Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

FAKE NEWS anders bekeken: leer kids kritisch denken

Fakenews

Stel je eens voor, dat jouw negenjarig kleinkind, ergens – tussen de soep en de patatten – jou onderbreekt in jouw betoog met een welgemeend “fake news!”. Dat overkwam ondergetekende. Hoe kwam het zover en vooral: waarom komt een kind met zo’n woord?

Mainstream mediakanalen en landelijke schoollokalen

Na te zijn bekomen van enige verbazing, werd met een zachte glimlach getoetst, waar de kleine betweter deze uitspraak vandaan had. Hij vertelde dat het concept fake news uitvoerig in de landelijke schoollokalen wordt besproken en bestudeerd. Zoals wij allen (misschien) weten werken ook de mainstream mediakanalen lustig mee, teneinde ‘fake news’ in te burgeren bij de massa. Pakweg tien jaar geleden zou Jan met de Pet en zeker een negenjarig schoolkind niet hebben geweten waar dit over ging.

Wat is fake news?

Wikipedia geeft als definitie: Nepnieuws is desinformatie verhuld als schijnbaar nieuws, die verspreid wordt via websites, sociale-en traditionele media. Met als doel het maken van winst of het beïnvloeden van de publieke opinie.

Dit om te duiden, waarom ondergetekende bijna van zijn stoel viel toen mijn kleinkind ostentatief dat woord er bijna reflexmatig liet uitrollen. Ik verwachtte dit niet van zo’n dreumes. Vervolgens kwam onvermijdelijk de vraag, waarom fake news zo’n item is geworden op school. Daarom bracht ik wat nuancering aan met een vraag. “Waarom, worden onze kinderen nu al ‘gevormd’ op school om aandacht te besteden aan de kwaliteit van nieuws?”

Kritisch leren denken

Ook belangrijk te beseffen, is dat kinderen kritisch leren denken en ze niet alles zo maar klakkeloos  aannemen een prioriteit mag zijn. Kritische denkers brengen immers een evenwicht in het maatschappelijk debat en verdienen daarom ons respect.

Filosoferen

Kinderen mogen ook leren filosoferen, want iedere mens heeft het recht op zijn eigen unieke visie op de dingen van het leven. Hierbij leren kinderen dan ook respect te krijgen voor de mening van de ander. Waarbij ze tegelijkertijd ook leren om hun eigen persoonlijke mening vorm te geven. En dat is ook meegenomen.

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst

Zoals gesteld is kinderen leren nadenken, filosoferen en kritisch denken een eerzame en gezonde doelstelling. Als dat de intentie is van onze scholen, kan ik daar alleen maar achter staan. Want het zijn zij die de samenleving van de toekomst (mede) vorm zullen geven.

Rudy Van Damme

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..