Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Red de biodiversiteit, samen en nu!

biodiversiteit

Biodiversiteit is leven! Maar dat leven wordt bedreigd… samen met ons leven en welzijn, en dat van onze kinderen en kleinkinderen. Iedereen is aan zet! Gelukkig bestaan er tal van acties om de biodiversiteit te helpen.

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit of biologische diversiteit is een synoniem voor het leven op aarde. Het omvat:

  • de diversiteit aan soorten die er op aarde leven (dieren, planten, zwammen, algen, bacteriën, virussen …);
  • de diversiteit aan individuen van eenzelfde soort of de genetische diversiteit (verschil in grootte, vorm, kleur …);
  • de diversiteit aan ecosystemen, dit wil zeggen de verschillende milieus (vijver, bos, koraalrif …) met de soorten die er leven en hun interacties.

Biodiversiteit is dus overal rondom ons en we maken er zelf deel van uit. Het is moeilijk om ze in cijfers te vertalen, want veel soorten zijn microscopisch klein, leven verborgen of zijn gewoonweg nog niet ontdekt. Over heel de wereld zijn nu ongeveer 1,9 miljoen soorten bekend, maar dit zou slechts een klein deel van de feitelijke soortenrijkdom zijn.

Wat is het belang van biodiversiteit?

Als resultaat van een evolutie van 3,8 miljard jaren is biodiversiteit voor ons van het grootste levensbelang. Voedsel, bouwbenodigdheden, isolatie- en decoratiemateriaal, natuurlijke textielvezels, actieve bestanddelen van heel wat geneesmiddelen, bestuiving, zuivering van lucht, water en bodem, beperking van overstromingen … zijn enkele van de producten en diensten die ze ons levert, waarzonder het leven op aarde, zoals we dit kennen, onmogelijk zou zijn.

Helaas vergeten wij al te vaak wat we aan haar te danken hebben. In onze geïndustrialiseerde maatschappij wordt biodiversiteit beschouwd als verworven, gratis en eeuwig, hoewel menselijke activiteiten haar ernstig in gevaar brengen: habitatvernietiging en -versnippering, allerlei soorten vervuiling, overbejaging, overbevissing, uitputting van akkerland en bossen, overproductie van broeikasgassen met klimaatverandering als gevolg, introductie van exotische soorten …

Onder de noemer  #SamenVoorBiodiversiteit lanceren Greenpeace België en 38 organisaties een grote communicatiecampagne voor de biodiversiteit. Het is een beweging van universiteiten en onderzoekers, internationale ngo’s, milieuverenigingen, dierentuinen, natuurparken, musea en botanische tuinen, gemeenten en lokale actoren, Waalse, Brusselse, Vlaamse en federale overheden die allemaal vinden dat er nu actie nodig is.

De voorbije 40 jaar daalden de populaties wilde dieren met 60%. De oorzaken? Vernietiging van hun habitats, verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, industriële veeteelt en overconsumptie. En dit proces blijft versnellen. Als we niets veranderen, zal in 2050 slechts 10% van de natuur aan menselijke activiteit zijn ontsnapt. Veel te weinig om dieren, planten en hun leefomgeving te beschermen.
“Een groot aantal planten- en diersoorten zijn met uitsterven bedreigd. Wat ons nog rest aan tropische bossen, oceanen en andere ecosystemen valt steeds meer ten prooi aan industriële exploitatie”, verklaart Philippe Verbelen, expert biodiversiteit bij Greenpeace.

Nochtans gaan het verlies aan biodiversiteit, de klimaatverandering en het welzijn van de mens hand in hand. De biodiversiteit vernietigen brengt ons leven als mens zelfs in gevaar. Daar is de huidige covid-19-crisis helaas een heel concreet voorbeeld van. Biodiversiteit kan dus een oplossing zijn, niet alleen om de klimaatverandering aan te pakken maar ook om onze gezondheid te verbeteren. Denk maar aan bossen en oceanen: zij nemen grote hoeveelheden CO2 op. Zonder alle geneesmiddelen die nog in de natuur moeten worden ontdekt te vergeten.

De beweging #SamenVoorBiodiversiteit wil de trend keren door meer aandacht te eisen voor onze biodiversiteit. Samen willen we ook concrete verandering teweegbrengen en een vaste waarde worden om te kunnen wegen op beslissingen. Bij de VN-conferentie over Biodiversiteit in 2021 in China zullen verschillende leden van onze beweging het Belgische standpunt tijdens top coördineren en verdedigen.

Biodiversiteit is veerkrachtig, ze past zich makkelijk aan. Laten we haar een duwtje in de rug geven en ons inzetten voor één of meer acties, en anderen motiveren om hetzelfde te doen.
“Het is nog niet te laat om die trend te keren, maar de tijd dringt. De komende jaren moet de internationale gemeenschap van het beschermen èn herstellen van natuurlijke ecosystemen een topprioriteit maken”, besluit Philippe Verbelen.

Als Belgische leider in expertise rond biodiversiteit verzamelt de beweging op www.samenvoorbiodiversiteit.be eenvoudige, individuele of gezamenlijke acties en tips.

https://www.greenpeace.org/belgium/nl/story/15454/red-de-biodiversiteit-samen-en-nu/

PURE CHILD vindt deze actie de moeite waard om deze info te delen, daar onze kinderen recht hebben op een leefbare aarde.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..