De natuurlijke ontwikkeling van het kind als richtlijn

De natuurlijke ontwikkeling als richtlijn

Wat in onze welvaartsmaatschappij heerst en gaande is, kan ouders de indruk geven om dat als baken te beschouwen voor hun kinderen. Het buikgevoel dat ze daar van krijgen, bepaalt heel sterk dit intuïtief aanvoelen. Maar wat als die moderne en prestatiegerichte omgeving niet gunstig is voor de opvoeding van hun kinderen? … Indien deze […]

Interview Guy Stevens: HELP, te veel kinderen vallen uit op school

Guy Stevens was leerkracht lichamelijke opvoeding in de lagere school en nu sinds enkele jaren op pensioen. Door zijn groot rechtvaardigheidsgevoel naar kinderen toe, voelde hij steeds aan dat het niet klopte dat er zoveel kinderen problemen hadden om het gewone systeem te volgen. Tijdens de laatste 20 jaar merkte hij dat heel veel kinderen […]