Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

De Kracht van Intuïtief Ouderschap

man-person-people-play-warm-looking-646363-pxhere.com

‘Intuïtief Ouderschap’  betekent in essentie: luisteren, met je hart. Het betekent, je oren, ogen en geest openhouden voor je kind(eren), zodat hun boodschappen rechtstreeks tot jouw hart spreken als ouder. Intuïtief ouderschap is gebaseerd op wat goed is voor onze kinderen door te luisteren naar en te handelen naar onze eigen opvoedingsinstincten. Wie van ons worstelde al niet eens met de vraag over wat goed zou zijn voor ons kind en voelde tegelijkertijd een innerlijk conflict, omdat onze aanpak op gespannen voet staat met wat onze moeder, onze buurman en onze kinderarts vertelt? Dat gevoel  als opvoeder, kennen we allemaal.

Wenste je ooit dat je naar iedereen had geluisterd, in plaats van naar jezelf? Was je ooit blij dat je jouw eigen innerlijke stem volgde mbt wat je kind nodig had? Je kind zal je altijd vertellen wat het nodig heeft. Je hoeft alleen maar te luisteren met je oren, met je ogen met je hart.

Elkaar begeleiden in intuïtief ouderschap

Intuïtief ouderschap vereist dat ouders zich afstemmen op de specifieke behoeften van hun kind en de aanwijzingen die ze geven. Bijvoorbeeld:  Wanneer zijn ze klaar met leren of huiswerk maken. Ouders die zich afstemmen en vertrouwen op het natuurlijke vermogen en de wens van hun kind om iets te leren, zonder daarbij iets te forceren, zullen merken dat het kind bereid is om te leren, wanneer het daar klaar voor is.

Of bijvoorbeeld: Wanneer baby’s oogcontact maken, glimlachen, de wenkbrauwen fronsen, hun eerste woordjes vormen. Ouders die hun intuïtie vertrouwen en deze signalen leren observeren, ervaren op die wijze hoe ze elkaar kunnen begeleiden door deze vele leerprocessen in de vroege kindertijd.

Ouderschapsangst loslaten

Al onze moderne zorgen over de vraag of ouders hun kinderen de juiste accessoires geven om te leren, is precies wat kinderontwikkeling expert Dr. Stephen Camarata wil afleren. Hij versterkt in zijn boek ‘ The Intuitive Parent: why the Best thing for your child is you’ het idee, dat ouders van nature uit al alles in zich hebben om hun kinderen succesvol op te voeden.

Natuurlijk maken alle ouders weleens fouten, maar ongeacht welke filosofieën ze goedvinden,  is het kiezen van een opvoedingsstijl die het beste werkt voor jou en jouw kind(eren) nooit een vergissing. Het doel van elke ouder is uiteindelijk om hun kind te ondersteunen, te begeleiden tot gelukkige, gezonde, intelligente en bekwame kinderen .

Tijd samen doorbrengen

Eén van de belangrijkste aspecten van intuïtief ouderschap is de aanwezigheid van de ouder bij het kind.  Ga samen voelen wat jij als ouder en kind graag willen doen.  Dit kunnen eenvoudige dingen zijn, samen iets creatiefs doen of een buitenspel spelen of voorlezen uit een bijzonder boek of een leuk gezelschapsspel spelen of samen koken, enz. Dit alles versterkt de emotionele band tussen jullie beiden.  Het kind leert hierdoor zijn intellect te ontwikkelen, ruimer te denken en het integreert vanzelf al deze verschillende ervaringen.  Samen tijd doorbrengen komt het kind alleen maar ten goede. Geen enkel televisie- of computerprogramma kan dit beter invullen.

Zonder concurrentiestrijd

Vaak kan ouderschap ook op een wedstrijd lijken. Dit is een fenomeen dat deels is veroorzaakt door verschillende voorstanders van nieuwe opvoeding strategieën.  Zij proberen te profiteren van de angst van mensen  dat hun opvoedingsvaardigheden niet voldoende garantie zouden bieden voor een ideale opvoeding van hun kind. Gelukkig kan de focus op het gebruik van intuïtie en het begeleiden van kinderen doorheen nieuwe ervaringen, een deel van de stress uit het ouderschap halen. Ouders mogen er aan herinnerd worden dat wanneer zijzelf het meest invloedrijk leermodel in het leven van hun kind zijn.

In het intuïtieve ouderschapsmodel nemen ouder en kind de tijd om op elkaar af te stemmen, om bewust volledig aanwezig te zijn en om de aanwijzingen te lezen die ze elkander geven. Intuïtief ouderschap is een krachtige tool om heel rustig en ontspannend op te voeden. Geen enkele elektronische leerapp of ander luxe educatief materiaal kan de waarde van dit type ouder-kind interactie vervangen.

Vanessa Lauwers

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..