Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Onderwijs van de toekomst en verkiezingen juni 2024

Het onderwijs en verkiezingen juni 2024

In Vlaanderen zijn er op 9 juni verkiezingen. Het moment dat elke partij zijn visie op onderwijs brengt, nu zeker omdat het in ons onderwijs goed fout loopt. Echter in al deze nieuwe voorstellen vinden we weinig terug van hoe wij met onze PURE CHILD visie naar de school kijken en wat kinderen en jongeren vandaag echt nodig hebben. Bij deze de moment voor onze visie of idee over onderwijs van de toekomst voor de kinderen van nu, neer te schrijven.

Elk kind is uniek

Ten eerste, het wordt tijd dat kinderen niet gezien worden als eenheidsworsten die allen hetzelfde moeten leren en op hetzelfde moment. Daarmee wil ik zeggen dat elk kind uniek is. Uniek in zijn ontwikkeling, groei, talenten, gaven enz.

Uniek in hun eigen wijsheid… want vele kinderen die nu geboren worden dragen een gigantische wijsheid in zich. Ze herinneren zich vorige levens en zijn geniaal in een bepaald vakgebied.  Kinderen doorzien de volwassene vaak, ze weten wanneer ze oneerlijk zijn, wanneer ze met diep verdriet of boosheid zitten… Ze noemen deze kinderen vaak hooggevoelige kinderen.

Ook stijgt het aantal kinderen met een bijzondere intelligentie die vaak ook uitvallen in het klassieke onderwijs, men noemt hen: hoogbegaafde kinderen.

Maar ook kinderen met een ander label zoals ADHD, ADD enz., zijn vaak kinderen met een bijzondere gave. Al deze bijzonderheden worden vaak als negatief gezien terwijl deze kinderen deze gaves meegekregen hebben om later in het leven hun eigen unieke taak hiermee in de wereld te kunnen neerzetten.

Wordt dit afgeblokt dan voelen deze kinderen zich vaak niet begrepen en uitgesloten, voelen zich niet goed in hun vel en vluchten weg in games of drugs…

In deze tijd spelen ook de verschillende culturen een grote rol in een klasomgeving omdat ieder kind vanuit zijn thuis deze andere achtergrond, visie meebrengt. Open gesprekken met elkaar vanuit respect en een brede visie voor elkander kan hierin verbinding leggen.

Wanneer we met deze bovenstaande punten rekening houden, kan het niet anders dan dat er een gigantische verandering moet komen in het schoolleven. En dat kan alleen maar stap voor stap.

Maar wel op een manier waarbij we kinderen en jongeren op hun niveau kunnen begeleiden, als gids zodat zij de beste versie van zichzelf kunnen worden. En mogen openbloeien tot krachtige, zelfstandige, respectvolle volwassenen.

Hoe kijkt PURE CHILD  naar een toekomstige school?

Kleinschalig, niet meer dan 50 leerlingen per school en minstens10 volwassenen die begeleiden, gidsen, sturen…

Deze school is gelegen in de natuur, en als het kan liefst omringt met enkele boerderijdieren en een groententuin, fruitbomen.

In het gebouw zijn er verschillende ruimtes of in de buurt van de school, om verschillende ontwikkelingskansen te kunnen ontplooien.

Bijvoorbeeld;

 • een ruimte voor # technieken, deze kunnen zijn,  van hout en metaalbewerking,  tot naaien en breien, hoe je een huis kan bouwen enz… Een plaats waar je kan ontdekken of leren over hoe je zelfvoorzienend kan leven.
 • Een tuin waarin geleerd wordt hoe ze op een natuurlijke manier het land kunnen bewerken, zaaien, planten en oogsten. Welke planten eetbaar zijn? Welke kruiden kunnen gebruikt worden in het eten maar ook om te helen.

Waar ze leren om te zorgen voor dieren.

 • een ruimte voor creativiteit, dit kan gaan van schilderen, beeldhouwen, potten draaien, tot ontwerpen van eigen kledij…
 • een ruimte voor taal, dit houdt in, goed leren spreken en schrijven, andere talen leren, gedichten maken en voordragen, toneel spelen, poppenspel spelen, boeken voorstellen, of zelfs het leren schrijven van een eigen boek.
 • een grote bibliotheek waarin boeken van vele oude wijsgeren en oude wijsheden, maar ook vernieuwende boeken, zoals over kwantum fysica…
 • een ruimte voor wiskunde, dit kan de klassieke wiskunde zijn, maar ook over de kwantum visie, de theorie van de heilige geometrie…
 • een ruimte voor geschiedenis; de klassieke geschiedenis maar ook over de verloren geschiedenis… en samen ontdekken wat archeologen van aa, nieuwe vondsten doen en gedaan hebben.
 • een open keuken waar samen geleerd kan worden over wat goed is voor ons lichaam en wat niet. Samen gezonde maaltijden bereiden.

            En samen leren over ons lichaam en hoe dit gezond houden. Hoe werkt ons 

            Lichaam? Wat heeft het lichaam nodig? Hoe werkt ons immuunsysteem?

            Maar ook over natuurlijke geneeswijzen, kruidenleer enz.

 • een verbindingsruimte waar kinderen leren over wat de bedoeling is van

het leven, hoe wij verbonden zijn met elkaar, wat emoties en trauma’s zijn, wat godsdiensten zijn en wat we van elkaar hierover kunnen leren. Waar we visies leren over oude wijsheden en deze toepassen, zoals mediteren, yoga, visualiseren, waar we de alchemie van het leven kunnen leren.

De waarden van het leven leren kennen. Alsook leren omgaan met elkaar, weerbaar en veerkrachtig leren zijn. Kritisch kunnen denken, hun intuïtie en gevoel leren inzetten. Geweldloos met elkander leren communiceren enz.

            Leren hoe ieder van ons is anders is en toch elkander kunnen respecteren.

            Leren filosoferen met elkaar, rituelen delen en beleven.

            filosoferen over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien, hoe kinderen en

            jongeren later in het leven willen staan, en wat we NU kunnen doen om dit

            te verwezenlijken.

Maar ook aan de slag gaan met onze eigen creatie- en gedachten-krachten.

       °   een muziek ruimte, het verbinden met elkaar via muziek en rituelen.

            Liedjes maken, instrumenten leren bespelen…

 • een ruimte voor beweging, dans en sport naar keuze
 • een computerruimte, leren wijs omgaan met computers, sociale media, games, enz.   leren een website bouwen, foto’s bewerken enz.
 • een stilte ruimte rust en voor bezinning

Onderwijs van de toekomst die beide hersenhelften activeert

Kinderen zitten in groepen waarbij ze voor hun ontwikkelingsgraad klaar zijn om te leren… dus ontwikkelingsgericht in plaats van leeftijdsgericht. Dus verschillende leeftijden kunnen door elkaar zitten.

Het is ook belangrijk dat kinderen hierbij zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en zich goed in de groep voelen. Een plaats waar ze eigenlijk bijna spelend kunnen leren en ontdekken…

Leerlingen krijgen zelf de kans om ook hun eigen unieke interesses duidelijk te uiten, hierin kunnen leerkrachten een begeleidende of gidsende rol in spelen. Alsook kunnen leerlingen die de leerstof goed begrijpen, de anderen hierin begeleiden en de taak van de leraar over nemen.

Maar ook mensen uit de buurt, de omgeving van de school, die knap zijn in hun beroep kunnen betrokken worden, door het bedrijf te bezoeken of doordat deze persoon komt vertellen over zijn job…

Het spreekt voor zich dat het ontwikkelen van beide hersenhelften hierbij van groot belang zijn. Zodat het brein zich in harmonie en totaliteit kan ontwikkelen.

Persoonlijkheidsontwikkeling voor leerkrachten

De leerkrachten hebben zelf aan persoonlijkheidsontwikkeling gedaan zodat zij kinderen en jongeren beter begrijpen wanneer ze een moeilijk gedrag vertonen.

Dit pakketje zit jammer genoeg nog niet in de leerkrachtenopleiding. Maar is ZO belangrijk om er voor te zorgen dat leerkrachten niet kijken naar het gedrag van het kind, en dit veroordelen als stout en slecht, maar naar de reden, het signaal waarom het kind dit gedrag vertoont kunnen kijken.

Misschien is het wel gedrag wel een trigger voor de leerkracht zelf om naar te kijken. Wanneer je deze wijsheid meedraagt als begeleider zie je dat we van elkaar leren.

Passievol les geven

De leerkrachten zijn mensen die passievol hun stof geven zodat kinderen veel vragen kunnen stellen en de stof werkelijk goed overkomt.  Kinderen voelen wanneer je uit je hart vertelt of wanneer het tegen je zin is…

Ook als leerkracht naar de wijsheid van de kinderen zelf kunnen luisteren is belangrijk en kunnen voelen wat de kinderen en jongeren nodig hebben, wat hun echte interesses zijn.

Kinderen en jongeren waarderen voor waar ze goed in zijn

Kinderen worden vaak alleen maar beoordeelt op waar ze niet goed in zijn, wat moeilijk is voor hen enz.  Kunnen zien wat er wel goed loopt, waar ze goed in zijn, en hen hierin bekrachtigen kan wonderen doen.  Dit kan je doen in plaats van een rapport aan de kinderen te geven, bijvoorbeeld door op het einde van iedere maand een unieke en krachtige passende spreuk aan hen mee te geven. Een spreuk waarin ze zich volledig herkennen en zich gezien voelen.

Ouderbetrokkenheid

Alsook ouders worden meer betrokken. Zijn er thuisproblemen dan kunnen zij terecht in een deel van de school waar ruimte is voor persoonlijke coaching.

Want vaak zijn de problematieken bij kinderen, een spiegeling van het probleem thuis. Wanneer de ouder het probleem oplost, hoeft het kind dit niet meer te spiegelen met zijn gedrag. 

Vanaf ongeveer 3 jaar tot 12 jaar zijn kinderen welkom

Voordien pleiten wij voor een parttime werken van de ouders, dat ze elkaar kunnen aflossen of zorgen dat ze bij één van de grootouders terecht kunnen.

De allereerste levensjaren voor het kind zijn gigantisch belangrijk voor het ontwikkelen van veiligheid, voor goed kunnen hechten bij hun eigen ouders. Dit is van cruciaal belang om later stabiel in het leven te staan. De warmte, de liefde, de aanwezigheid van hun ouder ontwikkelt het gevoel van vertrouwen, veilig zijn en geliefd worden.  Een noodzakelijke basis voor een goede natuurlijke ontwikkeling van het kind die heden ten dage vaak als onbelangrijk beschouwd wordt met alle gevolgen van dien…

Middelbare school

Ook de middelbare school zou hetzelfde principe hebben. Zijn de 12 jarigen vroeger klaar om over te stappen naar het middelbaar dan kan dit ook. Alsook visa versa, zijn kinderen op hun 12 nog niet klaar dan kunnen ze langer blijven tot hun ontwikkeling klaar is om over te stappen. Deze schoolgemeenschappen worden gedragen en ondersteund door de plaatselijke gemeenschap.

Tot slot:

Misschien een te ideaal beeld en toch zijn er reeds vele, kleinschalige projecten, vaak nog privé, uit de grond gesprongen om tegemoet te komen aan kinderen, jongeren en leerkrachten die zich niet meer begrepen voelen en niet meer kunnen functioneren in het klassieke onderwijs.

Deze holistische brede kijk op opvoeding hebben we in geen enkel verkiezingsvoorstel kunnen vinden….  Het gaat alleen maar over nog meer cognitief presteren met hoge punten om te kunnen functioneren in een stressvolle, presterende en concurrerende wereld waar niemand beter van wordt. Leerstof vanuit de volwassen, die het alleen voor het zeggen heeft,  naar de kinderen en jongeren toe en die geen rekening houdt met de interesse en de ontwikkeling van het kind zelf.  Hoe jammer is dit. Toch lijkt dit voor ons de enige oplossing, een antwoord op het uitvallen van zoveel kinderen, jongeren en leerkrachten.

Onze visie van een nieuwe school kan natuurlijk ook nog bijgeschaafd worden en we kijken dan ook uit naar voorstellen van jullie lezers. Stuur deze naar info@purechild.be

Magdalena Troch

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..