Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Natuurlijk onderwijs & de kracht van Feng Shui

De vijf elementen van Feng Shui

Natuurlijk onderwijs is in zijn diepste kern onderwijs dat is afgestemd op het natuurlijk ritme van de ontwikkeling van de kinderen en op de harmonie van de natuur. De elementen van deze natuur zijn aarde, water, vuur en lucht. In een juiste harmonische omgeving creëren deze elementen samen een kracht en een eenheid. Deze éénheidsenergie wordt dan gevoeld. Deze levensenergie wordt ook wel prana of chi genoemd.

De natuur maakt onlosmakelijk deel uit van ons leven. We zijn intens deel van de natuur en zij van ons

Wanneer we op een mooie natuurplek zijn, dan voelen we meteen hoe we uitgenodigd worden om even te zuchten, om stress los te laten, om stil te staan en om dieper te gaan ademen. Daardoor worden we ook meteen weer meer verbonden met ons lichaam en onze omgeving. Dankzij de harmonische levensenergie die op zo’n plek voelbaar aanwezig is, worden onze zintuigen onmiddellijk dieper geactiveerd. Ons lichaam doet er alles aan om op alle niveaus (lichamelijk, geestelijk, emotioneel en energetisch) zo veel mogelijk van deze levenskracht op te nemen. Het voelt als thuis komen. We worden gesterkt, verfrist en krijgen energie. Indien de thuisomgeving/woning/klaslokaal ons sterkt, zullen we deze energie goed kunnen behouden. Als onze woning niet in harmonie is, zullen we de levensenergie slechts beperkt of niet kunnen behouden en ons vrij snel opnieuw gestrest, leeg en emotioneel onevenwichtig voelen.

Een veilige basis

In die zin is het voor een school ontzettend belangrijk om van toegangspoort, tot speelruimte, tot lokalen, een mooie evenwichtige en veilige basis te creëren waar elk kind zich thuis voelt. Elk kind voegt bovendien ook zijn persoonlijke energie toe aan het geheel. Als de basis van het lokaal juist is, zullen de kinderen, net zoals hierboven beschreven uitgenodigd worden om zich veilig te voelen, om te ademen, tot rust te komen en te ankeren in het eigen lichaam en het beste van zichzelf te ontwikkelen.  Ze zullen positief en zelfbewust de dag tegemoet treden, verbonden met hun eigen lichaam, hun gevoelens en met de anderen.

De harmoniserende wijsheid van Feng Shui

Willen we deze natuurlijke elementen gebruiken voor een schoolgebouw en zijn omgeving harmonisch te maken, kunnen we gebruik maken van Feng Shui (*).  Deze eeuwenoude op de natuur geïnspireerde visie leert ons hoe we de harmonische kracht van de natuur in onze uiterlijke leefomgeving kunnen aanbrengen en opbouwen. Deze leefomgeving moedigt ons innerlijk aan, stimuleert, bekrachtigt en neemt ons mee naar de creatie van innerlijke balans tussen gevoelens, emoties, gedachten, lichaam en ziel. Wanneer de school uitgelijnd is met de natuur, krijgen de leerkrachten en kinderen de beste kansen om zich ten volle te ontplooien, om evenwichtig te groeien en ten volle zichzelf te zijn. Bovendien zullen ook de onderlinge relaties veel harmonischer zijn.

Feng Shui advies voor een school

Bij een Feng Shui advies voor een school wordt steeds ter plaatse gekeken of alle ruimtes licht, opgeruimd en netjes zijn. Er wordt gecheckt of er te veel prikkels zijn, of de energie mooi kan doorstromen naar alle hoeken van de lokalen en of de elementen van de natuur overal in balans zijn. Er zijn vele aspecten die meespelen, waar rekening mee gehouden dient te worden. Kort gezegd: om harmonie of balans te creëren dient er een goede basis van alle elementen aanwezig te zijn in de ruimte.  Zowel de vorm van de lokalen, de gebruikte kleuren, de vorm van het meubilair, de materiaalkeuzes van vloeren, muren, plafond, zijn bepalend omdat ze dankzij de vorm/kleur/materiaalkeuze een welbepaald natuurelement belichamen.

Alles wat in de ruimtes aanwezig is, heeft een onmiddellijk voelbare positieve of negatieve impact op de bewoners of gebruikers van de ruimte.

Enkele voorbeelden

  • In een klaslokaal waar rode muren zijn, ligt het accent te veel op vuur. Hier zullen kinderen niet makkelijk tot rust kunnen komen en zal er vaak onenigheid en ruzie zijn. Er is te veel vuurkracht aanwezig die voortdurend aanmoedigt tot actie.
  • In een ruimte waar het accent te veel op water ligt, zoals bijvoorbeeld bij het overmatig gebruik van waterkleuren/vormen,  kan eveneens weinig rust zijn, omdat het accent heel erg op gevoelens en emoties komt te liggen, wat voor vele kinderen te intens kan zijn (bv moeilijke thuissituatie).
  • In een ruimte waar te veel chaos, wind of luchtenergie is door het ontbreken van aarde-elementen (bv aardekleuren zoals oker, bruin of foto’s van lucht), zullen de kinderen zich moeilijk kunnen gronden en zullen ze de leerstof die aangeboden wordt niet ten volle kunnen opnemen. 

Besluit

In vele scholen wordt de inrichting van de lokalen vaak overgelaten aan de leerkracht zelf. Deze kiest de kleur/schikking en dient zich vaak te ‘behelpen’ met dat wat al aanwezig is. Heel vaak zien we dan een onevenwichtig geheel dat op het eerste zicht wel vrolijk oogt, maar niet harmonisch is. Hoe meer hooggevoelige kinderen er zijn die als moeilijk of uitdagend of onhandelbaar worden bestempeld, hoe belangrijker dit aspect van aandacht voor de levensruimte wordt. Ik pleit hierbij dan graag voor een andere, vernieuwende aanpak, waarbij de hulp van een Feng Shui adviseur wordt ingeroepen om het lokaal/het schoolterrein af te stemmen op de kracht van de natuur. 

Mijn wens is dat de wijsheid van Feng Shui mag binnenstromen  op scholen, zodat het onderwijs veel natuurlijker en harmonischer kan verlopen,  Een cadeau voor onze kinderen om het innerlijk evenwicht te versterken.

Maggie Nauwelaers

Nature-Based begeleider, gecertifieerd Feng Shui begeleider ( enige FS begeleider voor scholen in Vlaanderen), Kinderyoga en Kundalini Yoga docent, Helend dans begeleider, auteur van de boekenset ‘Hartenmagie voor kinderen en hun begeleiders’ (Nature-Based begeleiding van kinderen naar zelfliefde en hun authentieke kracht) en het daarbij horend boek Eenheidspaard (Kinder-doe-verhaal-boek gebaseerd op deze visie).In het basisboek van deze boekenset wordten Feng Shui tips doorgegeven. (www.hartenmagie.be)

*Feng shui is een duizenden jaren oude filosofie die leert hoe de omgeving het welbevinden, de onderlinge relaties kan beïnvloeden, die ons leert hoe we een evenwichtige ruimte kunnen opbouwen die ons als bewoners ondersteunt en bekrachtigt. De Tibetaanse vorm van Feng Shui is heel erg toegankelijk voor iedereen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..