Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Multibehandeling bij ADHD

ADHD

Wanneer kinderen het label ADHD krijgen, wordt steeds vaak snel gedacht aan medicatie als enige hulpmiddel. De klassieke medicatie bij ADHD zoals methylfenidaat geeft zoals algemeen bekend, bijwerkingen zoals acute woedeaanvallen, slaapproblemen en ook  verminderde eetlust, soms zelfs chronische hoofdpijn . Ook veroorzaakt het bijkomend verhoogde psychische druk bij zowel kind als ouder. Zowel om de discipline aan te houden om het medicament op tijd in te nemen. Alsook om te kunnen aanvaarden dat de spruit ‘aan  de medicatie moet gaan’ het stigmata, zeg maar. Daarom is het nuttig, lijkt ons om op zoek te gaan andere opties dan ADHD medicatie.

Methylfenidaat

Feit is dat 6 à 7 procent van kinderen wereldwijd,  ADHD symptomen vertonen. Deze zijn o.a. zich moeilijk kunnen concentreren, verstrooid zijn en hebben moeite om hun impulsen te bedwingen. In Vlaanderen, nemen 2 à 3 procent methylfenidaat dat in de markt wordt gebracht onder de namen als Concerta of  Ritalin, Rilatine en Equasym. In Nederland bedraagt het aantal kinderen 4 procent.

De  afdelingen kinderpsychiatrie in de  meest gekende  universitaire ziekenhuizen onderstrepen dat de medicatie op basis van methylfenidaat werkt bij zeven op tien patiënten. De rest reageert meestal op een andere  soort medicatie. Wat bijwerkingen betreft zoals vermeld; is verminderde eetlust, naast slaap-en emotionele problemen het meest bekend bij deze  organisaties. Methylfenidaat is een stimulerend middel en dat kan voor de leek paradoxaal klinken. Want moet je overactieve hersenen nog stimuleren? Het moet als volgt worden geïnterpreteerd:  Bij overactiviteit in de hersenen worden bepaalde gebieden volgens onderzoek daarvan onder gestimuleerd en methylfenidaat helpt nu juist deze gebieden  waaronder het sympathisch zenuwstelsel te stimuleren.

Deens onderzoek heeft al in 2015  geconcludeerd dat er meer voordelen dan nadelen zijn aan het innemen van methylfenidaat bij diagnose van AdHD.

Neurofeedback

ADHD experts kijken ook naar Neurofeedback, alhoewel onderzoek in Nederland al heeft aangetoond dat het resultaat verwaarloosbaar is. Voorstanders wijzen er echter op dat het cumulatieve effect van neurofeedback niet echt werd onderzocht, waarbij zelfs sprake is van positieve resultaten met placebo-neurofeedback. Het is zeker een belangrijke optie met meerdere mogelijkheden die meer aandacht verdient. In het kader van ADHD kan dan worden bepaald welke hersengolven moeten worden beheerst, teneinde de symptomen te kunnen onderdrukken.

Het ene kind is het andere niet

Waar ook meer en meer wordt voor gepleit in gespecialiseerde kringen is een gepersonaliseerde aanpak, want het ene kind is het andere niet. Dat is trouwens ook de mening van Cathelijne Wildervanck in haar boek:

ADHD, hoe haal je het uit je hoofd?’.  Zij is ook voorstander van een multifunctionele aanpak, bestaande uit medicatie en  verschillende soorten therapie, inclusief neurofeedback.

ADHD of gebrek aan executieve functies of motivatie?

Wat ook belangrijk is in deze materie is leren het onderscheid te maken tussen kinderen die last hebben met hun executieve functies (aandacht, planning, zelfregulatie) en  kinderen met motivatieproblemen  in vergelijking metgediagnosticeerde kinderen met ADHD. 

Gedragsinterventie & Psycho-educatie als behandelplan

Ook het Belgische Zorgpad ADHD pleit voor een behandeling die op drie pijlers steunt:

  1. Psycho-educatie.
  2. Gedragsinterventie of andere niet medicamenteuze behandelingen.
  3. Medicatie.

Onder psycho-educatie wordt verstaan: alle betrokkenen voorlichten over de aard van ADHD. Waardoor men een beter begrip krijgt van de symptomen en hun oorzaken. Alsook inzichten krijgen over wat wel en geen gepaste reactie is op gedrag gerelateerd aan ADHD. Ook kan men hierdoor zijn verwachtingen beter evalueren of bijsturen over de behandeling. Waardoor men een bredere keuze krijgt mbt het kiezen van de juiste behandeling: Kinderen en jongeren moeten info op maat krijgen, zodat ze zichzelf en hun gedrag beter leren begrijpen. Het is ook wenselijk dat ze het gevoel krijgen, betrokken te worden bij het samenstellen van het behandelplan zodat ze ook hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een positief verloop van een behandeling.

Groeiende expertise en meer visies op behandeling van ADHD

Hiermede is voldoende beschreven dat er meerdere opties bestaan,  en dat naast het nemen van medicatie ook voor andere benaderingen kan worden gekozen, voor wat betreft behandeling van ADHD. Het goede nieuws is dat de mogelijke opties, elke dag- via allerhande onderzoek- meer en meer worden uitgebreid. De expertise groeit m.a.w. gestaag en dat is goed nieuws voor zowel de  omgeving van kinderen met ADHD, als de kinderen zelf. In onze zomereditie ‘ADHD als talent’ is er nog meer informatie en zijn er nog extra visies, beschikbaar.

Rudy Van Damme

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..