Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

3 werelden van bestaan: materie, droom en fantasie

Werelden van bestaan

Dat er meer dan één bestaanswereld is, lijkt mij een open deur intrappen. We hebben de materiële wereld, waarin we elke dag vertoeven. Maar daarnaast is er de droomwereld en de fantasiewereld. Wie jonge kinderen heeft, wordt daar dagdagelijks mee geconfronteerd. Zij leven vaak in een hele andere werkelijkheid. Deze laatste heeft evenveel bestaansrecht als de andere voornoemde werelden, mocht u een allergie hebben naar alles wat fantasie inhoudt. Bezoekjes aan die fantasiewereld hebben al dikwijls geleid naar grote wetenschappelijke doorbraken. In dit artikel onderzoek ik welke ‘wereld’ (of combinatie) interessant is om kinderen op een ander niveau te ontmoeten.

1) De materiële wereld

Eerst is het nuttig, lijkt me om onze fysieke dimensie te bestuderen. Het is immers deze waarin wij het grootste gedeelte van  ons bestaan vertoeven. Deze dimensie werd treffend door Einstein samengevat met E = mc2. Wat neerkomt op de formule dat materie en energie uitwisselbaar zijn of dat beiden vormen zijn van eenzelfde concept. Einstein had hiermee het startschot gegeven voor de creatie van een totaal nieuwe wetenschap; de kwantumfysica.

Kwantumfysica & de Dalai Lama

Vanuit de boeddhistische reïncarnatieleer, wordt gesuggereerd dat we telkens weer, een nieuw lichaam ‘aannemen’ in een eeuwigdurende cyclus van vele levens, dewelke als doel de spirituele evolutie van de mensheid voor ogen heeft. In het boek ‘Wie was mijn kind’ van Carol Bowman wordt hier verder in detail op in gegaan en geeft je als ouder,   een mogelijke verklaring voor eventuele ‘rare’ uitspraken van jouw kind. Die fysieke dimensie heeft dus meerdere lagen. Dat laatste wordt haarfijn aangegeven door de kwantumfysica, zoals voormeld een wetenschap die door meerdere wetenschappers(waaronder Einstein, Bohr, Planck e.a.)  in het begin van de 20ste Eeuw werd op punt gesteld. Kwantumfysica bestudeert de kleinste deeltjes van materie, atomen of elementaire deeltjes genoemd. Er zijn in de loop der jaren binnen het kader van de Kwantumfysica, opmerkelijke conclusies getrokken, waarvan de meest opmerkelijke eruit bestond dat  de kleinste materiele deeltjes (electronen) zich soms als deeltjes, maar ook soms als lichtgolven gedroegen. Dit was ook meteen aanleiding voor de Dalai Lama om een verband te zien tussen kwantumfysica en spiritualiteit.

Het Grote Verhaal & Gaia

Dit Evolutieverhaal van de Mensheid noem ik, het Grote Verhaal. En neen, in mijn versie komt Darwin of G-D er niet aan te pas. De onderliggende werkelijkheid van ons bestaan hier op deze blauwe planeet, die OOK een lichaam is en bijgevolg bezield én levend. Sommigen noemen haar Gaia, anderen Moeder Aarde. Benamingen die aangeven dat het hier wel degelijk om een levend wezen gaat. Met dit levend wezen, zijn wij allemaal op één of andere manier wezenlijk en soms letterlijk verbonden. Sommigen meer dan anderen, want ik ken mensen die fysiek ziek worden wanneer er ergens, bosbranden of vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. Men noemt deze mensen ‘Earth Sensitives’ (of Aarde-Gevoeligen). Hierbij blijft het niet bij natuurrampen, maar ook door de mens veroorzaakte grote rampen. Zo is geweten, dat vele mensen sterke voorgevoelens ervaarden tijdens de dagen voorafgaand aan 11 September 2011, de aanslag op de WTC Torens in New York. Dit wordt door velen gezien als een bevestiging van de hypothese dat ‘alles met alles’ is verbonden door een (onzichtbaar) Kwantumveld in deze fysieke realiteit. Iets wat door de reguliere wetenschap met klem wordt ontkend en verguisd, zelfs verketterd.

De Sleutel tot zelfbevrijding

Uit deze alternatieve anecdotes mogen wij concluderen, dat onze fysieke dimensie(onze materiële wereld) veel en veel complexer in mekaar zit dan wij vermoeden. Hoe  zou U bijvoorbeeld reageren, moest  ik U mededelen dat wij met onze gedachten, materie kunnen beïnvloeden. En met ‘wij’ bedoel ik iedereen. Iedereen doet dit ( materie beïnvloeden, of wat nu hip ‘manifesteren’ genoemd wordt)trouwens voortdurend op een onbewust niveau. Het resultaat hiervan, noemen we dan ‘het lot’ of ‘goddelijke interventie’. Grappig, als je bedenkt dat wij in essentie de schepper van onze realiteit zijn, ja zelfs ook onze fysieke ongemakken, die wij ziekte noemen. Auteur, wijlen Christiane Beerlandt bestudeerde dit fenomeen(psychosomatiek) in het kader van gezondheid en schreef hier het lijvig boek ‘De Sleutel tot zelfbevrijding’ over.

Gevraagd: paradigmaverschuiving

Dit wordt tot mijn spijt (nog) niet onderwezen in onze scholen. Zelfs het gros van de leraren en onderwijzers zijn onwetend wat dit thema betreft. Daar mag wat  het Pure Child Project betreft, verandering in komen. Deze paradigmaverschuiving zou een heel andere wereld tot stand doen komen dan de oorlogszuchtige werkelijkheid waarin we nu leven. Dewelke, helaas onvermijdelijk(!) het gevolg is van onze (starre) denkpatronen. Hier kunnen we ook al stellen dat, het belangrijk is voor kinderen hen aan te leren hoe ze bewust blijven van hun gedachten. Dit kunnen we door hen bijvoorbeeld ‘mindfulness’ aan te leren. Met ‘kinderen’ bedoel ik mensen tussen 10 en 18 jaar.

Denkpatronen

Dus wat de fysieke wereld betreft, hebben we al een eerste belangrijke vaardigheid gedefinieerd, namelijk de bewustwording van onze gedachten; hierbij letten we op de uitspraken( die het gevolg zijn van een denkpatroon) van kinderen en in het bijzonder die van ons.

2) De droomwereld

De Tibetaanse Lama

Onze volgende wereld ter bestudering is de ‘droomwereld’. Of deze wereld afgescheiden is van onze fysieke wereld blijft een open vraag, want mensen dromen soms over situaties of gebeurtenissen die zich later- tot hun verbazing- in de fysieke wereld  voordoen. Zelf geloof ik dat de droomwereld innig verbonden is met de fysieke wereld. Mijn spirituele leraar, een Tibetaanse Lama stelde mij tijdens een meditatiesessie de vraag of ik met zekerheid kon zeggen dat ik niet met open ogen aan het dromen was. Aangezien ik al meerdere ‘lucide’ dromen had meegemaakt, waarin ik geen enkel verschil kon ervaren tussen de droom en de werkelijkheid, wist ik even niet wat antwoorden. De Lama vervolgde zijn pleidooi, door mij duidelijk te maken dat het leven zoals wij dat dagelijks ervaren, in essentie een soort droom is. Toen ik het op een later tijdstip hierover had met een neuroloog stelde deze dat wanneer wij dromen, onze hersengolven in alfa toestand verkeren, tegenover de beta toestand van het ‘wakende’ leven. Hij achtte het dan ook plausibel dat er tijdens het wakende leven, bij sommigen een alfa-achtige frequentie in de hersenen kon optreden. Hierdoor kon ik de lering van mijn Lama, beter interpreteren zelfs verruimen.

Hypnose

In de praktijk , blijkt ook dat de trancetoestand mensen toegankelijker maakt voor suggesties. Trancetoestand , brengt je in een andere wereld via suggesties en zet je als het ware een bril op waardoor je een andere wereld ervaart. Hypnose is niet meer dan een trancetoestand en wordt door veel medische zorgverleners al gebruikt als vervanging voor chemische verdoving bij chirurgische ingrepen(!)

Trance, droom & het kind

Dit is een  nuttige wijzer naar een methode, om  met het drukke of verwarde kind te communiceren , door hij of zij in een alfatoestand te brengen. Tijdens deze trance, kunnen we het kind positieve suggesties meegeven. Dit kan zelfs tijdens een yogasessie gebeuren. Ook kunnen we het kind vragen naar de aard en inhoud van zijn dromen. Dit geeft ons een inzicht in de gemoedstoestand van het kind. Dit kan zeer waardevol zijn als vorm van preventie (voorkoming van faalangst of depressie). Dit vraagt van ons een mentaliteitsverandering ten opzichte van dromen. Meestal praten we daar niet graag over of zijn we zelfs niet bewust van wat we hebben gedroomd. Hoe meer aandacht we daar aan gaan besteden, hoe meer we onze dromen zullen onthouden. Er zit fenomenale informatie in onze dromen, die ons soms een zeer creatieve oplossing laten zien voor ingewikkelde menselijke problemen. Voor de jongsten kan dit zeer nuttig zijn, wanneer ze ontdekken welke mogelijkheden zij krijgen in de droomwereld. Sommigen leren zelfs hun dromen sturen. Dit wordt droomyoga genoemd en is zeer leuk om te doen.

3)  De fantasiewereld

De derde wereld die we bestuderen is de fantasiewereld. Wie deze term voor de eerste keer hoort, denkt onmiddellijk aan het woord ‘zweverig’ of iets wat onwerkelijk is. Echter voor mezelf bestaat deze wereld uit een combinatie van de fysieke wereld en de droomwereld. Fantaseren of verbeelden, is een geweldige kracht die inherent aanwezig is bij elke mens. De fantasiewereld, is het monopolie én het succes van Hollywood. Deze laatste werkt namelijk met archetypen, die op hun beurt ons leven op een onbewust niveau beïnvloeden. Een uitstekend voorbeeld hiervan, zij het niet afkomstig uit Hollywood is de populaire serie ‘FC De Kampioenen’. In deze tv-serie worden typische Vlaamse Archetypes opgevoerd.

Velen hebben door een Hollywood film te zien, hun leven een andere wending gegeven. Zo was bijvoorbeeld ‘The Lion King’ voor vele kinderen een grote opsteker. Als ouder, leraar of opvoeder kan je via een film aan kinderen een belangrijke boodschap geven. Ook sommige boeken, zoals ‘The lords of the Ring’ of ‘Harry Potter’ kunnen hetzelfde doel verwezenlijken. Zelfs de meeste volwassenen, zijn zeer gevoelig voor films. Zo gebruikte ik scènes uit de film ‘Braveheart’ om mensen te inspireren in leiderschapstrainingen. Wat theorie niet kan overbrengen kan een film of  roman wel èn beter.

Ouders, die jonge kinderen hebben, worden regelmatig geconfronteerd met de fantasiewereld waarin kinderen veel  tijd doorbrengen en hele conversaties voeren met een rits van wezens (engelen, kabouters, eenhoorns..)  Ik citeer uit boek ‘ Mijn vader lijkt op een Barbapapa’: “ Het lijkt wel of er een toenemend aantal kinderen geboren wordt dat meer weet, ziet, hoort /of voelt dan gemiddeld. In dit boek praten dertig van deze kinderen, tussen vijf en twaalf jaar, onbevangen over hun buitengewone ervaringswereld vol liefde, kleuren, geesten, engelen en vorige levens.” Zo is recent (2021-2022) een kind in de  publieke belangstelling gekomen, die publiekelijk, ronduit vertelt over piramidewerelden, waterwerelden, reincarnatie..enz. Dit tienjarig kind heet Amy Angel Kwedy en is woonachtig in het Belgische Lommel. Zelf beweert ze afkomstig te zijn uit ‘De Bovenwereld’ en spreekt voor kleine groepen over haar fantasiewereld. Zij inspireert zowel kinderen als volwassenen.

Besluit

Onze sleutelvraag ging over hoe en vanuit welk niveau we het best met kinderen kunnen communiceren. Hierbij moest ik onwillekeurig denken aan de film ‘La vita e bella’ waarin een vader zijn kind meeneemt in een fantasiewereld om de verschrikkingen van een concentratiekamp te kunnen overleven. Een magistrale film. Hoe we met het kind gaan communiceren, hangt  uiteraard voor een groot gedeelte van het kind zelf af. Kijkt het graag naar films? Vertelt en is het zich bewust van  zijn dromen(slapen). Heeft het een grote fantasie of verbeeldingskracht?

De formule Ouder-kind

Vanuit dit paradigma, vraagt deze aanpak ook een verandering en aanpassingsvermogen van de opvoeder/ leraar/ begeleider. Leren hoe we de droom- en fantasiewereld betreden, lijkt mij zeer interessant en nuttig te zijn in de algemene opvoeding van het moderne kind. Ook wordt door deze inspanning te leveren, een grotere  ‘verbinding’ tot stand gebracht met het kind.  Ook de volwassene in deze formule, zal enorme sprongen maken in bewustzijn. Het Archetypisch verhaal dat met deze aanpak overeenstemt is het beroemde verhaal van Peter Pan.

Droomdagboek

Laat het kind praten over zijn fantasiewereld en de inhoud van zijn dromen, sterker nog, hou te samen met kind een droomdagboek bij en laat het ook eventueel zijn fantasiewereld tekenen. Je zal tot jouw verbazing merken dat jullie dromen in elkaar zullen vloeien als gevolg van het bijhouden van dergelijk dagboe. En veel aandacht aan dromen besteden betekent dat jullie op langere termijn de droominhoud kunnen sturen. Een vaardigheid die ‘astrale projectie’ wordt genoemd.

Krachtdier

Als het een sport beoefent, schakel je zijn verbeeldingskracht(visualiseren) in om beter te worden in de sport. Bijvoorbeeld, je laat het kind zich voorstellen dat het een enorm krachtig dier wordt, zoals een panter of een jaguar, paard of arend, al naargelang zijn behoeften. Dit soort mentale technieken komen uit de eeuwenoude sjamanistische beoefening en werden door ondergetekende meermalen toegepast met succes. Met hetzelfde soort technieken heb ik kinderen  laten reizen in de tijd(toekomst).  De oude volkeren lieten hun medicijnman, de kinderen van de stam op dezelfde wijze begeleiden met als resultaat krachtige kinderen met heel veel zelfvertrouwen. Waarom zouden wij dit in deze moderne tijden ook niet kunnen toepassen?

Frodo, draken en Elfen

Vergelijk situaties in een film met de situatie van het kind. Wijs het kind op bepaalde karaktertrekken van een filmpersonage, waar het kind zichzelf kan in herkennen. (voorbeeld: Frodo in ‘The Lords of the Ring’) Elk jaar wordt er in Vlaanderen tijdens de zomermaanden een druk bezocht Elfenfestival georganiseerd voor kinderen èn ouders.

Klein Duimpje

Of koop een goed (sprookjes)boek over het realiseren van doelen of krijgen van zelfvertrouwen tip: ‘Klein Duimpje’ . Mensen werden en worden door sprookjes geïnspireerd om hun leven beter vorm te geven. (boeken over draken en elven doen het altijd goed)

Een game

Selecteer een game (voor jouw eventuele  ‘gamer’), waarin positieve waarden zijn te vinden (doorzettingsvermogen, rechtvaardigheid, kracht, edelmoedigheid)

In wezen, gaat dit artikel over het scheppen van magie. Jouw kind zal jou hier eeuwig dankbaar voor zijn, als je bereid bent alle verschillende werelden te bewandelen. Succes! Reacties op dit artikel mag je sturen naar info@purechild.be

Rudy Van Damme

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..