Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search
Boeken voor leraren

Ons onderwijs scoort goed maar er zijn heel wat pijnpunten. De veerkracht van leerkrachten en leerlingen staat zwaar onder druk. Een groeiend aantal leerkrachten kampt met een burn-out. Leerlingen hebben in toenemende mate concentratieproblemen en angstaanvallen. Het aantal toptalenten daalt en er is veel uitval. Dat alles zorgt ervoor dat er veel frustratie is op de werkvloer. Onderzoek leert ons dat goed onderwijs superbelangrijk is, voor alle betrokkenen maar ook voor de maatschappij als geheel. En uit alles blijkt dat de leerkracht degene is die het verschil maakt. Het is de leerkracht die ervoor zorgt dat leerlingen excelleren. VEERKRACHT IN ONDERWIJS biedt een schat aan ideeën voor wie ons onderwijs een warm hart toedraagt en wil werken aan het welbevinden van alle betrokkenen. Een team van specialisten gaat in op thema’s als veerkracht, diversiteit en maatschappelijke kwetsbaarheid, meertaligheid, perfectionisme, prestatiedruk, labels en verwachtingen, ouderbetrokkenheid, inclusie, focus op talenten, het belang van een goede mindset en van rust in de klas… Een boek van Anja Copejans, met bijdragen van Marijke Cornelis, Jacques Heemstra, Mien Jochems en Cindy Maas.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..