De neurodivergente mens

De neurodivergente mens

Dit artikel is bedoeld als omkadering voor het komende Symposium, met als thema: ‘Het overprikkeld kinderbrein’. Veel ouders, opvoeders en scholen worstelen ermee; kinderen die een neurodivergent gedrag vertonen. Hieronder verstaan we dat gedrag, dat als afwijkend van de norm wordt beschouwd. Wat  erop neerkomt dat het brein van iemand prikkels op een andere manier […]

Autisme en zintuigelijke problemen

Boeken voor ouders, Autisme

Dit boek geeft belangrijke concrete adviezen aan alle hulpverleners die zich bezighouden met kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis, waaronder (ortho)pedagogen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en anderen die de vertaalslag naar de klinische praktijk moeten maken. Ook ouders van kinderen met autisme vinden in dit boek waardevolle inzichten en adviezen om thuis mee aan […]

Autisme: een verrijking, geen aandoening

Autisme een andere kijk

In het land der blinden schijnt éénoog koning te zijn. Ik vrees dat éénoog in zo’n land eerder als freak gezien zou worden, want niemand ziet of ervaart de wereld zoals hij die ziet. De enige reden dat autisme een handicap is, is omdat onze wereld niet op hun manier van kijken en functioneren is […]

Autisme en de vier lichamen

Myriam Oorts is reflexologe en lichaamsgerichte ‘lichtwerker’. Sinds 2008 ervaart zij op haar pad mooie belevenissen en graag deelt zij er hier één over autisme. Enkele jaren geleden werkte zij in een groepspraktijk met een kinderpsychiater en enkele psychologen. Allemaal bekwaam geschoolde mensen, doch met weinig ervaring over ‘nieuwetijdskinderen’. Nieuwetijdskinderen Een nieuwetijdskind is helder voelend, […]