Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Kinderen en hun Magisch Brein: stimulans of overprikkeling?

Kinderen en hun Magische Brein

Alle kinderen wereldwijd, beschikken over een Magisch Brein. Een brein dat volledig in verbinding staat met het Bewustzijn dat zich een eigen leven mag beleven op deze aarde. Een puur bewustzijn met pure Verbeelding en Scheppingskracht. Er is nog geen taal, wereldbeeld, gedachte(n), overtuiging of  ‘persoon’. Er is alleen maar Bewustzijn van deze ervaring en een onbegrensd potentieel.

Magisch Brein van kinderen staat open voor suggestie

Het Magische Brein van kinderen staat de eerste 7 levensjaren volledig open voor suggestie of ook wel ‘programmering’. Het is gericht op de buitenwereld, vanuit het oer-instinct om te overleven. Want dit is hoe wij als kind onze plek moeten vinden in de ‘maatschappij’. In deze periode van ‘knippen en plakken’, wordt letterlijk ALLES door het kind gekopieerd en geplakt in hun eigen overtuigingen:

 • Hoe gaat papa met mama om?
 • Hoe gaat mama met papa om?
 • Hoe gaan mijn ouders met andere mensen om?
 • Hoe praten mensen in mijn omgeving?
 • Welke tv-programma’s worden er bekeken?
 • Welke overtuigingen worden er uitgesproken?
 • Hoe worden emoties geuit?
 • Hoe wordt er over geld gesproken?
 • Welke ruzies worden er uitgevochten, op welke manier en over welke onderwerpen?

Het wordt door herhaling ‘geprogrammeerd’ en het kind zal dit voor de rest van het leven met zich meedragen en in eigen contacten herhalen.

Daarom mogen we als volwassen kinderen het voorbeeld geven in:
 • Liefhebben
 • Harmonieus zijn
 • Bewust zijn in het moment
 • Het kiezen van de juiste woorden
 • Respect naar jezelf en anderen
 • Hulp vragen
 • Hulp bieden, zelfs ongevraagd
 • Vanuit liefde met confrontaties omgaan.

Het overprikkelde kinderbrein

Het kinderbrein staat volledig open voor suggestie, programmering en kopieert alles uit de omgeving. Het goede en het slechte. Niet alleen thuis worden er programma’s geïnstalleerd, ook op school zijn er les- en opvoed programma’s. En daarnaast de maatschappij met zijn sociale programma’s, tv-, radio-, sport-, muziek, video’s, advertentie- en nog zoveel andere programma’s. Allemaal data die door het brein verwerkt moet worden. Nu wat gebeurt er met een computer waarop je teveel programma’s ineens installeert? Die loopt vast. Overprikkeling is een fikse vast- loper te noemen..

Wat kunnen we daar dan aan doen?

Zoeken welk programma ‘de vastloper’ veroorzaakt.

Laat de processor afkoelen

Teveel data kan ons brein niet aan. De overprikkeling is een feit en de processor moet afkoelen. En dat gaat alleen vanuit rust. Het brein heeft rust nodig en minder data.

 • Geen tv, maar een boek
 • Geen TikTok, maar een tekenblok
 • Geen snoep, maar fruit
 • Geen energiedrank, maar water
 • Geen uren binnen zitten, maar buiten in de natuur zijn
 • Geen stress maar vertrouwen 
 • enz. 
En dan even naar binnen kijken:
 • Vanuit die rust eens naar binnen kijken.
 • Welke voorbeelden heeft het kind gehad die het gedrag hebben bepaald?
 • Welke overtuigingen heeft het kind aangenomen over zichzelf en eigen mogelijkheden?
 • Wat voor veranderingen wil het kind graag aanbrengen?
 • Welke hulp kan het daarbij gebruiken?
 • Welke voorbeelden moet het kind daarvoor vanuit de omgeving ervaren?
 • Hoe kunnen wij allen die voorbeelden geven in ieder contact?

Wanneer we die weg bewandelen, kan het kind weer stralen. Er zal opnieuw ruimte komen in het hoofd voor verbeelding, intuïtie, nieuwe percepties. Het geheugen, concentratievermogen en de open redenatie krijgen weer de kans om het kind te leiden. Een leven waarin ze hun vrije hart mogen volgen, als vrijdenkend en blij levend mens.

Jeffrey Van Den DolderJeffey van den Dolder

www.compleetzijn.nl

Gedragsexpert, auteur, bewustzijnscoaching, mindset-en-kinderen.

Help kinderen de kracht van hun magisch brein nu zelf te ontdekken:

Ontdek de kracht van je magisch brein 5Ontdek de kracht van je magisch brein 4Ontdek de kracht van je magisch brein 3Ontdek de kracht van je magisch brein 2

Ontdek de kracht van je magisch brein

Bestel HIER het boek ‘Het geheime eiland van wonderen’

Word het Brein Meester op compleetzijn.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..