Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

de Bron van het pure kind; het onsterfelijke Zelf

Het pure kind

Vaak heeft men het over de zuiverheid en het pure van het kind, zonder er dieper op in te gaan. Wat hebben zuiverheid en puurheid met elkaar gemeen en wat is de relatie met wijsheid en besef van bewustzijn in de mens en het mensenkind? Recent werd ik geprikkeld door een satsang van bewustzijnsgoeroe Mooji, met miljoenen volgelingen wereldwijd. Wat mij trof in zijn ‘lezing’ was zijn kennis over de essentie van ons Zijn, dat hij ‘Isness’ noemt of ‘totaalzijn’ zoals ik het hier vertaal.

Het menselijke Zelf in het pure kind

Hij toonde door middel van vraagstellingen aan dat het hier in feite over een definitie van het menselijke Zelf ging. Hij ging zelfs verder, door te bewijzen dat dit Zelf geen geur heeft of kan aangeraakt worden. Niet werd geboren, noch kan sterven. Dat dit Zelf, overal en altijd aanwezig is. Zonder het te benoemen, raakt Mooji hier een gevoelige snaar. Want diep van binnen weten wij, waar hij het over heeft, zij het onbewust.  Eenmaal wij er naar toe worden geleid, beseffen wij hoe rijk wij zijn. Onmiddellijk, besefte ik ook dat hij het had over het bewustzijn van een kind dat zich nog niet heeft geidentificeerd met zijn geslacht, zijn verstand, zijn omgeving. Dat is ook de reden waarom volwassenen zich zo aangetrokken voelen tot baby’s en (jonge) kinderen. 

Pure Liefde, totale acceptatie als onweerstaanbare aantrekkingskracht

Kinderen zijn puur en zelfs pure liefde. Omdat zij nog in verbinding zijn met dat Zelf, het ‘totaalzijn’. Het is zelfs zo dat een individu, die verblijft in dat Zelf een onweerstaanbare aantrekkingskracht heeft voor kinderen èn dieren. Immers, er is een totale afwezigheid van oordeel, van referentie. Er is een totale acceptatie. Diegenen onder ons, die de grote bewustzijnsmeesters hebben bestudeerd zoals Ramana Maharshi herkennen dat Zelf in de ogen van die Rishis. Het ontroert mij steeds weer en ik zoek er tevergeefs naar in de ogen van onze politieke leiders, die als het aan mij lag een soort synthese zouden kunnen zijn van dat oosterse model van Zijn en  het zo bejubelde model van denken. Of hoe de twee hersenhelften te samen een geheel worden en een basis voor een vreedzame, welstellende samenleving, waarnaar we allen verlangen.

Ik denk, dus ik besta

Een toestand van totaal aanwezig zijn, een afwezigheid van oordeel of zoeken naar referenties. Onmiddellijk, overviel mij een diep verdriet voor onze westers opgevoede kinderen die geen enkele mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot dit soort onderricht.  Integendeel, de totaliteit van onderwijs en opvoeding duwt hen in het egobewustzijn van : ‘Ik denk, dus ik besta’

De leraar die weet hoe te zijn

Het denken wordt met andere woorden belangrijker  geacht dan het ‘zijn’. Toch is er meer dan het denken. Zelfs de in onze oorden, gerespecteerde 16de eeuwse schrijver, dichter en filosoof-acteur William Shakespeare schreef al: ‘ Zijn of niet zijn, dat is de belangrijkste vraag.

Verbonden met de bron van het leven

Bijgevolg, is het mijn wens dat ook wij en onze kinderen toegang krijgen tot deze immense wijsheid, die niet mag worden verward met religie en die te boek staat in de zeer waardevolle mystieke geschriften Veda’s genoemd  en die de basis vormen voor veel wijsheidstradities in zowel het Oosten als het Westen. Hierbij aansluitend las ik recent het advies van onderwijsexpert Hilde van Bulck, dat  het belangrijk is voor een leraar  om de kunst te leren van het ‘zijn’. Duidelijker kan het niet zijn me dunkt. Er is bijgevolg nog hoop voor onze kinderen. Shakespeare, zal er waarschijnlijk, smakelijk om gelachen hebben. Want zo een leraar is, een voorbeeld voor een kind dat uitgenodigd wordt om te verblijven in de bron van het leven, waarmee het altijd is verbonden.

Rudy Van Damme

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..