Van kneedbaar naar weerbaar

Van kneedbaar naar weerbaar | Weerbaarheid van een kind

“Als mijn kinderen later groot zijn, hoop ik dat ze vol zelfvertrouwen en weerbaarheid in het leven staan. Maar zolang ze bij mij wonen, verlang ik wel dat ze luisteren en zich aanpassen aan de regels van het huis en dus gehoorzamen.” Wie heeft gelijk? In onze maatschappij leeft de oude overtuiging dat kinderen moeten […]