Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

AD(H)D, een uniek gedragspatroon?

AD(H)D, een uniek gedragspatroon?

Kinderen die druk en onrustig zijn, krijgen al snel het label ADHD in school-en opvoedingsmiddens. Wanneer je dieper in dit onderwerp duikt, kom je er echter al snel achter dat de mogelijke oorzaken èn definities van ADHD en ADD* niet kristalhelder en afgebakend zijn. Dit artikel is dan ook geschreven vanuit verschillende invalshoeken, waarbij de intentie is om een zo genuanceerd mogelijk beeld te geven van ADHD èn ADD. Vrij van de gebruikelijke, conservatieve benaderingen. Het gegeven dat het ‘label’ ADHD / ADD een stoornis is, is namelijk op zijn minst voorbarig te noemen, de integrale visie in gedachte houdend.

NOOT: We spreken over zowel  ADHD en ADD. ADD is een subcategorie of ook wel ADHD type-2 genoemd. Alhoewel ik in het artikel het woord ‘stoornis’ zal aanhalen, zie ik het liever als een ‘uniek gedragspatroon’.

Een tekort aan aandacht

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyper Activity Disorder. ADD staat voor Attention Deficit Disorder. (deficit staat voor ‘tekort’) Als je dit letterlijk interpreteert staat er in feite dat: er een tekort is aan aandacht of zoals Gabor Maté het schrijft in zijn boek: “Het juiste soort aandacht krijgen is de primaire behoefte van het kind. De grote angst van het kind is gebrek hebben aan dat soort aandacht.” Hij vervolgt dan ook met te stellen dat de groeiende druk op ouders vanuit een snel evoluerende hoogtechnologische maatschappij, ook een druk legt op de verbinding tussen ouders en kind. Hij sluit deze benadering af met: “Er wordt snel gereageerd met de vraag: “Is het dan de fout van de ouders?” wanneer de omgeving wordt aangegeven als oorzaak. Het is meestal een schuldvraag die ontstaat vanuit de  simpele overtuiging dat wanneer iets fout gaat, er een schuldige moet zijn. Het helpt ouders met kinderen gediagnosticeerd met ADD niet,  want reeds van alle kanten worden zij reeds van alle zijden met de vingers gewezen door vrienden, kennissen, familie en zelfs vreemden op straat.”

Hersencircuits & omgeving

Eén van de factoren die een grote rol spelen bij ADHD is de (opvoedkundige) omgeving. Er zijn echter meerdere bijkomende factoren, zoals genetische aanleg. Gabor Maté geeft aan dat de neurowetenschap heeft vastgesteld dat het menselijke brein niet alleen wordt geprogrammeerd door biologische erfenissen (genetisch), maar dat hersencircuits worden gevormd door hetgene wat gebeurt nadat het kind in het leven terechtkomt en zelfs wanneer het nog in de baarmoeder aanwezig is. Toch nuanceert Cathelijne Wildervanck dit in haar boek ‘ADHD, hoe haal je het uit je hoofd?’: “Als het om ADHD gaat, zeg ik wel eens: deze persoon gaat gewoon minder handig om met informatie (prikkels). Je daarvan bewust worden is het halve werk en vaak automatisch het begin van verandering.”

Het familiaal-morfogenetisch veld

Hier betreden we een ander domein van recente psychologie, die door het genie, Bert Hellinger is ontdekt en ontworpen. Zijn benadering is radicaal anders, wat betreft het zoeken van de oorzaak van een kind met een uniek gedragspatroon. Hij ontdekte namelijk dat het individu onder invloed staat van een onzichtbaar veld van niet gematerialiseerde, verdrongen gedachten van al diegenen die deel uitmaken van dat veld. Door natuurkundige en celbioloog Rupert Sheldrake, het ‘morfogenetisch’ veld genoemd. Of zoals Els Van Steyn het treffend in haar boek ‘De Fontein’ samenvat: ”Hardnekkige patronen in je leven zijn vaak terug te voeren op je familiesysteem; de onlosmakelijke verbinding met al je familieleden. Net als de natuur kent dat systeem onzichtbare wetmatigheden waarvan je je vaak niet bewust bent , maar die grote invloed op je leven uitoefenen.”

Problematisch gedrag of Alle Doelen op een Hogere Dimensie (ADHD)

Een kind met een uniek gedragspatroon, zal het soms op zich nemen, om die verdrongen gedachten, of zelfs trauma’s van een familiesysteem zichtbaar te maken. Daarmee wil het kind, zij het onbewust het evenwicht in het veld herstellen. Ook kan je dit gedragspatroon zien als een boodschap voor de ouder om te kijken welke onverwerkte trauma’s bij jezelf als ouder dienen getransformeerd te worden. Wij volwassene dragen soms zoveel onbewuste pijnen uit ons verleden mee en deze mogen wij zien en verwerken.

Te samen, met wat in de eerste alinea’s werd besproken ontdekken we hier een bijkomende (mogelijke) oorzaak van ADHD. Hier wordt ADHD de afkorting van Alle Doelen op een Hogere Dimensie. Want het kind zijn gedrag heeft op deze wijze inderdaad invloed op een andere (weliswaar) hogere dimensie.

“Als ouders, dewelke elke inspanning leveren om onze kinderen in een liefdevolle en veilige omgeving te laten opgroeien hoeven we onszelf met niet meer schuld op te zadelen. We hebben minder schuldgevoelens nodig en meer bewustzijn over hoe de kwaliteit van de ouder-kindrelatie gebruikt kan worden om de emotionele- en cognitieve ontwikkeling van onze kinderen te verbeteren.”  – Maté –

Conclusie

Wat bijgevolg duidelijk wordt is dat het hier niet alleen over een genetische  of erfelijke aangelegenheid gaat bij een kind met een uniek gedragspatroon. Andere mogelijke oorzaken die we hier niet in detail kunnen belichten zijn: de spirituele blauwdruk  (spirituele missie)van het kind en mogelijke allergische reacties op voeding. Hier komt-op basis van het voorgaande en het Maté materiaal alsook, de Hellinger benadering- duidelijk naar voor dat,  meerdere externe invloeden inwerken op het kind met een uniek gedragspatroon. Het goede nieuws is hiermee dat het niet alleen met een  chemische pil kan opgelost worden en dat remedies (indien nodig) zeer breed mogen bekeken worden.

Hierna volgt een combinatie van de doeltreffendste behandelingen volgens Cathelijne Wildervanck in haar boek ’ ADHD, hoe haal je het uit je hoofd’ :

  1. Medicatie
  2. Cognitieve therapie (RET)
  3. Gedragstherapie
  4. Neurofeedback
  5. Homeopathie
  6. CBD- en visolie.

De essentie van behandeling  bestaat eruit, dat de mens-mits deskundige hulp- zijn mentale processen kan beïnvloeden en dit geldt voor zowel volwassenen als voor kinderen.

Rudy Van Damme

 

Bronnen

Scattered Minds

ADHD, hoe haal je het uit je hoofd?

Verborgen dynamiek van familiebanden

De fontein

De omgevingstheorie en de veldtheorie

(Steeds bevoegde arts of therapeut raadplegen vooraleer toe te passen.)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..