nieuws

Wist je dat autisme spectrum stoornissen vaak ontstaan door een verstoorde darmflora?

GAPSDIEET / LEKKENDE DARM / VERSTOORDE DARMFLORA
Kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS) hebben heel vaak last van maagdarmklachten zoals buikpijn, opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree en constipatie. Naar schatting 23 tot 70% van de kinderen met ASS heeft spijsverteringsklachten. Hoe erger de maagdarmklachten, hoe ernstiger de symptomen van autisme .
De darmflora of het microbioom (de bacteriën in de darm) is betrokken bij de pathologie van autisme. Uit verschillende studies blijkt dat kinderen met autisme een verstoorde darmflora hebben (meer pathogene bacteriën, minder bifidobacteriën, minder verscheidenheid)
De darmwand heeft een eigen zenuwstelsel met neuronen, neurotransmitters en neuropeptiden die instaan voor de communicatie met de hersenen en de rest van het lichaam. De darmbacteriën maken hormonen en neurotransmitters aan en communiceren met het centraal zenuwstelsel. Dat noemt men de darm-hersenen connectie of de microbioom-darm-hersenen as.
De zenuwcellen in de darmen worden geprikkeld door in de darm aanwezige (voedings)stoffen, micro-organismen en stoffen die door micro-organismen aangemaakt worden. Ze geven deze prikkels door aan de hersenen. Clostridium bacteriën (die vaak verhoogd zijn in de darmflora van autistische kinderen) maken bijvoorbeeld neurotoxines aan die de hersenfuncties verstoren.
Een verstoorde darmflora is gelinkt aan een beschadigde darmwand (lekke darm). Kinderen met autisme (en hun verwanten) hebben vaker een lekke darm dan gezonde kinderen). Een beschadigde darm is meer doorlaatbaar voor stoffen die normaal de darmwand niet kunnen passeren, zoals onverteerde eiwitten en koolhydraten, gluten, bacteriële toxines, microbiële metabolieten, schimmels, enz.
Ze komen in het bloed terecht en kunnen een immuun- en ontstekingsreactie veroorzaken (ook in de hersenen) of de zenuwen prikkelen. Dit is een belangrijke factor in het ontstaan van de psychische symptomen en gedragsproblemen bij autisme .
Een verstoorde darmflora en een lekke darm kan hersteld worden door suppletie met prebiotica en probiotica. Dit wordt beschouwd als een veelbelovende therapie voor autisme. Er zijn al een aantal studies die aantonen dat prebiotica en/of probiotica op korte termijn niet alleen de darmflora van autistische kinderen verbetert, maar ook hun gedrag.

Bezoek ook de website van het GAPS dieet dat ontwikkeld is door Dr. Natascha Campbell-McBrie. Zij ontwikkelde de behandeling in eerste instantie voor haar zoon met autism. Ze ontdekte in haar zoektocht dat er veel overlapping is tussen de kenmerken van autism, ADHD, dyslexie,dyspraxia, depressive en lichamelijke klachten zoals darm- en andere spijsverteringsklachten, astma, allergieën en eczeem.
www.gapsboek.nl
Je kan door het zorgen dat je kind een goede darmflora heeft, heel wat problemen enn zorgen wegnemen. Jammer genoeg zijn veel klassieke artsen zijn hier nog niet van op de hoogte. Een aangepast dieet vraagt wel wat moeite en tijd maar als je weet dat hierdoor je kind gezond en gelukkig kan worden dan is dit toch de moeite waard.

© Pure Child vzw 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *