Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Hoe leer je je kind omgaan met kritiek

omgaan met kritiek

Kritiek, feedback of advies… Je kind open-minded leren luisteren is een kunst. Hoe ga je daarmee om? Vat je kind kritiek persoonlijk op of begrijpt het dat het meer iets zegt over de ander en over zijn/haar verwachtingen? Hoe leer je je kind omgaan met kritiek en welke rol speel jij – als opvoeder – hierin?

HOE OMGAAN MET KRITIEK

Neem kritiek niet persoonlijk

Opbouwende kritiek of de mening van een ander is niet per se een belediging of weerspiegeling van jou als persoon. Vind je kind de mening van anderen belangrijk? Herinner hem er dan aan dat het slechts de gedachte is van die ander. Leer je kind focussen op authenticiteit. Hoe authentieker, hoe meer vertrouwen. Dan is er in wezen geen probleem.

Neem de tijd om te reageren

Wanneer de criticus geprikkeld reageert, komen er emoties vrij. Een gevoelig kind neemt zulke gevoelens exact waar, al verbergt de criticus zijn irritatie. Dat maakt dat het verwerken van al deze informatie tijd vraagt om op te reageren. Je kind kan overprikkeld geraken als er van hem verwacht wordt snel te antwoorden of te reageren. Deze overprikkeling zorgt voor een onbalans. Het is best om even afstand te nemen om de kritiek rustig en inhoudelijk te bekijken en te overwegen of je er iets mee kunt.

Wees niet te hard

Je kind wil het graag goed doen. Maar iedereen maakt fouten en heeft dingen te leren. ‘Goed’ of ‘fout’ zijn een concept van de mind. Je kind is waardevol en goed genoeg, precies zoals het is. Wanneer je kind niet meteen negatieve commentaar opzij kan zetten en zich daardoor slecht voelt, dan helpt het om hem te doen inzien dat het slechts de woordenstroom van een ander is. Woorden kunnen niemand in het gezicht slaan. Het is de waarde die jij er zelf aan geeft die je pijn kan doen.

Luister en wees dankbaar

Bij negatieve feedback is het nog steeds mogelijk om vriendelijk te blijven. Leer je kind bij zichzelf te blijven. Het is niet simpel om te luisteren naar iemand die je onrespectvol lijkt te behandelen. Waarom zegt de beoordelaar dit toch allemaal? Bij een positieve terugkoppeling leer je je kind dit serieus te nemen en vervolgens af te gaan op zijn gevoel. Leer hem dankbaar zijn voor opbouwende feedback, die eerlijk en duidelijk is en leer hem de waarde hiervan herkennen.

GEEF DE BESTE FEEDBACK

Ontwikkelingsgerichte feedback

Van ontwikkelingsgerichte feedback groeien kinderen en ontwikkelt een growth mindset. Zoals: “Hoe had je het anders kunnen aanpakken? Het is moeilijk en je kan het wel; Laten we het verdelen in stapjes. Ik geef je enkele manieren waarop je het zou kunnen oplossen. Ik ben trots op je inzet.” Wijs je enkel op de fouten, dan riskeer je een negatief effect op het zelfbeeld en de motivatie om te leren. Prijs dus voldoende de successen!

Ik-boodschap

Feedback die start met een ik-boodschap sterkt het zelfvertrouwen van kinderen. Deze boodschap maakt jouw wensen duidelijk, zonder daarbij een oordeel te vellen over je kind. Zie ook de Gordonmethode. Een goede ik-boodschap bestaat uit drie delen: 1. benoem het gedrag van je kind. 2. verwoord wat jouw gevoel is. 3. wat is het gevolg van jouw kinds’ gedrag.

Focus op het goede

Benoem de inspanningen bij een taak en het gedrag van je kind. Zoals: “Ik zie dat je het probleem goed hebt opgelost.” Of: “Ik merkte dat je deze week op tijd naar de les kwam.” Het erkennen van de inspanningen van een kind beïnvloedt op lange termijn zijn prestaties. Het is ook goed om details te geven over hoe je kind zich kan verbeteren in acties of gedrag.

Een open gesprek

Na je feedback pauzeer je even en geef je kind de kans om te reageren. Probeer niets te forceren, geef hem de tijd om een antwoord te formuleren en te zeggen wat hij echt voelt. Op die manier geeft hij een stem aan het gebeuren, maakt hij deel uit van het gesprek en reikt hij misschien zelf een deel van de oplossing aan. In een open gesprek kunnen positieve suggesties ontstaan die de communicatie bevorderen.

Patricia S. – bezielster E.L.L.E – www.earthlifeloveenergy.com

Het thema van de dec./ jan. editie van PURE CHILD is WEERBAAR ZIJN. Lees hier het magazine online. Wil je de papieren versie ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar info@purechild.be

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..