Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

De scheppingsmythe van het Pure Child Project

Ontstaansgeschiedenis Pure Child

Amper een decennia ver in de 21 ste eeuw, zag op één van de mooiste eilanden in Stille Oceaan een kind het levenslicht: Pure Child. Dat kind was niet zoals alle andere kinderen, want het bestond uit pure energie. Collectieve, wervelende zinderende gedachten- en hartenergie. Het soort energie, waar koninkrijken mee worden gebouwd. En het begin van het nu welbekende Pure Child Project. 

Droomkastelen en hyperactieve dolfijnen

Waar droomkastelen uit ontstaan en tuinen groeien en waarbij de Hangende Tuinen van Babylon in het oneindige niets verdwijnen. De geboorte van het Kind werd begeleid door een school van wondermooie hyperactieve, donkerblauwe dolfijnen. De dolfijnen werden aangetrokken door een vrouwelijk waterwezen, een dochter van Gaia. Haar naam was (en is) Magdalena. Zij stond op het punt dit Zuivere Kind te baren in de groenblauwe, heldere golven van de Hawaïiaanse wateren. Dit alles gadegeslagen door een Sjamaan uit de Lage Landen. Zijn hersenen waren het kanaal waar een  multidimensionaal geestelijk Zaad de ultieme grond vond om datgene te scheppen waarvoor hij was geboren. Alsof het duizenden keren was gerepeteerd en de verbinding die tot stand kwam was hoorbaar tot in zijn thuisland, vele, vele duizenden kilometers daar vandaan. Want het was in de Lage Landen dat het kind een thuis zou vinden en zijn vleugels uitslaan.

Moleculen van modern voedsel

De eerste daad van dit Kind was zich via een tunnel van onverstoorbaar licht verbinden met de atomen en moleculen van het hedendaagse en moderne voedsel, waarmee kinderen werden gevoed.

De heilige Graal

De uitkomst was een gedachtevorm in de vorm van een Heilige Graal bestaande uit 12 inscripties, richtlijnen als het ware voor het scheppen van een zuiver voedingsassortiment voor de kinderen van de moderne wereld, een blauwdruk die werd gematerialiseerd in een boek met de titel: Gezond groeien. Dit werd fase één. Fase twee, was het Pure Child Project; het scheppen van een authentiek, kostbaar magazine Pure Child.

Het gouden wezen van een kind

Een magazine dat één gouden gedachte zou uitdragen: de prioriteit van het wezen van het kind in het huidige, moderne opvoedsysteem. Velen voelden zich geroepen om hun bijdragen, hun ontkiemende ideeën vorm te geven in het magazine. Het Kind lachte en zag dat het goed was.

Eenheidsbewustzijn

Het Kind richtte ook zijn ogen naar de totaliteit van deze aarde. De boodschap was en is duidelijk. Het magazine krijgt een internationaal karakter, met als doel om de hoogste trilling van liefde zichtbaar te maken via alle mogelijke expressievormen. De intentie bracht een traan voort in de helderblauwe, kristallen ogen van het Kind. Het Kind zou reizen naar verre landen. Het Kind zou zijn boodschap vertellen aan leraars, ouders en opvoeders in verre vreemde landen. Eénheidsbewustzijn verspreidde zich. Dit was het geboorterecht van het Kind.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..