Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Wat kinderen niet begrijpen aan volwassenen

Kinderen die volwassenen moeilijk begrijpen

De reden is: kinderen zijn nog puur,  hun gedachten zijn nog niet vervuild door overtuigingen, patronen, gewoontes, trauma’s. Wij volwassenen hebben meestal onze puurheid verstopt onder een dik pantser dat we gevormd hebben door alle tegenslagen die er in ons leven gebeurd zijn. Kinderen leven nog spontaan vanuit wat zij innerlijk voelen. En zij voelen werkelijk ALLES. Het begrip “hooggevoelige kinderen” ontstond niet zomaar. Alles van wat er in de innerlijke wereld van de volwassene omgaat, voelen zij. Je kan als volwassene niet doen alsof. Want ook al doe je alsof je blij bent en zit daaronder verdriet, dan zal het kind dat voelen en zal je hier ook in triggeren. Omdat het kind wil dat jij gelukkig bent. En iets met dat verdriet gaat doen. En zeker wanneer je jezelf niet meer bewust bent als opvoeder dat er verdriet onder de lach zit.

Twee # levels

Voor een kind voelt dit ook niet eerlijk aan. Dus is het soms heel verwarrend voor kinderen om de volwassene te begrijpen. Er wordt gecommuniceerd vanuit twee verschillende levels:

  1. Het kind vanuit zijn pure gevoelens, zijn binnenwereld.
  2. De volwassenen vanuit de ratio, zijn buitenwereld.

Wanneer wij als begeleiders onze gedachten, angsten, overtuigingen, gewoontes  voorleven aan kinderen, dan nemen zij deze over, omdat hun liefde zo groot is, dat zij deze pijn willen helpen dragen. Dit gebeurt onbewust. Maar zo zorgen wij eigenlijk dat zij zichzelf en hun puurheid verliezen. Zoals ooit bij ons gebeurd is. Terwijl het net omgedraaid zou mogen zijn.

Vervuilde gedachtenwereld

Wij als volwassenen mogen beseffen dat net door de confrontatie met de puurheid van het kind, onze gedachtenwereld zo vervuild is. En dat wij aan de slag moeten gaan met wat ons niet meer dient, wat ons vast zet, wat ons bang maakt, wat ons doet verloren lopen in het leven enz. De grote schoonmaak doen in onze innerlijke wereld. Dit door hulp te zoeken bij iemand professioneel, zoals kindertolken of een psychotherapeut enz.

Gelukkig worden?

Ieder van ons wenst, tracht, hoopt in dit leven om gelukkig te worden, onze kinderen gelukkig te maken en hen een succesvolle toekomst te geven. Onze gedachten over het leven vanuit de buitenwereld, vormen niet de leidende factor voor een succesvol gelukkig leven. Elke stap in de menselijke vooruitgang is steeds voortgekomen uit het iemands innerlijke roep, idee, overtuiging, een diepe stuw vanuit het hart of de ziel om te doen. Ons denken daarentegen, hebben we nodig om het concept uit te voeren en in de wereld te brengen.

Zien vanuit de uiterlijke en rationele wereld

Maar wij zijn groot geworden met de boodschap: “ Je kan maar gelukkig worden, wanneer je slim en knap bent, een hoog diploma behaald en daarmee status ontwikkeld, veel geld verdient, in een mooi huis woont, verre reizen kan maken enz.” Dit allemaal gezien vanuit de uiterlijke en rationele wereld. Maar … vaak loopt het zo niet… zeker niet wanneer dit alles gerealiseerd wordt vanuit het denken alleen. En alles indruist tegen de innerlijke wereld. En dit is wat zovele kinderen en jongeren ons terugkaatsen of spiegelen door hun moeilijk of uitdagend gedrag.  Het werkt zo niet. Het leven is niet zo bedoeld om alleen met het uiterlijke leven begaan te zijn. Onze innerlijke wereld is veel belangrijker.

Ons ware pad

Vele mensen durven niet ‘echt’ te leven,  hun passie te volgen, te doen wat ze echt willen. Konden we opnieuw leven zoals kinderen, onbezorgd, in volle vertrouwen van wat het leven met zich brengt, zou ons leven anders lopen. Mocht ieder van ons,  het leven dat in ons aanwezig is, van binnenuit ontvouwen dan  zouden we elke minuut op ons ware pad zijn. Ieder zijn eigen unieke doel in het leven zou duidelijk worden, hoe groot of hoe klein dit ook is, dat maakt niet uit. Wat zou er gebeuren mochten onze kinderen omringd zijn door mensen die leven vanuit hun passie en echt gelukkig zijn? Hoe een mooie voorbeelden zouden dat zijn voor hen?

Innerlijke liefde in jezelf ontdekken

Natuurlijk heeft ieder ook te maken met tegenslagen en soms zware beproevingen want dat hoort bij het leven. Deze dienen ook om als mens te groeien. Daarom is het van zeer groot belang dat kinderen mogen zien, hoe wij hiermee omgaan.  Hoe wij met onze emoties omgaan.  Dat elke emotie oké is, dat je hierover kan praten en dat je kan ervaren dat negatieve emoties wanneer deze er mogen zijn, deze op een gegeven moment tot rust kunnen komen, wanneer je de innerlijk LIEFDE  in jezelf kan ontdekken. Liefde voor jezelf de ander en het leven. Dit is waar kinderen zoveel nood hebben en veel te weinig zien en voelen bij zijn begeleiders en in deze maatschappij.  Wanneer de innerlijke wereld in ieder van ons goed zit,  dan loopt het in de buitenwereld ook goed. En dan pas zullen kinderen ons echt begrijpen.

Het goede voorbeeld: van binnen naar buiten leven

PURE CHILD vind dit een belangrijke gegeven om hier als elke kinderbegeleider bewust van te zijn. Het niet opleggen van regels aan kinderen van wat wij denken dat goed voor hen is, maar hen begeleiden, ondersteunen bij wat zij vanuit hun innerlijke naar buiten laten komen. Hun gaven, talenten, interesses zien en helpen om deze te doen ontpoppen en bloeien. En het allerbelangrijkste daarbij als begeleider is zelf aan de slag gaan om je eigen oude overtuigingen, patronen, trauma’ s die in je rugzak zitten, te gaan transformeren. En te leven vanuit jouw ware passie. Met dit bewust zijn kunnen wij van elkaar leren en samen groeien tot een gelukkige mens. Met dit bewust zijn kunnen wij een nieuwe samenleving creëren. Van binnen naar buiten.  

Hieronder leggen kinderen uit wat ze niet begrijpen aan volwassenen. Oeps…

 

Magdalena Troch

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..