Zijn wij multidimensionale wezens?

Multidimensionale wezens

Graag val ik met de deur in huis. Het wordt tijd dat wij als mens ons herinneren en her-inneren dat we multidimensionale wezens zijn in een menselijk lichaam. Tijdelijk hier op reis, maar onze energie is eeuwig: ‘Het goddelijke in ons  die een menselijke ervaring wil beleven om te leren wat we niet zijn’. Vanuit […]