De neurodivergente mens

De neurodivergente mens

Dit artikel is bedoeld als omkadering voor het komende Symposium, met als thema: ‘Het overprikkeld kinderbrein’. Veel ouders, opvoeders en scholen worstelen ermee; kinderen die een neurodivergent gedrag vertonen. Hieronder verstaan we dat gedrag, dat als afwijkend van de norm wordt beschouwd. Wat  erop neerkomt dat het brein van iemand prikkels op een andere manier […]