Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Tijd voor hartgedragen scholen

Hartgedragen school

Wordt het tijd voor hartgedragen scholen? … Vele afgestudeerde jongeren weten nog steeds niet wat hun echte doel in het leven is. Velen voelen zich vaak niet begrepen en grijpen makkelijk naar games of drugs als vlucht uit deze wereld.  Ze hebben het lastig met alles wat er in de wereld gebeurt. En ook thuis wanneer het daar niet veilig is. En dan zijn er nu zoveel kinderen die gedragsstoornissen tonen en allerhande ziektes hebben. Is dit het nieuwe normaal voor de kinderen van nu? Komen de kinderen ons stilletjes tonen dat zij in dit verouderde systeem niet meer passen? Lees hier ook meer over in onze editie over’ Natuurlijk Onderwijs’  dat je vindt op de website, wanneer je geabonneerd bent.

Er wordt te weinig aandacht gegeven aan …

Het is hoog tijd dat we anders naar kinderen gaan kijken. Kinderen horen te leven vanuit hun eigen unieke kwaliteiten en durven vertrouwen op hun gevoel. Er wordt nog steeds veel te weinig aandacht gegeven aan:

 • het ontwikkelen van hun eigen talenten
 • het volgen van hun gevoel, hun intuïtie
 • het bewust kunnen voelen en aansporen van hun eigen innerlijke kracht
 • het belang van empathie en verbinding met de ander
 • hoe je veerkrachtig en weerbaar kan zijn
 • hoe je kan omgaan met lastige en pijnlijke ervaringen
 • groeien door te falen. Wanneer we altijd alles perfect doen en nooit falen, kunnen we nooit echt leren en groeien. Dus fouten maken mag  en moet zelfs.
 • de verbinding ontwikkelen met de pracht en de noodzakelijkheid van de natuur
 • zelfstandig en kritisch nadenken hierover wordt er te weinig tijd voor gemaakt.
 • de geschiedenis van de mens, die nog steeds beken wordt vanuit het klassieke
 • denken. Terwijl onze geschiedenis veel ouder is en ook wetenschappelijk reeds
 • bewezen is. 
 • creativiteit en kunst op alle vlakken.
 • dat ieder wel uitmunt in iets en dat samenwerking van reuze belang is in plaats van competitie en de ander naar beneden te halen of tot vijand maakt.
 • uitvindingen zoeken om problematieken zoals vervuiling of watergebreke enz.  in de wereld op te lossen.
 • beseffen dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn daden
 • bewust worden dat iedereen in essentie LIEFDE is

Misschien zagen we nog dingen over het hoofd, maar dit is alvast een hele lijst waar onze kinderen recht op hebben. De kinderen die nu geboren worden en de millenniums hebben een heel ander onderwijs nodig om in de wereld van hun toekomst te kunnen leven als unieke, authentieke, gelukkige mensen. En vooral om een betere wereld voor iedereen te creëren.

Hoe zouden hartgedragen scholen er dan kunnen uitzien?

Christiana Von Dreien is zo een bijzondere jonge vrouw met een sterk verruimd bewustzijn en behoort daarmee  tot een nieuwe generatie van jonge, (r)evolutionaire denkers die het menselijke bestaan zien, beschrijven en leven als een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit.  Zij geeft het volgende in haar boek: ”Bewustzijn schept vrede” als volgt aan:

 • Hartgedragen scholen: Kinderen leren vanuit het hart zonder dat er een tijdsdruk is op het bereiken van een bepaald leerdoel. Er wordt niet geëist dat ze op een bepaald moment allemaal hetzelfde leren.
 • De leraren begeleiden en ondersteunen kinderen op hun individuele schoolreis. Ze helpen bij het (weer gaan) voelen van hun zielsreis. Veel kinderen voelen namelijk hun eigen weg niet meer. En in het huidige schoolsysteem worden ze daar nog verder van weg geleid. In mijn ogen proberen scholen alle kinderen dezelfde kant op te laten kijken, zodat ze allemaal hetzelfde denken en daardoor perfect in ons huidige sociale systeem passen.
 • Hartgedragen scholen komen kinderen tegemoet en zien welk potentieel er in ieder kind aanwezig is. Zodat ze kinderen ondersteunen bij het vinden en volgen van hun eigen weg. Daarom zijn er in een hartgedragen school zoals ik me die voorstel geen ‘leraren’ in de conventionele betekenis van het woord, maar ‘gekwalificeerde en liefdevolle ‘begeleiders’. Ze moeten aanvoelen in welk proces een kind zit, zodat ze het lesaanbod aan het individuele kind kunnen aanpassen en het kind kan toewerken naar zijn eigen doel. In een school draait het immers om de kinderen, dus moet elke school op hen zijn afgestemd.
 • Een voorbeeld: een negenjarig kind wil vanuit zijn ziel bijvoorbeeld monteur worden en heeft daarvoor de juiste talenten en voldoet aan de juiste  basisvoorwaarden. Dan is het de taak van een hartgedragen school om deze basisvoorwaarden te zien en dit kind vervolgens op zijn pad te begeleiden tot het zelfstandig zijn levenstaak kan vervullen. Begeleiders moeten opmerken waar een kind op dit moment staat en waar het naartoe wil. Dan kunnen ze het kind benaderen en laten zien welke volgende stappen er nodig zijn om daar te komen. Als het kind ermee instemt, kunnen ze het juiste begeleidingsmateriaal aanbieden.
 • Hartgedragen scholen zouden dus ten eerste naar ieder afzonderlijk kind moeten kijken, zonder vaststaande lesprogramma’s die vereisen dat alle kinderen op hetzelfde moment precies hetzelfde leren. En ten tweede de kinderen niet de hele dag in een en hetzelfde klaslokaal opsluiten. Waarom zou een kind niet alle  lokalen in een schoolgebouw kunnen gebruiken? En waarom zouden de klassen niet op een harmonieuze manier uit kinderen van verschillende leeftijden kunnen bestaan? Er zou bijvoorbeeld en wiskundelokaal kunnen zijn waar een gekwalificeerde begeleider aanwezig is. Deze kan dan ieder kind dat binnenloopt omdat het iets wil leren over wiskunde precies vertellen wat het concreet moet doen.

Hartgedragen scholen, cruciaal voor de toekomst

Er zijn reeds hartgedragen scholen die trachten om dit neer te zetten en daar zijn wij heel blij om. Wij hopen alvast dat deze inzichten van Christina bij veel meer mensen in het onderwijs mogen worden opgevangen. Het is een nieuwe manier van onderwijs, misschien mag het woord ‘onderwijs’ ook veranderen naar ‘bovenwijs’ .  Dit is zo cruciaal voor hen en voor de toekomst, willen wij een nieuwe gezonde en gelukkige generatie creëren. 

PURE CHILD werkt hier aan mee door op onze website en in het magazine een veel bredere kijk te brengen op heel wat problematieken die tegenwoordig aan de orde zijn bij heel veel kinderen. Zodat deze uit balans gegroeide situaties in het onderwijs, maar ook in onze thuissituatie kunnen rechtgezet worden.

Kinderen begeleiden in hun talenten, in hun potentieel. Kinderen zien als leermeesters.

En hierbij hebben wij als ouder, als begeleiders ook een plicht, namelijk onze eigen rugzakken van oude vastgeroeste overtuigingen, oude patronen, angsten en trauma’s te  transformeren. Zodat onze kinderen deze niet meer hoeven te spiegelen en te dragen, want doordat zij gevoelssponzen zijn, nemen zij alles over. Maar dit  is stof voor een ander artikel.

Nog tot slot:

Iedereen is anders en toch zijn we allen in essentie gelijk. Allen op zoek naar pure Liefde, gezondheid en geluk. Dit geldt voor ons maar ook voor onze kinderen. We zijn verbonden met alles. Een ziel die een ervaring heeft in een menselijk lichaam, dat hier op aarde iets komt leren, iets komt delen, om opnieuw balans, harmonie te brengen in zichzelf en in deze wereld. Laat ons allen een krachtig voorbeeld worden voor onze kinderen. Ben je geraakt door deze tekst en wil jij ook bijdragen aan deze verandering?

Steun ons PURE CHILD project dan door je te abonneren op ons magazine en zorg mee om de verandering te creëren vanuit het hart, voor de kinderen, hun toekomst en het bestaan van deze prachtige aarde.

De redactie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..