Eczeem met een verhaal: relaas van een onthutsende Ontdekking

Blog Mieke

Tijdens het schrijven van mijn weldra te publiceren boek, werd mij een inzicht met betrekking tot een vervelende ziekte (eczeem) bij mijn zoon duidelijk. Met plezier deel ik dit inzicht, ten bate van alle lezers. Het maakt héél duidelijk hoe vroegere (kind)ervaringen een nefaste rol kunnen spelen in de creatie van een chronische aandoening. Het […]