Kinderen en hun Magisch Brein: stimulans of overprikkeling?

Kinderen en hun Magische Brein

Alle kinderen wereldwijd, beschikken over een Magisch Brein. Een brein dat volledig in verbinding staat met het Bewustzijn dat zich een eigen leven mag beleven op deze aarde. Een puur bewustzijn met pure Verbeelding en Scheppingskracht. Er is nog geen taal, wereldbeeld, gedachte(n), overtuiging of  ‘persoon’. Er is alleen maar Bewustzijn van deze ervaring en […]