Meervoudige Intelligentie als nieuw evaluatiemodel

Onze kinderen ‘presteren’ niet voldoende op ‘begrijpend lezen’. Althans, niet voldoende, volgens de parameters van Ben Weyts, Vlaams Minister van Onderwijs, die zich baseert op het PIRLS onderzoek of Progress in International Reading Literacy Study  In dit artikel pleit ik voor een andere evaluatiemethodiek voor onze kinderen, namelijk een methodiek die is gebaseerd op de […]