Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Hooggevoelige kinderen als leraar

Hooggevoelige kinderen als leraar

In onze eindejaareditie van 2020 zetten wij de hooggevoelige kinderen in de kijker vanuit het perspectief hen te zien als leraars.

Mooie eigenschappen

Hooggevoelige kinderen hebben eigenschappen die deze wereld net nu nodig heeft. Ze zijn namelijk erg meelevend, meevoelend en sociaal.  Zij hebben een heel sterke intuïtie.  Ze bezitten een groot rechtvaardigheidsgevoel, zijn eerlijk en oprecht. Ze zijn heel creatief en hebben een rijke fantasie. Het zijn prachtige, eigentijdse kinderen met een eigen wijsheid. Zij houden van rust en schoonheid, van de natuur en van zuivere voeding.

Overprikkeling

De kenmerken van deze kinderen zijn prachtig, maar hun gevoeligheid schept voor henzelf dikwijls een probleem. De wereld kan hen enorm overweldigen. Zij kunnen erg onzeker zijn over zichzelf, piekeren regelmatig, geven aan een vol hoofd te hebben en zijn sneller overprikkeld. Ouders en leerkrachten vinden het vaak moeilijk om hiermee om te gaan. Hoe wij als volwassenen deze kinderen kunnen helpen om met hun stress om te gaan vinden jullie in de tips onderaan. (x)

Onderzoek

Rudolf Steiner sprak reeds over de bijzondere eigenschappen van hooggevoelige kinderen en volwassenen. Hij benaderde deze eigenschappen meer vanuit een spirituele invalshoek: ”Er zijn drie stadia van hoger bewustzijn: imaginatie, inspiratie en als hoogste stadium intuïtie. In deze toestand is er een staat van directe en complete ervaring of zelfs eenwording met het object van de kennis, zonder dat het individu zijn zelfbewustzijn verliest. Veel van de kenmerken van hooggevoeligheid zijn terug te vinden in zijn uitleg over intuïtieve persoonlijkheid.

Elaine N. Aron, een Amerikaanse psychologe, was de eerste die wetenschappelijk  onderzoek gedaan heeft naar hoogsensitiviteit in het jaar 1992. Zij heeft over het onderwerp verschillende verhelderende boeken geschreven. Hooggevoelige kinderen worden vaak verkeerd begrepen door onze maatschappij; in haar werken toont Elaine Aron hoe ouders en leerkrachten het best met hen omgaan en hoe deze kinderen zich veilig kunnen voelen in een moeilijke wereld.

Rollen omdraaien

Misschien kunnen wij de rollen eens omdraaien? Wat kunnen we leren uit het gedrag dat hooggevoelige kinderen vertonen wanneer ze het moeilijk hebben met onze manier van leven?

Laat ons eerlijk zijn, is onze manier van leven een uitnodiging voor onze kinderen om krachtig en gelukkig in het leven te gaan staan? Stress, drukte, lawaai, angsten, het veroordelen van elkaar, het niet respectvol omgaan met de natuur, met ons lichaam enz. Waartoe leidt dit? We zien een maatschappij met veel ongelukkige, zieke en depressieve mensen. Jonge mensen die geen zingeving vinden en uit het leven stappen …

Kinderen zijn nog weinig bezoedeld en voelen ZOVEEL; dit is zo bij elk kind. Door hun bijzondere eigenschappen drukken hooggevoelige kinderen ons bij overprikkeling de feiten onder de neus. Zij tonen ons dat we in deze maatschappij met zijn dagelijkse portie stress, frustraties, tekortkomingen en ziektes niet meer verbonden zijn met onszelf en de natuur.  Dat onze manier van leven niet deze is van het authentieke leven.

Een maand leven zoals hooggevoeligen

Wat indien wij een maand lang even hun bijzondere eigenschappen zouden kunnen overnemen? Wat indien we ’s morgens zouden kunnen opstaan in rust, in dankbaarheid, in geborgenheid, in veiligheid? Leven in respect voor elkaar, in rechtvaardigheid, in eerlijkheid naar elkaar toe, zonder maskers, echt zijn, onze eigen intuïtie volgen. Een leven leiden waarin ieder zijn eigen authentieke zelve mag zijn, met zijn eigen specifieke gaven en talenten. Genieten van de natuur en haar met respect behandelen, voeding tot ons nemen waarvan ons lichaam krachtig wordt en een goed immuunsysteem opbouwt.  Beseffen dat alles met elkaar verbonden is.  Dat het leven, eigenlijk liefde is met de grote L.

Wat een andere wereld zou het zijn

Laat ons stoppen met naar kinderen te kijken alsof zij niets weten en alles nog van ons moeten leren. Kinderen kunnen zich verbaal vaak nog niet voldoende uitdrukken en tonen hun gevoelens op een andere manier.

Ik wens dat ieder van jullie het hart opnieuw mag openen en voelen wat kinderen en jonge mensen ons komen vertellen. Ooit waren wij net zo open als zij. Velen onder ons hebben onder invloed van onze ouders, school en maatschappij geleerd om muren rond ons hart te bouwen.  Heel veel van wat wij geleerd hebben, is gebaseerd op ratio en wetenschap, maar er is zoveel meer nodig om tot volwaardig mens te ontwikkelen: het volgen van onze intuïtie, ons pure gevoel, ons hart. Als mens zijn wij verbonden met elkaar, met de wereld en het hele universum.

Laat ons goed zorg dragen voor elkaar en de wereld proberen te beleven en te creëren vanuit onze eigen gevoeligheid.

Magdalena Troch

(x) Tips voor omgang met hooggevoelige kinderen:

  • Mijdt suikers en te veel additieven, kies voor verse voeding.
  • Weerbaarheidtrainingen helpen om assertiever te zijn en grenzen te stellen.
  • Ontspanningsoefenigen zoals yoga, meditatie, massages, mindfulness zijn heel voedend.
  • Neem samen tijd voor het beleven van schoonheid, samen genieten van de natuur, muziek, kunst.
  • Laat hen experimenteren in dat waar ze goed in zijn.
  • Zorg voor rust in de omgeving.
  • Ga af en toe met hen in gesprek over jullie gevoelens, zodat het kind beseft dat wat hij voelt wel degelijk klopt.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..