Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Wanneer ontstaat narcisme bij het kind?

Wanneer ontstaat narcisme bij het kind

Hoe een narcistische persoonlijkheidsstoornis ontstaat is niet precies bekend. Biologische elementen en opvoeding spelen waarschijnlijk een grote rol. Verschillende wetenschappers hebben meerdere theorieën over het ontstaan van narcisme, sommige theorieën moeten nog uitgewerkt worden, maar tot op heden is de exacte reden niet bekend.

Theorie van het opvoeden: verwende jeugd

Het kind wordt dusdanig op handen gedragen, de hemel aangeprezen zonder dat het kind gecorrigeerd wordt, het kind ontvangt buitensporige bewondering en wordt opgevoed zonder grenzen en zonder normen en waarden. Het kind wordt geïdealiseerd en niet verantwoordelijk gehouden voor diens daden en gedrag. Bovendien wordt het kind niet gestimuleerd om eigen vaardigheden te ontwikkelen. Als het kind bovendien leert dat kwetsbaarheid tonen onacceptabel is, kan het kind diens gevoel en inlevingsvermogen – empathie – in anderen verliezen.

Hierdoor ontstaat het gevoel bij het kind dat anderen voor hem, of haar, moet zorgen. Bovendien groeien ze op met het idee dat ze echt heel bijzonder en echt heel speciaal zijn!

Theorie van het trauma: traumatische jeugd

Het kind heeft te maken met een disfunctionele jeugd. Het kind is opgevoed en opgegroeid in een omgeving vol verwaarlozing, misbruik, geweld en wordt aan diens lot overgelaten en genegeerd. De hechting tussen ouders of verzorgers en het kind loopt spaak. Om te kunnen overleven gaat het kind over op een overlevingsmodus en gaat zich defensief ontwikkelen tegenover het misbruik en het trauma tijdens diens disfunctionele jeugd.

Het is wetenschappelijk bewezen dat verwaarlozing, (lichamelijk of seksueel) misbruik en mishandeling in de jeugdjaren kan leiden tot het ontwikkelen van een persoonlijkheidsstoornis. Niet alle narcisten hebben echter vroeger in hun jeugd te maken gehad met verwaarlozing, misbruik of mishandeling. 

Theorie van narcistische ouders

Narcistische ouders kunnen hun narcisme en hun narcistische trekken op hun kinderen overbrengen. Juist als het kind opgevoed wordt dat het uitsluitend de liefde van diens ouders kan winnen door buitensporige prestaties neer te zetten. De ouders hebben buitensporige hoge verwachtingen van het kind en het kind leert dat het uitsluitend liefde ontvangt als het goede en succesvolle prestaties neerzet. Als daar bovenop de ouders het kind bespotten, vernederen en kleineren, het kind manipuleren, overmatig kritiek leveren op het kind en het kind onthouden van enige affectie…

Theorie van de samenloop van omstandigheden

Dat narcisme ontstaat door verschillende combinaties van biologische aanleg, aangeboren persoonlijkheidseigenschappen, risicofactoren, opvoeding en trauma, mogelijk gevoed door een samenloop van omstandigheden.

Risicofactoren

Risicofactoren die een trigger kunnen zijn voor het ontstaan van het narcisme zijn o.a.:

  • Overmatig kritiek op het kind leveren,
  • Kind bespotten, kleineren en vernederen,
  • Overmatige en buitensporige bewondering van het jonge kind,
  • Kind onthouden van enige affectie,
  • Manipulatie en chantage tijdens de jeugdjaren,
  • Kind nooit corrigeren,
  • Ernstige verwaarlozing, misbruik en mishandeling in de jeugdjaren,
  • Nooit realistische ondersteuning en feedback tijdens het opgroeien,
  • Bespotting door de ouders,
  • Behoefte van het kind stelselmatig genegeerd.

Is narcisme erfelijk?

Ook daar zijn de geleerden op het gebied van genetica het niet met elkaar over eens omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat. Toch bestaan er vermoedens dat genen een grote rol kunnen spelen in het ontstaan van het narcisme, vermoedelijk in combinatie met 1 van bovengenoemde theorieën.

Op dit moment bestaat het vermoeden dat ruim 50% van het ontstaan van narcisme de genen mede bepalend zijn, op voorwaarde dat de opgroeiomgeving van het kind “narcistisch” is of risicofactoren met zich meebrengt.

Mijn eigen ervaring is dat narcisme kan ontstaan bij narcistische ouders, maar het is bij mij ook bekend dat er kinderen van narcistische ouders zijn die niet narcistisch worden. Echter blijkt het ook zo te zijn dat narcisme kan ontstaan bij kinderen wiens ouders niet narcistisch zijn of geen narcistische opvoeding hebben genoten. 

Wanneer ontstaat het narcisme bij het kind?

Ondanks dat de geleerden en de wetenschappers het nog niet helemaal met elkaar eens zijn, ontstaat het narcisme bij het kind rond de leeftijd van ongeveer 5 jaar. Grote vermoedens bestaan dat de eerste levensjaren van de narcist een hel waren, op welke manier dan ook, voor het kleine kind.  Het ene kind heeft er meer aanleg voor dan een ander kind. Het is alsof het kind besluit: “Maar heel veel van zichzelf te gaan houden als niemand anders van me houdt!”

En verbergt zijn kwetsbare ik, zijn onzekerheid en machteloosheid op een dusdanige wijze dat het niet meer toonbaar zal zijn. Het lichtje dooft en het duister neemt zijn intrede en het Valse Zelf ontstaat en gaat zich ontwikkelen.

De HSP-er als ideale prooi voor de narcist

Hoogsensitieve personen lopen ook met enkele jeugdtrauma´s rond. Behalve de worsteling over het anders zijn vanwege de hooggevoeligheid, hebben de meeste te maken met een narcistische ouder of met een ouder die verslaafd was. Deze oude pijnplekken zijn, zolang ze niet geheeld en genezen worden, ideale triggers voor narcisten om tegen je te gebruiken. Zodra het licht weg is bij de narcist, kan de narcist uitsluitend bestaan en overleven door jouw voeding. Voeding in de vorm van je emotionele reacties op het onmogelijke, lastige en tegenstrijdige gedrag van de narcist.

Narcisten moeten er dus voor zorgen om emotionele uitbarstingen uit je te krijgen. En dat doen ze door jou ongeheelde pijnplekken te bespelen en een (oer)angst bij je op te roepen. Hoe pijnlijker de ervaring voor jou als hoogsensitief persoon is, hoe meer emotionele reacties je geeft aan de narcist. Behalve als je als HSPer gaat werken aan je oude pijnplekken, dan ben je niet langer interessant of aantrekkelijk als prooi voor narcisten! Dit is ook de reden waarom ik me steeds meer toeleg op Het Helingsproces: heel jezelf van het narcisme en heel jezelf als hoogsensitief persoon van oude en eerdere onzichtbare wonden, zodat je niet langer een aantrekkelijke prooi bent voor narcisten!

Hoe ontstaat narcisme?

Narcisme ontstaat door een extreem gevoel aan minderwaardigheid en onzekerheid en ze bezitten een zeer kwetsbaar gevoel van eigenwaarde. Narcisme gaat vaak gepaard met andere stoornissen.

Om zich nooit meer kwetsbaar te hoeven voelen zoals ze dat deden toen ze een heel klein kindje waren, snijden ze zichzelf af van het licht, van hun Bron, van hun Kracht, van God, van Allah, van het universum, van de engelen, van hun innerlijk en van hun zelf. (vanzelfsprekend afhankelijk wat je geloof is.) Om zich nooit meer zo onzeker te hoeven voelen zoals ze dat deden toen ze een heel klein kindje waren, snijden ze zichzelf af van zichzelf. Met andere woorden, het licht maakt plaats voor het duister: het valse zelf komt tevoorschijn.

De verbinding met hun authentieke zelf verbroken

Het is in de grond van de zaak intens triest, dat een kindje van 4 a 5 jaar zoveel ellende al heeft moeten doormaken, dat het bij zichzelf het licht uitdooft. Ze hebben de verbinding met hun ware en authentieke zelf voorgoed verbroken. Nog triester is het dat de narcist vervolgens het licht bij anderen ook wil uitdoven, immers, zonder voeding van een ander kan de narcist niet overleven.

Iedere relatie die een narcist vervolgens met een ander aangaat, een liefdesrelatie, een werkrelatie, een ouder-kind relatie, een vriendschappelijke relatie en enz. draait uiteindelijk uit op ellende, drama’s en conflicten.

Fleur Irene Fleur Irene

Ervaringsdeskundige HSP – narcisme

https://hspendenarcist.nl/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..