mens” ,“ Didactische hulpmiddelen”,
“ De ontwikkeling van kernvaardigheden van de intelligentie”.
Dit zijn significante, onderbouwende, hoofdstukken met links en rechts, waar nodig enkele afbeeldingen en beschrijving van concrete praktijkvoorbeelden.
Ook de bibliografie is indrukwekkend en beslaat maar liefst vijftien bladzijden.
De auteur onthult werkelijk een nieuwe manier om naar je kind te kijken en zijn of haar natuurlijke leerproces verder te ontwikkelen, thuis en op school.

Mogen zijn wie je bent, dat is geluk!

Auteur: Ingrid Verkuil

Uitgeverij: Berlinbooks

ISBN: 978-94-92179-63-0  

 De klokkenluidersfunctie van kinderen met labels, als spiegel voor onze samenleving
 
~ Mogen zijn wie je bent, dat is geluk! is het sterk autobiografische verhaal van een moeder op zoek naar oplossingen voor een grote groep sensitieve kinderen. Kinderen die onnodig en vaak foutief gelabeld worden en uitsluiting of afkeuring ervaren, waardoor hun de ware identiteit ontzegd wordt. ~
 
De auteur, Ingrid Verkuil, werkte jarenlang in het reguliere onderwijs, tot ze besliste om eruit te stappen om het onderwijsveld, ouders en hulpverleners bewust te maken van wat kinderen die anders zijn dan de norm nodig hebben.
 
Aan de hand van uitgebreid, grondig onderzoek en persoonlijke verhalen toont ze aan dat kinderen die zich anders ontwikkelen maar al te snel in hokjes worden geplaatst, waardoor er hoe langer hoe meer thuiszitters zijn. Deze spiegelen ons echter dat er iets mis is met ons onderwijs, want te veel kinderen vallen in het onderwijs uit de boot, omdat het referentiekader waaraan ze moeten voldoen te strak is en ze er niet in passen. 
 
Alle kinderen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Ze hebben ieder hun eigen kwaliteiten en capaciteiten, maar er is in het klassieke onderwijs een tekort aan flexibiliteit voor de specifieke onderwijsbehoeften. Sommige kinderen worden weleens gezien als storend, terwijl ze vaak hoog gevoelig zijn en vol talenten zitten, die in het klassieke systeem niet ten volle kunnen worden ontwikkeld. Meer maatwerk is de oplossing. 
 
Dit boek geeft op zeer uitgebreide en overzichtelijk wijze de verschillende (bestaande) mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren voor kinderen die niet in het klassieke onderwijs thuishoren. De lezer krijgt hierbij enorm veel praktische informatie. En voor wie nog meer wil weten over dit boeiende onderwerp, kan de uitgebreide literatuurlijst achteraan consulteren. Voor mij is dit boek zonder enige twijfel vier sterren waard!

Game over 

Auteur: Matthias Dewilde

ISBN:  9789463830645

Uitgever: Van Halewyck

Games zijn niet meer weg te denken uit het leven van onze jongeren. 

Wereldwijd brengen miljoenen jongens en meisjes een groot deel van hun vrije tijd gamend 

door. Meestal blijft het een hobby, maar sommige gamers zijn niet meer weg te branden van hun scherm – met zware gevolgen voor hun studies, gezondheid en sociale leven. Matthias Dewilde behoorde tot die laatste categorie. Hij kon niet stoppen met gamen, bracht maanden door achter zijn computer en kwam amper buiten. Intussen heeft hij zijn verslaving overwonnen en begeleidt hij ouders en hun kinderen die worstelen met overmatig gamen naar een gebalanceerd on- en offlineleven. In ‘Game over’ beantwoordt hij alle vragen over gameverslaving. Wanneer mondt een onschuldig spelletje uit in een gameverslaving? Wat zijn de alarmsignalen? Hoe komt het dat sommige jongeren sneller verslaafdraken dan anderen? Kunnen we sommige games niet beterverbieden? En wat kan je als ouder doen om een gameverslaving bij je kind te voorkomen? Mathias raakte 20 jaar geleden verslaafd aan games. Vandaag helpt hij jongvolwassenen die worstelen met overmatig gamegedrag 

naar een meer gebalanceerd leven, met voldoende tijd voor sociale contacten, studies en een gezond dag- en nachtritme. Met zijn lezingen heeft hij al meer dan 10.000 jongeren geïnspireerd. Samen met de Gezinsbond en Child Focus geeft hij vormingen voor ouders rond opvoeding in een digitale wereld.

De verborgen dynamiek van familiebanden

Auteurs: Bert Hellinger- Hunther Beaumont- Gunthardt Weber 

Uitgever: Altamira-Becht. 

ISBN 90 6963 475 9 / NUR 777

Dit boek kan gerust omschreven worden als hét standaardwerk voor diegenen die de grotere principes achter familie-opstellingswerk, beter willen begrijpen,  zoals initieel in de jaren negentig van vorige eeuw gepromoot en gepropageerd werd door therapeut-auteur Bert Hellinger.

Dit boek bestaat uit twee delen waarvan het eerste deel handelt over de fenomenologie van intieme relatiesystemen en het tweede (meer praktisch gerichte) deel over pure psychotherapie. 

‘Opstellingswerk’ wordt ook soms wel systeemtherapie genoemd. Via een kunstmatig gecreëerd  ‘veld’ van representanten of vertegenwoordigers van elementen binnen een bepaald systeem dat zowel een organisatie als een familie kan voorstellen  gaat de therapeut of begeleider op zoek naar welbepaalde dynamieken die hem een  indicatie geven waar zich verstrikkingenof ongezonde identificaties voordoen in het systeem. 

 

Homeostase en verstrikking.

Een verstrikking is een obstakel die de oorzaak kan zijn voor het in onevenwicht brengen van de homeostase(perfecte evenwicht)  van het gehele systeem. Zo geeft Bert Hellinger  een voorbeeld van een verstrikking in een familiesysteem: Een abortus(of sterfgeval) die niet is gekend of verborgen blijftin of voor het familiesysteem.

 

Schuld en onschuld. 

Door een ‘communicatie’ op gang te brengen(en het dus erkenning te geven)met de representant van het niet geboren kind of afgestorvene, kan de verstrikking worden opgelost. Deze  “verstrikking”(of het overnemen van emoties van iemand anders in het familiesysteem) kan het gevolg zijn van het niet invullen van één van de drie primaire behoeften die in het boek worden vooropgesteld: namelijk behoefte aan binding, orde(veiligheid) en evenwicht (of geven en nemen). Een gebrek aan invulling van deze behoeften resulteert ook in  een gevoel van ‘schuld of onschuld’, volgens Hellinger.

Een van de interpretaties die in het boek  nu net, uitgebreid aan bod komen is die van ‘schuld en onschuld’. Die gevoelens worden ‘bewaakt’ door wat Hellinger het familiegeweten noemt, wat duidelijk verschilt van het persoonlijk geweten. Het familiegeweten heeft maar één doel: het beschermen van het familiesysteem, desnoods ten koste van levenskwaliteit of ambities van een individueel lid van het familiesysteem.

 

De filosofie van Bert Hellinger. 

De lezer krijgt  ook een uitgebreide uiteenzetting van de steunpilaren waarop Hellinger zijn filosofie heeft gebouwd. Ook worden er vele voorbeelden gegeven uit de praktijk, alsook oplossingen. Uiteraard is dit een geknipt boek voor begeleiders van opstellingen, maar ook de leek kan door dit boek een beter inzicht krijgen in de dynamieken binnen zijn eigen familie. En krijgt inzichten aangereikt om eventuele problematieken in een ander daglicht te kunnen zien. De Engelstalige titel van het boek heette: “The Symmetry of Love”

Ontwrichte kinderen in het onderwijs

Auteur: Matthias Dewilde

ISBN:  9789463830645

Uitgever: Van Halewyck

Hoewel het Nederlandse kind volgens het jongste Unicef Rapport het gelukkigste ter wereld is, blijft er veel discussie over en zorg om die Nederlandse jeugd. Het aantal kinderen in de jeugdzorg neemt toe, evenals het aantal kinderen dat in armoede opgroeit. Ook in België is sprake van alarmerende cijfers.

Kinderen met hechtingsproblematiek en getraumatiseerde kinderen worden in het onderwijs lang niet altijd herkend. Het risico op misinterpretatie van hun gedrag is groot, omdat het soms lijkt op dat van leerlingen met ADHD, autisme, angst, depressie of gedragsstoornissen. Leerkrachten ervaren, als ze de oorzaak wél herkennen, vaak onmacht. Ze blijken onthand en handelingsverlegen.

Verwaarloosde, getraumatiseerde leerlingen, maar ook hun ouders en leerkrachten hebben recht op onderwijs waarin de nieuwste inzichten en methodieken worden gebruikt. Daarom schreven Willem en Annelies de Jong Ontwrichte kinderen in het onderwijs.

Met dit boek willen ze de onderwijsprofessional wijzen op de signalen, risico’s en gevolgen van deze problematiek, en hun handvatten geven voor het werken met deze leerlingen. Hiermee kan hun toekomst veranderen van uitzichtloos geploeter naar een toekomst met perspectief.