Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Autisme: een verrijking, geen aandoening

Autisme een andere kijk

In het land der blinden schijnt éénoog koning te zijn. Ik vrees dat éénoog in zo’n land eerder als freak gezien zou worden, want niemand ziet of ervaart de wereld zoals hij die ziet. De enige reden dat autisme een handicap is, is omdat onze wereld niet op hun manier van kijken en functioneren is afgestemd. En dat geldt voor elke handicap. Toch is de visie en ervaring van een autist op de wereld even juist als die van alle anderen. Ze is gewoon… anders.

Autisme is een eigenschap en geen aandoening

Het heeft niets met hun mens zijn, persoonlijkheid of andere eigenschappen te maken. Autisme is een deel van wie ze zijn, niet wie ze zijn. Ze zijn er mee geboren, het is een eigenschap en dus geen aandoening die genezen of verborgen moet worden. Net zoals iedereen die niet binnen het beeld van ‘normaal’ in een samenleving valt, zijn ze buiten-gewoon. Het is extra moeilijk voor hen om buiten-gewoon te zijn omdat ze het vaak (met wisselend succes) proberen verbergen en het niet meteen zichtbaar of duidelijk is. Jij merkt het niet meteen of vindt hen vooral wat vreemd of onopgevoed of ongevoelig. Niets is minder waar. Zij proberen zich staande te houden in een wereld die hen vreemd aandoet en het hen moeilijker maakt terwijl ze supergevoelig zijn zowel mentaal als fysiek. En dit vraagt ontzettend veel van hen.

Een buitengewone verrijking

Het beste dat jij kunt doen voor iemand met autisme is deze buitengewone persoon aanvaarden voor wie hij of zij is en naar hem of haar te luisteren. Laat hen op hun manier en hun tempo groeien en leren. Dwing hen niet te proberen zijn wat ze niet zijn: iemand die niet autistisch is. Scheer hen niet allemaal over dezelfde kam want net zoals jij verschillend bent van alle andere ‘gewone’ mensen, zijn zij verschillend van elkaar. Probeer met zo open mogelijke geest en zonder de gebruikelijke verwachtingen en (voor)oordelen te luisteren naar hun ervaringen en kijk op de wereld. En dan kun je geweldig veel van hen leren en zijn ze een buitengewone verrijking van je leven.

Jasmin Van Praet

Ik ben Jasmin, 42 en sinds 11 jaar mama van een geweldige en unieke dochter, Stella. Ik ben dromer, boekenwurm, natuurliefhebber, honden- enthousiast, autist, ADHD’er, voorvechter van neurodiversiteit, licentiate geschiedenis van opleiding en software consultant door ervaring. Door chronische ziekte ben ik op zoek gegaan naar mezelf, naar zingeving, naar levenskwaliteit en kracht. Ik geloof in liefde, in aangeboren wijsheid en talent, in de kracht van respect en samenwerking. Ik geloof in een betere toekomst. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..