Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Het kind en de natuurelementalen

Elementalen

Waarom is het van  groot belang, om kinderen terug de ware aard van de natuur te leren kennen en hun groene Magie aan te leren? Wat kan dit betekenen voor hun levenskwaliteit en de volwassenen op planeet Aarde?  Hierbij een baanbrekende en ongewone visie. Niets is zo arrogant om te stellen, dat je alles weet over de wereld waarin wij leven.

Kabouter op drift

Uit mijn ervaring kan ik stellen dat wij  weinig tot zeer weinig weten over deze planeet, die wij verkeerdelijk (Sitchin, De twaalfde Planeet), ‘onze’ planeet noemen. Stel je voor dat je een persoon ontmoet, die tijdens een onschuldig kopje koffie jou mededeelt dat ze op regelmatige tijdstippen wordt ‘lastig gevallen’ door een kabouter, dewelke haar aanmaant (of vriendelijk verzoekt) naar bepaalde plaatsen in de wereld te reizen om daar energetisch te gaan helen. Omdat ondergetekende, al meerdere malen in aanraking was gekomen met ongewone ervaringen (meestal gecatalogeerd onder de noemer ‘parapsychologisch’) viel ik dus niet van mijn stoel of erger, in een schaterlach.

De boodschapper, was een normaal uitziende vrouw van gevorderde leeftijd gestoken in gewone normale kleren en nuttigde een koffie op een ‘normale’ manier. Waarmee ik wil aangeven, dat eender wie haar zou hebben vervoegd aan de koffietafel. Mijn eerste reactie was er één van oprechte, pure verwondering, gevolgd door een vloed van vragen mijnentwege, want hier wou ik uiteraard méér over weten. Was dit bedoeld als grap? Of wou ze mij bij de neus nemen? Ik bestudeerde aandachtig haar gelaatsuitdrukking en kwam tot de conclusie dat zij mij heel oprecht aankeek, onafgezien van een klein monkellachje.

Elementalen

Dit was echter het startsein, voor een geanimeerd gesprek over ‘ Natuurelementalen’. Ze passeerden allemaal de revue: De gnomen ( een soort kabouters), De waternimfen(meerminnen), de Sylfen (Luchtgeesten), de Salamanders (vuurgeesten) de draken en de boomwezens. Het was vooral de uitspraak: “ En vooral kinderen kunnen op eenvoudige en natuurlijke wijze met de natuurgeesten communiceren” die mij deed opkijken. Onmiddellijk voelde ik intuïtief aan dat dit een waarheid als een koe was. Bijgevolg was het initiatief om dit artikel te schrijven in mijn hoofd geboren.  Mijn excuses voor deze lange intro, maar het is belangrijk dat jij, de lezer de context goed begrijpt van dit magische verhaal. Wat ons bij het eerste hoofdstuk brengt: Groene Magie.

Groene Magie

Om Scott Cunningham te citeren uit zijn boek ‘Groene Magie’: “ Moeder Natuur heeft ons een echte magische voorraadkamer geschonken in de vorm van planten die overal op onze planeet groeien. Sinds mensenheugenis zijn ze ingezet  bij magie- de kunst om veranderingen te bewerkstelligen door het aanwenden van natuurlijke(maar toch weinig begrepen) krachten.” Onder magie, verstaan we, die wijze van denken waardoor iemand op een ongewone manier contact maakt met zijn ‘binnenwereld’.  Dit concept wordt  echter nog weinig begrepen in onze materieel, wetenschappelijk ingestelde wereld. Toch werd het principe van een actieve binnenwereld uitgebreid onderzocht in wat men dieptepsychologie noemt, door de beroemde psycholoog Carl Jung. De ‘Ouden’ schiepen magische systemen in verschillen niveaus van complexiteit. Ze waren zeer goed in het afstemmen van rituelen op astronomische  gebeurtenissen. Sommige rituelen stonden bijvoorbeeld onder het strakke tijdsregime van de maanfasen en/of sterren constellaties. Elke mens, elk kind heeft namelijk, een binnen-en buitenwereld en de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sterker zelfs en dit is belangrijk; ze beïnvloeden elkaar.

Harry Potter en Lord of the Rings

Een voorbeeld van onze moderne tijd is het bekijken van een bioscoopfilm, waardoor jouw ‘binnenwereld ‘zich-emotioneel- aanpast. Wie heeft dit niet ervaren bij films zoals ‘Harry Potter’ of ‘Lords of the Ring’. Wie heeft niet intens meegeleefd met de leerlingen van Zweinstein en de avonturen van Frodo?  Het verhaal werkt in op archetypische velden in onze onbewuste geest, waardoor onze perceptie op principes, geloofsovertuigingen en dagdagelijkse beslommeringen verandert. Een keuze die niet kon worden genomen, vindt plaats of een mentaal standpunt krijgt een andere ‘kleur’. Waardoor, inderdaad verandering wordt bewerkstelligt.
Welnu, hetzelfde proces vindt plaats in onze relatie met de Natuur, die ik hier opzettelijk met een hoofdletter schrijf, omdat zij bij de oude volkeren werd aanzien als heilig. Vooral de ordes van de Druïdes hebben dit heel lang in stand willen houden. Onze moderne maatschappij is dit besef kwijt gespeeld. We aanzien bijvoorbeeld bomen als levenloze voorwerpen, die kunnen worden uitgebuit en gebruikt. Niet als bijzondere levende wezens. Mijn hart brak, toen ik van een mediamieke vrouw vernam (tijdens de hevige bosbranden van Australië in 2021) dat de bomen niet langer op deze planeet wensten te verblijven, door toedoen van het mensensoort.
Er bestaan, oude prachtige verhalen- meestal overgedragen in de vorm van sprookjes- over onze relatie met de boom- en plantsoorten.

Voorbeelden (met dank aan Scott Cunningham) van ‘groene magie’:

  1. Hang een krans van goudsbloemen aan je voordeur om het ongeluk buitenshuis te houden.
  2. Begraaf ijzerhard rond het huis en bij je kamerplanten-rijkdom zal je deel worden en je planten zullen welig tieren.
  3. Draag een zakje met iriswortel bij je om liefde aan te trekken.
  4. Drink rozebottelthee voordat je gaat slapen om voorspellende dromen op te roepen.

Wetenschap

Het is ook wetenschappelijk bewezen dat met name planten over een vorm van bewustzijn beschikken. Door middel van speciale apparatuur kon worden aangetoond dat planten reageren op onze menselijke emoties.

Paal boven water

Er daagt bijgevolg een nieuwe, opwindende opdracht op aan de horizon van opvoeding en onderwijs en die bestaat uit onze volgende generaties terug inwijden in de magie van de Natuur. Hoe we dit gaan aanpakken, laat ik in het midden. Maar dat dit wenselijk is, staat als een paal boven water.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..