Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

De eerste 7 levensjaren zijn gigantisch belangrijk

Het programma van de eerste 7 levensjaren, gigantisch belangrijk

Deze zomertijd nemen wij steeds meer tijd om ’s avonds een goed boek te lezen of om naar boeiende interviews te luisteren op Youtube van bekende leraren zoals Joe Dispenza, Eckhart Tolle, Bruce Lipton, Gregg Braden, enz… Zo kwamen we bij een podcast van Reinhard Flatischler met Bruce Lipton. En deze informatie was zo boeiend dat ik deze graag met jullie deel.

Het kinderbrein als computer

Een kind zijn brein kan je vergelijken met een computer. Zit er geen programma in, dan kan je het niet gebruiken. In de eerste levensjaren van een kind wordt het brein niet gebruikt om te creëren. Hun hersenen zitten op dat moment in een lagere vibratie. Deze fase noemt met de theta fase. Dit zijn hoe de golven van het brein op dat moment werken. Theta is voor kinderen pure verbeelding. Theta is ook  een vorm van hypnose. Wanneer je een programma wil stoppen in het kinderbrein, dan wordt dit niet in het bewuste brein, maar in het onbewuste brein gedownload. Dus de eerste 7 levensjaren worden wij in ons onderbewuste geprogrammeerd. Daarna worden we bewuster.  Het  kind kan zelf iets toevoegen, iets veranderen aan het computerprogramma of zo laten.

Het onderbewuste programma

Nu het onderbewuste programma zal je hele leven voor 99% beïnvloeden. Je denkt dat je kan creëren wat je wil, blij zijn, leuke dingen doen, lief hebben… Al die bewuste wensen, dromen, verlangens die je zo graag bewust zou hebben, zullen afhangen van je onderbewuste, van het programma dat tijdens je eerste 7 levensjaren is geprogrammeerd. Een gedachte ontstaat steeds binnenin, je kan met de auto rijden en heel veel gedachten hebben die niets met het autorijden te maken hebben.  Het onderbewuste is op dat moment de autopiloot en dit geldt ook voor ons leven.  Wanneer je bezig bent met iets heel bewust te doen, neemt je onderbewustzijn het over. Het geïnstalleerde programma zal zich afspelen.  95 % van wat we denken komt van deze programma’s.  Is het programma negatief dan zal je negatieve gedachten hebben.

Dus de programmatie die we de eerste zeven levensjaren doorgaan is bepalend voor de rest van ons leven.  We leven bijna allemaal ons programma. Dit is een moeilijke om te aanvaarden maar zolang je niet bewust bent van het programma van je onderbewuste zal het heel moeilijk zijn om in je leven je wensen, verlangens te realiseren. De gedachten van: “ niet goed te zijn, wie denk je wel dat je bent”  enz.. de woorden die je gehoord hebt toen je kind was, zullen je blijven beïnvloeden

Prioriteit: aan de slag hiermee

Het is superbelangrijk dat je dit als jonge ouder of als ouder met een kinderwens je realiseert. Het is dus een prioriteit als volwassene om dit onderbewuste programma te ‘deleten ‘zodat je dit op zijn beurt niet weerom onbewust mee doorgeeft. Zorg dat je opnieuw jezelf kan zijn als ouder, dat je doet wat je blij maakt, wat je passie is, verantwoordelijk kunnen zijn voor je daden, kritisch durven denken, van het leven houden, van jezelf houden enz… dan kunnen de kinderen dit programma overnemen. Want wanneer je weerom onbewust de opvoeding van je eigen ouders met hun programma doorgeeft, zoals: “ Je moet nu dit doen en dan dat, je moet luisteren, het is niet goed enz”  Steeds wat fout loopt in het licht plaatst dan ben je het oude ‘afbrekende’ programma onbewust weerom aan het doorgeven.

Hetzelfde gedrag vertonen als je ouders

En het kind zal onbewust vanuit zijn onderbewuste dit negatieve programma aan je tonen. Bijvoorbeeld, je hebt een vriend,  je kent zijn gedrag en je kent de ouders van je vriend. Op een gegeven moment zal je merken dat je vriend hetzelfde gedrag vertoont dan zijn ouder. En dan zeg je: “ Je lijkt op je vader “. Je weet reeds wat hij zal antwoorden: “ Hoe kan jij me vergelijken met mijn vader.  Ik ben helemaal niet zoals mijn vader.  Ieder rondom hem kan het duidelijk merken dat hij hetzelfde gedrag vertoont, alleen hijzelf kan dit niet zien.  Hij kan dit niet merken daar hij 95 % denkt en niet naar binnen kijkt of vraagt: “ Welk gedrag ben ik aan het doen?” . Hij is niet bewust hiervan en laat zich leiden door het onbewuste programma in zijn onderbewustzijn.

Hierdoor ontstaat ook dat je steeds de schuld van wat er gebeurt wijt aan de buitenwereld.  En dit is totaal verkeerd, want jij hebt de toestand waarin je beland bent zelf gecreëerd.  Wanneer we verantwoordelijkheid nemen over ons gedrag dan kunnen we dit veranderen, niet eerder. Wanneer je zegt: “ Ik ben een slachtoffer “ dan geef je op… en geraak je niet verder. Je groeit niet meer als mens. Dus persoonlijk werk zou eigenlijk een prioriteit mogen zijn van iedereen.  Onze negatieve programma’s deleten, of transformeren tot een positief opbouwend programma.

Het programma van de hele mensheid

Het programma van de hele mensheid is zo vreselijk negatief en slecht dat we heel onze eigen omgeving, lichaam, leefwereld vernietigen. Alles begint bij ons zelf. Wij alleen ieder op zich kan dit gedrag veranderen, door eerst en vooral in te zien,  van: “ Oh my God ik doe dit “ . We hebben zo de neiging om steeds te zeggen; “ Wat wordt er mij nu toch aangedaan, ik ben zo een mooi mens en al die slechte mensen halen mijn wereld overhoop.” Maar neen ,dat is niet waar. Het is je onzichtbaar, onbewust programma dat dit gecreëerd heeft.

Wanneer je een kind programmeert, wil je toch geen negatieve ontkrachtende programma’s downloaden. Bijvoorbeeld:  Een kind huilt in de winkel omdat het geen speeltje krijgt. Eén de ouders zegt hierop: “Jij verdient dit speeltje niet.”  Dan loopt het fout als het kind onder de 7 Jaar is. Want het onderbewuste neemt dit op in theta, in hypnose…. Het programma wordt: “Ik verdien het niet” , en zal zijn realiteit worden. Het onderbewuste brein neemt dit programma op en brengen het tot realiteit brengen. Een positief programma zal leiden tot een positief leven, een negatief programma tot een negatief leven. En dit programma zal zorgen voor sabotage in je leven. Dus mensen uit het negatieve programma halen is superbelangrijk.

Beseffen dat dit programma niet van jou is

Ja, en dan mag je niet vergeten dat het programma niet van jou is. Het is door de buitenwereld in je geplaatst. Door je familie, je gemeenschap, school, maatschappij enz. Je mag dan nog zo je best doen om succes te behalen vanuit je bewuste bewustzijn. Het zal niet werken omdat dit maar voor 5 % werkt, het onderbewuste programma leid je voor 95%.

Word bewust van wat negatieve woorden bij kinderen doen

Wanneer een kind elke dag moet horen dat het niet goed is, zorgt dat het kind aan zichzelf zal twijfelen, geen eigenwaarde zal ontwikkelen, zich veel sneller boos, bang, verdrietig, niet gewaardeerd enz. zal voelen. … Wat een onbalans breng je dan in alle cellen van het kind. Dit kan zelfs later zorgen voor de aanmaak van ziektes. Het breekt de community van cellen in je lichaam.  De community is niet in harmonie.

En dat is levensbelangrijk voor het kind. Het chemisch element van bang zijn, is zelfs een hele gevaarlijke want dit sluit het kritisch denken uit. Wanneer we een harmonische wereld willen creëren moeten we dus als volwassene, ouder, begeleider ons eigen gedrag, ons eigen onbewust programma veranderen. Het is de cultuur van haat, geweld, de ander steeds als vijand beschouwen, geen verbinding meer hebben met alle levende wezens, je medemens en de natuur,   de competitie tussen elkaar dat zorgt voor deze zotte wereld. En dit doen we dus zelf.

Tot slot:

Stop je energie in het veranderen van je onbewuste programma’s. Stop je energie in positieve opbouwende programma’s voor het brein van onze kinderen. Stop je energie in alles wat een nieuwe wereld kan opbouwen.

Magdalena Troch

YOUTUBE: Bruce Lipton: Be conscious and create your Life | The Power of Rhythm Podcasthttps

Boek: De Biologie van de overtuiging, hoe gedachten je leven bepalen

De-biologie-van-de-overtuiging

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..