Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Nieuwe generatie kinderen vraagt om nieuwe aanpak

Een nieuwe generatie kinderen vraagt om een nieuwe aanpak

Uit onderzoeken is gebleken dat de kinderen van NU een diepe behoefte hebben om vanuit hun hart en innerlijke kwaliteiten te leven. De verwachtingen van ouders en leerkrachten komen regelmatig niet overeen met de manier waarop deze kinderen zich innerlijk voelen en zich willen ontwikkelen. Ze kunnen hierdoor van zichzelf verwijderd raken, waardoor ze zich niet lekker in hun vel voelen en minder in hun kracht staan. Dat kan zich gaan uiten in stoornissen zoals ADHD, PDD-NOS, autisme, etc. Kinderen voelen zich daardoor vaak ongelukkig en kunnen een probleem gaan vormen voor zichzelf, hun ouders, hun leerkrachten en hun klas- en buurtgenoten.

Wat vragen deze kinderen van ons?

Wat willen ze ons duidelijk maken? Als ouders, opvoeders, leerkrachten, hulpverleners, doe je je uiterste best om kinderen goed te begeleiden. En meer dan je best, kun je niet doen. Maar misschien kunnen we het wel anders doen. Deze nieuwe generatie daagt ons uit om te groeien en nieuwe manieren te vinden om hen optimaal te begeleiden. Alles in het leven verandert en blijft zich ontwikkelen/evolueren. Het oude is niet fout, maar vraagt om vooruitgang. Dat is een natuurlijk gegeven.

Mijn eigen leerschool

Zelf ben ik een ‘oud’ nieuwetijdskind. Ik ben hoog gevoelig, ik ken de verwarring. Ooit was ik een dwalende ziel op deze aardbol en ben gaan zoeken. Mijn eigen leerschool heeft mij inzicht gegeven in de psyche van de nieuwe generatie. De vele kinderen die ik ben tegengekomen hebben mij getoond dat ze vragen om een andere benadering. Ze zijn vaak hoog gevoelig en willen meer leven vanuit hun hart en innerlijk weten. Dit geldt niet alleen voor de ‘probleemkinderen’, het geldt voor alle kinderen. Ook de kinderen zonder etiketje verdien onze liefdevolle aandacht, omdat ze zijn wie ze zijn.

Kinderen zijn boodschappers

Kinderen van nu brengen een boodschap naar de volwassen https://www.purechild.be/actueel/de-kinderen-brengen-een-boodschap-naar-de-volwassene-toe/ : “Kijk naar míj! Luister naar míj! Vraag aan mij wat ík nodig heb, in plaats van dat jij mij geeft wat jij dénkt dat ik nodig heb!”  Ze willen zich graag bezig houden met bewustwording en zelfverwezenlijking, ze willen authentiek zijn.

Het zijn bruggenbouwers. Ze slaan een brug tussen de wereld van nu, waar de ratio als belangrijkste wordt gezien, naar de ‘nieuwe wereld’, waar leven vanuit het hart, innerlijke wijsheid en intuïtie de boventoon voert. Ze zijn een voorbeeld voor ons omdat ze laten zien dat het leven niet gaat over diploma’s, status, veel geld, etc. maar over elkaar zien vanuit liefde. Zodat we ontdekken vanuit die liefde, dat iedereen gelijkwaardig is, maar wel uniek, met allemaal een unieke bijdrage. Competitie, concurrentie, ongelijkwaardigheid, pestgedrag, discriminatie en faalangst wordt zo vervangen door gelijkwaardigheid, harmonie, respect en verbinding.

Nieuwe generatie komt ons leven verrijken en zingeving leren

Kinderen van nu voelen zich vaak niet begrepen in een therapie die mentaal gericht is. Het zijn vaak  oude zielen en zij hebben niet alleen kennis nodig van de psyche van de mens, maar willen ook gevoed worden en gezien worden in hun essentie, oftewel hun spirit. In mijn praktijk/academy ben ik vooral bezig  om zielen te herinneren wie ze in essentie zijn en te “leren” hoe mens te zijn, zodat ze niet verdwaald raken in de wereld van het goed en fout. Door de conditioneringen van hoe het hoort, raken we de verbinding kwijt met onze waarde. Dit kan zorgen voor angst, verdriet, boosheid, machteloosheid en faalangst. Het is nodig om de sleutels aan te reiken en te leren toepassen hoe je in verbinding kunt komen met je essentie en tegelijkertijd mens kunt zijn in een dualistische wereld.

De nieuwe generatie zorgt voor onze evolutie

Kijk hoe mooi de bijdrage van deze generatie voor onze evolutie is. Kennis en wetenschap zijn niet meer het waardevolste. Ze maken ruimte om naast kennis de verbinding met innerlijke wijsheid en het hart toe te voegen. Oftewel ze herinneren ons dat we niet alleen een psyche hebben, maar ook een hart en ziel/spirit. Over het woord spirit is veel verwarring. Maar spiritualiteit gaat over de kennis van onze eigen spirit/ziel. Degene die wij in essentie zijn. Niks zweverigs aan toch?

Onze vier lichamen

Wij kennen vier lichamen die gezien willen worden.

  1. Mentaal lichaam
  2. Fysiek lichaam
  3. Emotioneel lichaam
  4. Energetisch lichaam

Het mentale lichaam en fysieke lichaam kunnen we allemaal ervaren. Dat is zichtbaar en aantoonbaar. We kunnen dat bewijzen en dat is wat deze wereld nog steeds vaak vraagt. Ik noem dat de bovenstroom. Maar er bestaat nog een stroom. Namelijk de onderstroom. Daar kunnen we het emotionele lichaam vinden en het energetische lichaam. Dat is minder zichtbaar en tastbaar waardoor het vaak als zweverig wordt benoemd.

Maar iedereen kent het wel dat je het gevoel krijgt: Oké dit is wat die persoon zegt, maar ik geloof het niet helemaal. Dat komt omdat er in de onderstroom iets anders gecommuniceerd wordt dan in de bovenstroom. De mensen die hoog gevoelig zijn en vooral de kinderen van deze tijd, registreren beide stromingen en raken daardoor in de war en gaan aan zichzelf twijfelen en worden onzeker. Dat kan effect hebben op hun eigenwaarde en hun gedrag beïnvloeden. Voor hen is het heel belangrijk dat we datgene wat we zeggen ook doen en in energie uitstralen.

Kinderen met een oudere ziel

Kinderen die een oudere ziel hebben willen gehoord en gezien worden op elk niveau. Ze hebben het contact nodig van hart tot hart. Voor mij is dat de weg terug naar de essentie/bron in jezelf. Zodat die geleefd kan worden op aarde en het totale potentieel vrij kan komen om gebruikt te worden. Deze oudere zielen hebben nog een “taak” op zich genomen in deze tijd en dat is dat ze hun omgeving meenemen in hun zoektocht terug naar onze ware (authentieke) essentie. Ze spiegelen hun ouders waar zij in evolutie staan en welk processen zij misschien nog niet helder hebben. Daarom vind ik het zo belangrijk dat niet alleen het kind hulp krijgt maar de ouders er in meegenomen worden. Dat is een zielsafspraak.

De colours of our Heart Academy

Vele kinderen die ik hebben mogen begeleiden, hebben mij gevraagd of ik ervoor wil zorgen dat alles wat ik te bieden heb beschikbaar komt voor andere kinderen. De volwassenen die ik heb begeleid gaven aan dat ze de tools graag hadden geweten toen ze kind waren. Daarom heb ik alles uitgewerkt in trajecten en bijbehorende materialen om in handen te geven van ouders, leerkrachten en hulpverleners zodat het door kan stromen naar onze kinderen en we met elkaar kunnen groeien in ontwikkeling. Dit is allemaal terug te vinden in mijn Colours of our Heart Academy.

Ik gun namelijk iedereen om zijn eigenwaarde te voelen en te leven, zodat je volop het leven kunt leven waar je voor komt. Voor hoeveel vrede zal dat zorgen op aarde? Zegt de vredestichter in mij! Mag ik je uitnodigen om een kijkje te nemen in mijn Academy? Be -Live & Shine your own Colours!

Wilga-Zibel

Wilga Zibel

https://www.wilgazibel.nl/

Zij is coach, docent, ervaringsdeskundige en ontwikkelaar van het Colours of our Heart traject. Zij begeleidt kinderen en volwassen om te ontdekken hoe je kunt leven vanuit je kern

 

Binnenkort kan je op de PURE CHILD website ons interview zien met Wilga Zibel. Hou ons youtube kanaal in de gaten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..