nieuws

purechild.be in een nieuw jasje

Lieve mensen,

Het is met veel trots dat wij splinternieuwe website PURE CHILD kunnen delen met jullie. Zie hier ons eerste blogverhaal.

PURE CHILD Magazine heeft reeds een hele geschiedenis achter zich!

Wij zijn eerst van start gegaan met de PURE FOOD FOR CHILDREN Foundation vzw die zich richt tot iedereen die begaan is met de toekomst van onze kinderen en van onze planeet. Dit deden wij, omdat wij voor onze kinderen de allerbeste pure, natuurlijke voeding willen promoten en de natuur voor hen willen behouden.

Maar op een gegeven moment begrepen wij dat kinderen niet alleen beïnvloed worden door voeding en milieu, maar ook door eventuele emotionele schade. “Rugzakjes” van heel wat patronen, gewoontes, tradities, familietrauma’s, maatschappelijke kwesties, perfectionisme, prestatiedwang, “niet anders mogen zijn”, enzovoort dragen wij als volwassen mens soms nog steeds mee. En wanneer wij met deze bagage niet op tijd aan de slag gaan, geven wij dit bewust of onbewust door aan de volgende generatie. Door gezond voedsel alleen blijft niemands lichaam volledig gezond. Kinderen hebben tijdens hun ontwikkeling ook op andere vlakken “zuivere voeding” nodig, en zo… werd het digitaal multimedia magazine PURE CHILD geboren!

Zoveel lieve, prachtige coaches en ouders leveren zo’n mooi werk dat wij hun boodschappen en tools met jullie willen delen. Zij kijken naar kinderen met een holistische en open geest en een out-of-the-box-bril, waardoor ze je echte eye openers aanreiken. Door deze nieuwe kijk krijgen wij de kans om onze eigen verantwoordelijkheden op te nemen en onze kinderen te helpen. Voorts kunnen we op die manier werkelijk bijdragen tot het vormen van gezonde, gelukkige kinderen met een positief, evenwichtig zelfbeeld en die met een kritische geest naar de buitenwereld kijken, die respectvol omgaan met anderen en met de natuur, en die vooral uniek zijn, uniek in hun talenten en in hun mens-zijn. En het is belangrijk om als volwassene te weten wat hun waarde is in deze wereld.

Ondanks al deze opdrachten, vergeten wij echter onze eerste roeping niet en zullen we gezonde en natuurlijke voeding blijven aanmoedigen. Er komt vanaf nu dus ook een rubriek over voeding, samen met de receptjes die we vroeger reeds deelden. Op onze website staat overigens nog steeds de link naar de Facebookgroep PURE FOOD FOR CHILDREN, waar jullie nog veel bijkomende informatie kunnen vinden, specifiek over voeding.

Het gaat niet goed met onze kinderen en dat is de harde realiteit.

Kinderen zijn een spiegel van de maatschappij en het is duidelijk dat het niet goed gaat met onze samenleving. In Knack Magazine van september 2016 stond een artikel over jongeren die zichzelf verwonden. Eén op de vijf jongeren tussen 12 en 18 jaar, waarvan twee op de drie professionele hulp nodig hebben, doen aan zelfverwonding. Wat een signaal! Het artikel geeft duidelijk aan dat het niet goed gaat met onze maatschappij en onze manier van opvoeden. “Kinderen voelen zich niet

goed in hun vel” staat er letterlijk geschreven. Het wordt dus de hoogste tijd dat wij begrijpen dat de oorzaak niet bij de kinderen zelf ligt, maar bij ons, de volwassenen.

Kinderen krijgen tegenwoordig de boodschap van thuis, vanop de crèche of van de school dat ze moeten presteren, maar verandering in deze manier van denken is dringend aan de orde! Wanneer je als ouder niet gelukkig bent, niet vanuit “puur zijn” leeft, maar vanuit wat een ander van je verwacht of van wat de buitenwereld je vertelt, dan ben je niet echt jezelf en kun je je niet goed voelen. En als je niet aan de slag durft gaan met je “pakketjes” die je vanuit je eigen opvoeding hebt meegekregen, dan geef je dat slechte gevoel door aan je eigen kinderen, die hierdoor ook niet meer weten wie ze zijn, wat ze willen doen in het leven, hoe ze zich echt voelen, hoe ze met emoties moeten omgaan of wat voeding met hen doet. Kinderen hebben nood aan liefde, warmte, geborgenheid, vertrouwen, natuurlijke voeding, in aanraking komen met de natuur, zichzelf kunnen en mogen zijn, …

Dit kunnen wij hen echter alleen maar geven wanneer wij ons als ouder, opvoeder of leerkracht zelf goed voelen in ons vel.

Lees en doorleef onze magazines en deze website, deel het en vertel het voort: PURE CHILD helpt mee om zowel kinderen als volwassenen gelukkiger te maken!

Magdalena Troch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *