Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Hoe was het op school?

Hoe was het op school

Misschien kijkt u ook op Canvas naar de serie met dezelfde naam als de titel van dit artikel: Hoe was het op school? Hierin, wordt nogmaals een open deur ingetrapt, namelijk dat ons schoolsysteem zich blijkbaar moeizaam de 21ste eeuw in sleept. Aan het woord komen meestal oudgedienden, waarvan zowel onderwijzers als directeurs, soms beklijvende getuigenissen brengen van hun dagdagelijkse ervaring aan de frontlijn van desbetreffend schoolsysteem.

Conclusies

Hieruit trokken wij de volgende conclusies:

 • De leraar wordt miskend in zowel  zijn behoeften als zijn talenten. Meteen ook één van de oorzaken van het actuele lerarentekort.
 • De voeling van de hogere echelons van het systeem (onderwijskoepels, ministerie) met de werkelijkheid op de vloer is onbestaand. Dit ondanks inspecties en controles allerhande.
 • Het respect van leerlingen voor de leraar (lees, het systeem), is volledig verdwenen.
 • Het heterogene karakter van het  leerlingenbestand (diverse afkomst) is een beperkende factor voor de kwaliteit van zoals het onderwijs nu is.
 • De bemoeienis van ouders mag er zijn, maar moet beter worden gekaderd.
 • Het aantal kansarme kinderen, neemt toe. Een bijkomende druk veroorzakend op het systeem, leraars en directies.
 • De emotionele behoeften van leerlingen worden niet geadresseerd, wegens (onder andere) gebrek aan tijd en mankracht.
 • Het ontbreekt aan een bredere (en hogere) visie op onderwijs in onze maatschappij.
 • Nood aan kleinere groepen en meer ontwikkelingsgericht per leerling dat met twee leerkrachten gedragen wordt.
 • Te veel bureaucratie en administratie.
 • Een leraar moet een roeping zijn, een diepe wens en geen tweede keuze.

Werk aan de winkel

Het weze dus duidelijk, dat er werk aan de winkel is op velerlei vlakken.

Kind met badwater niet weggooien

We mogen echter, niet de fout maken om het spreekwoordelijk kind met het badwater weg te gooien. Het actuele schoolsysteem heeft wel degelijk, zijn verdienste. De uitdaging bestaat eruit, de voordelen van bijvoorbeeld thuisonderwijs te laten samenvoegen met de voordelen (die er ook zijn!) van ‘klassiek onderwijs’.

Nieuwe leraars

Wat wel als een paal boven water staat is dat we OOK op zoek zijn, naar een nieuw soort leraar. Een leraar, die bestand is tegen de nieuwe uitdagingen, die weet wie hij/zij is en het inzicht en de vaardigheid bezit nieuwe- en bestaande onderwijsmodellen te integreren, alsook de basisvaardigheden van communicatie en/of psychologie beheerst.  Een belangrijk kennisdomein daarin kan bestaan uit NLP (Neurolinguistisch Programmeren).

Wij citeren een leidinggevende, opleider van een NLP Instituut:

Als leraar, docent of leerlingbegeleider heb je dagelijks heel veel te maken met gedrag en communicatie. Lesgeven of doceren ging vroeger vooral over informatie overbrengen.”

Nu is de rol van de docent meer verschoven richting begeleiden door middel van competentiegericht leren en het bieden van passend onderwijs en persoonlijke aandacht. De vraag ‘Hoe’ leert een leerling staat centraal. NLP kijkt naar hoe  de ‘inhoud’ met welk NLP Proces het meest effectief bij de leerling tot meer inzicht, kennis of kunnen leidt.’

Opleiden van nieuwe leraars, waar ook persoonlijkheidsontwikkeling bij hoort,  zal uiteraard tijd vragen omdat er nog geen opleidingsmodellen bestaan die zulke leraren kunnen produceren.

Magdalena Troch & Rudy Van Damme

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..