nieuws

Wat woorden met kinderen doen

Volwassenen praat met kind

Vaag weten we wel dat wat we zeggen tegen onze kinderen consequenties heeft, maar zelden staan we er bij stil hoe vér deze invloed reikt. Dat is spijtig, want de psyche van een kind is kwetsbaar en kneedbaar. Zo kunnen we zonder het te beseffen ons kind een hypnotische suggestie geven die gevolgen heeft op het gedrag van het kind, alsook zijn eigenwaarde èn het beeld dat het kind van zichzelf heeft.

Sociale media

Niet alleen de opvoeder heeft deze invloed, maar ook de omgeving van het kind. Bijvoorbeeld via sociale media, op school, bij vriendjes, op straat, familie, etc.. Als basisprincipe geldt dat indien een woord driemaal wordt gebruikt het effect maximaal is.

‘Zotteke’ en andere complimentjes

Houd er rekening mee dat een kind woorden letterlijk neemt en zaken soms niet kan relativeren. Zo is er het voorbeeld van een meisje dat dacht dat ze gek was, omdat ze door haar moeder vaak ‘Zotteke’ werd genoemd. Dit was bedoeld als koosnaampje, maar het meisje nam het letterlijk. 

Een respectvol compliment

Een juist compliment bekrachtigt het kind. Het is altijd:

  1. specifiek en duidelijk (er is bijv. een duidelijke aanleiding)
  2. oprecht en komt vanuit zuivere intenties
  3. tijdgerelateerd / juiste timing 

Duidelijke communicatie

Duidelijke communicatie geeft de beste resultaten. Vermijd dus woorden met een dubbele betekenis. Ook timing is hier van belang. Is het opportuun om het kind iets belangrijks mee te delen wanneer zijn aandacht bij tv of spel is? Of wachten we rustig tot het kalm naast ons op de bank zit? Roepen of de stem verheffen is uiteraard uit den boze.

Het woordje ‘niet’ liever niet

Ook ‘negatieve’ woorden zoals het woordje ‘niet’ vermijd je beter. Als je bijv. zegt: “Ik wil ‘niet’ dat je papa onderbreekt”, dan registreert het kind enkel het woord ‘onderbreken’ en niét het woordje ‘niet’. Probeer maar eens NIET aan een roze olifant te denken! Zeg dus altijd wat je wél wilt. In bovenstaand voorbeeldje kan dat zijn: “Ik vind het fijn als je papa laat uitspreken.” En als je kind dat inderdaad doet, complimenteer je het daarvoor.

Zeg NEE tegen scheldwoorden

Gebruik nooit of te nimmer scheldwoorden! Ook als ze als mop zijn bedoeld of met ‘goeie’ intenties. Want zoals voorheen gezegd kunnen kinderen scheldwoorden niet altijd relativeren.

Kinderen bekrachtigen brengt succes en geluk

Onderzoek wees uit dat volwassenen nog steeds last kunnen hebben van scheldwoorden (ezel!) die ze in hun kindertijd naar hun hoofd kregen. Andersom toonde onderzoek ook duidelijk aan dat kinderen die in hun jeugd positief werden bekrachtigd door de opvoeders(groot-en ouders) veel meer kans maakten om als volwassenen succesvol en gelukkig door het leven te gaan. 

Rudy Van Damme

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *