Huidcontact, een belangrijke basisbehoefte. Juist nu!

Huidcontact

Van nature heeft ieder mens behoefte aan huidcontact. Het is een van onze basisbehoeftes, net zo als veiligheid, voeding en zelfvertrouwen. Wanneer er aan onze basisbehoeftes is voldaan, kunnen we rust vinden in onszelf. Veel leer- en opvoedingsproblemen zijn terug te voeren op het ontbreken hiervan in de basis. Een kind dat te weinig huidstimulatie […]