Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Nieuwe schoolsystemen: 6 voorbeelden in NL en België

Vernieuwend onderwijs

Zoveel mensen zijn in deze veranderende tijden zoekend,  hoe en waar geven zij hun kinderen nu de beste begeleiding om hen te laten openbloeien en groeien tot de beste versie van zichzelf. PURE CHILD ging op onderzoek, om eens te kijken welke nieuwe schoolsystemen er zo de laatste jaren bijgekomen zijn in Vlaanderen en Nederland.

3x nieuwe schoolsystemen in Vlaanderen:

1) De Leerwijzer in Oostduinkerke

De Leerwijzer is een erkende privéschool voor lager en secundair onderwijs, die zich richt zich op jongeren die in het klassieke onderwijs niet aan hun trekken komen, om welke reden dan ook. Hun onderwijsaanpak is jaarklasdoorbrekend! Een toonbeeld van respect voor ieders individuele moeilijkheden, maar vooral respect voor ieders compenserende talenten. Niet de leeftijd telt, wél het behaalde niveau (taal en rekenen apart) van de leerling. In hun aanbod: lager onderwijs, lager secundair onderwijs (1ste en 2de moderne), secundair onderwijs via examencommissie en weekend- en vakantiecursussen. Moeilijkheden op school kunnen een grote druk leggen op het gezinsfunctioneren, vooral als de problemen niets te maken hebben met een tekort aan intelligentie.

Op het niveau van lager onderwijs zijn vooral dyslexie of dyscalculieconcentratiestoornissen of onrijpheid belangrijke bronnen van ellende. Echter ook hoge begaafdheid, waardoor het geleerde dikwijls als vervelend en banaal wordt ervaren, kan een schoolmoeheid dekken. Onze school diagnosticeert dit alles niet alleen, maar behandelt het ook. In het secundair onderwijs is de specialisatie vooral het remediëren van een tekort aan motivatie, een verkeerde vroege oriëntatie of de gevolgen van de bovenstaande problemen als dyslexie, ADHD, ASS, hoogbegaafdheid of onrijpheid. www.leerwijzer.be info@leerwijzer.be

Orvita

2) De democratische school ORVITA in Gent

Bij Orvita is het doel om kinderen van 3 tot 18 jaar de kans geven op te groeien tot tevreden, ondernemende, zelfzekere en zelfbewuste volwassenen. We ontwikkelden daarvoor een visie die steunt op 8 pijlers: verbinding, spelen, zelfsturing, vertrouwen, democratisch, holistisch, inclusief en agile.

Verbindend communiceren, zoals Marshall Rosenberg dat voor het eerst ontwikkelde, is een manier van communiceren waarbij gevoelens en behoeften centraal staan. Zo creëren we een sociaal-emotioneel veilige plek waar kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn en hun gevoelens mogen uiten. Als volwaardig mens staan kinderen en jongeren bij Orvita aan het roer van hun eigen leren en leven. Ze krijgen de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken omtrent hun leren en andere aspecten van hun leven. Dat noemen we zelfsturing. Op deze manier kunnen kinderen leren vanuit hun intrinsieke motivatie en vanuit hun eigen interesses en talenten. 

Bij Orvita vertrouwen we in de intrinsieke leergierigheid van kinderen, waardoor ze zich ontwikkelen tot volwassenen die gedijen in deze wereld. Dit vertrouwen wordt bevestigd door de ervaring van diverse democratische scholen over de hele wereld. Orvita is ook een democratische school. Naast zelfsturing wil dat zeggen dat iedereen een gelijkwaardige stem heeft, zowel de kinderen als de volwassenen. Kinderen kunnen mee beslissen over de afspraken, de budgetten en de werking van de school. Beslissingen nemen we in groep volgens een proces dat we consent op basis van behoeften noemen. 

De begeleiders noemen we facilitators. Zij faciliteren de processen van de kinderen, sturen niet en zijn goed onderlegd in verbindende communicatie. Spelenderwijs gaan ze mee in de flow van de dag en bewaken daarbij het welzijn van ieder kind. We organiseren reeds kampen vanuit deze visie. Maandelijks organiseren we een infomoment.

In de editie: Natuurlijk onderwijs stond er een interview van PURE CHILD met de ORVITA oprichters. Stuur een mailtje naar info@purechild.be als je deze editie wenst te ontvangen.

3) De Mannaz school in Baasrode bij Dendermonde

De eerste Mannaz School voor hooggevoeligen werd door Annick Lentacker, in 2010 in Gent opgestart. Zij gelooft dat het flexibele onderwijs op de Mannaz school bij uitstek geschikt is om met individuele leerlijnen op maat aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van elke hoogbegaafde en/of hooggevoelige leerling. De Mannaz school is dé EXPERT in à la carte onderwijs aan hoogbegaafde- en hooggevoelige jongeren!  Zij geven ook extra steun of  Time-Out aan voor kinderen die hier nood aan hebben.

De Mannaz school is een privé-school, ingericht door privé-personen, die de rechtspersoonlijkheid van een vzw hebben aangenomen. Ze is niet-confessioneel en niet-gesubsidieerd. Het statuut kan dus omschreven worden als een instelling voor collectief huisonderwijs, waardoor de leerlingen altijd voldoen aan de leerplicht. De Mannaz school kiest er voor om zich aan te passen aan de behoeften van hooggevoelige leerlingen en heeft er voor gekozen te werken met kleine groepen. Daarom ook een beperking van het totaal aantal leerlingen van 15 per school.

Het is belangrijk dat jongeren de uitdaging van de Mannaz School aan kunnen. Op basis van je aanmelding worden de ouders samen met de jongere uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek hier op school. Daarna kan, indien nodig, een overleg met de zorgcoördinator van de school waar de leerling ingeschreven is volgen om zo een vlotte overstap naar Mannaz mogelijk te maken. Meer over deze school: Lees binnenkort meer in onze PURE CHILD editie over:  Thuisonderwijs en hoe kan het anders? Of op ons youtube kanaal ons interview met Annick Lentacker. Voor meer info

3x nieuwe schoolsystemen in Nederland:

1) BLISS VIBRATION in Den Bosch

Door veiligheid, vertrouwen en verbinding te ervaren, wordt het voor kinderen mogelijk zich verder, vrijer en blijer te expanderen.  De Bliss Vibration is zoveel meer dan gewoon een school. Aansluitend en passend bij ons verlangen en onze intentie hebben we primair onderwijs gecreëerd vanuit een ANBI stichting zonder winstoogmerk. Met maximaal 15 kinderen per groep.

Op de Bliss Vibration Kids Academy zijn kinderen tijdens hun schooltijd vooral bezig met spelen in de natuur, met cultuur en kunst. Met het bezoeken van verschillende projecten en plekken komen ze op een veelheid van plaatsen. Vanuit een vorm die de kleinschaligheid heeft van thuisonderwijs met daarnaast de rijkdom aan gepassioneerde en liefdevolle begeleiders om hen heen. Met alle inspiratie van verschillende plekken en begeleiders doen zij diverse informatie op die verbonden kan worden met hun cognitieve vaardigheden. Dit omvat allerlei vormen van creativiteit en het verbinden met hun sociale omgeving en de omgeving waarin zij leven. Zo kunnen zij op een leuke en moeiteloze manier zichzelf ontwikkelen op meerdere gebieden, en daarmee ook dienen aan de samenleving vanuit liefde.  www.blissvibration.com – kidsacademy@blissvibration.com 

Aventurijn

2) Aventurijn in Loenen (vlakbij De Veluwe)

Aventurijn is een kleine school waar kinderen leren van wat het leven te bieden heeft. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze en wordt daarin gehoord en gezien. Al sinds 2000 vernieuwend onderwijs! Een kind leert lopen omdat het om zich heen mensen ziet lopen. Het kind leert al doende. Het ene kind eerder dan het andere. Deze leerdrang, die ieder kind van nature heeft willen wij op Aventurijn ook na het vierde jaar ruimte geven. Dat betekent dat de kinderen zelf aangeven wanneer ze aan nieuwe stappen toe zijn. Van de begeleiders vraagt dit een continue observatie om de vaak non-verbale vragen te onderkennen. Ieder kind gaat dus zijn eigen individuele leerweg en wordt begeleid bij het zelfstandig vormgeven daaraan. Naast de meer gebruikelijke materialen is er ook een keuken, een moestuin, dieren, veel groen en gaan de kinderen ook wel op excursie. 

Kinderen leren vooral wanneer zij gemotiveerd zijn. Motivatie komt vaak voort uit betrokkenheid en de functionaliteit van de te leren stof. Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van praktisch leren. De dingen zelf doen, en kijken bij werkende volwassenen. Als kinderen voldoende gespeeld en geëxperimenteerd hebben is veel kennis aanwezig. Het overbrengen naar een abstracter niveau is dan nog een kleine stap, en snel gemaakt. Door de kinderen veel kunstzinnige activiteiten aan te bieden, kan er niet alleen geleerd worden (gedichten schrijven, Egyptische reliëfs hakken, geometrische vormen plakken), maar wordt ook de creatieve intelligentie ontwikkeld. Ook de motorische ontwikkeling verdient aandacht. De kinderen op Aventurijn zijn fysiek (en dus mentaal) veel in beweging. Contact: hannah@aventurijn.org

3) De NOWSCHOOL in Hilversum

NOWSCHOOL is een particuliere learning community. Een plek waar we met alle kinderen, ouders/verzorgers, leerkrachten, vrijwilligers en specialisten, leren over het leven. Bij NOWSCHOOL hebben we vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling en aangeboren nieuwsgierigheid van het kind. We stimuleren iedereen om vanuit hun unieke potentieel uit te bloeien tot holistische denkers en doeners. 

  • Spelen: Door te spelen, leren kinderen onbewust over de magie van het leven. Spelen is essentieel voor de ontwikkeling omdat het bijdraagt aan het cognitieve, fysieke en sociale welzijn van het kind.
  • Autonomie: Er is vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling van het kind en er is alle ruimte om persoonlijke nieuwsgierigheden te volgen. 
  • Real life: Elke week zijn we een dagje in de natuur of in de stad, verkennen we nieuwe plekken en maken we onze handen vuil om op een interactieve manier kennis te maken met de wereld om ons heen.
  • Natuur: We besteden speciale aandacht aan het ecosysteem, zorgen goed voor de omgeving en leren over de natuurlijke grenzen van de aarde.
  • Community: Samen staan we sterker, daarom leren wij van en met elkaar. We besteden veel tijd aan het opbouwen van relaties en sociaal-emotionele betrokkenheid door middel van rituelen, liedjes, spel en open gesprekken.
  • Holistisch: Alles begint bij een gezonde relatie met onze innerlijke wereld en ons lichaam. Fysiek en mentaal. Om zuivere verbindingen te maken met de buitenwereld, zorgen we voor onszelf op een holistische manier.

Kom proeven tijdens de NOWEVENTS

  • Een initiatief van NOWSCHOOL om kinderen kennis te laten maken met het NOW-gedachtegoed en een inclusieve community van gelijkgestemden op te bouwen. info@now-school.com
  • Eind augustus 2022 start NOWSCHOOL als particuliere basisschool op een landgoed in Hilversum. Er zijn 24 plekken beschikbaar voor het schooljaar 2022/2023.
  • Lees het PURE CHILD interview met de oprichter in de PURE CHILD editie: Het authentieke kind. Te verkrijgen door een mailtje te sturen naar info@purechild.be

 

Houd de komende edities van PURE CHILD goed in de gaten. Zo is er begin maart 2022 het themanummer over Thuisonderwijs. Wil je die zeker niet missen? Abonneer je NU op de digitale OF papieren versie. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..