Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Zijn wij multidimensionale wezens?

Multidimensionale wezens

Graag val ik met de deur in huis. Het wordt tijd dat wij als mens ons herinneren en her-inneren dat we multidimensionale wezens zijn in een menselijk lichaam. Tijdelijk hier op reis, maar onze energie is eeuwig: ‘Het goddelijke in ons  die een menselijke ervaring wil beleven om te leren wat we niet zijn’.

Vanuit die onmetelijke en oneindige kracht, energie , die in allen van ons huist, kunnen we creëren wat we maar willen. Leven in een wereld die we zelf vormgeven en dit door ons af te stemmen op congruente frequenties.

Van kindsaf aan wordt ons geleerd om alleen met de buitenwereld bezig te zijn en onze innerlijke wereld af te schermen.   Of met andere woorden door patronen en overtuigingen van de mensen rondom ons, over te nemen ontstaan er trauma’s. Zo en vergeten wij deze binnenwereld of verliezen we ons contact met onze pure essenstie. Maar zodra wij deze gebeurtenissen transformeren komen wij opnieuw dichter bij ons ware zelf, ons hart, onze intuitie. De energie die daar vanuit straalt, verandert de uitkomst, je leven. Want hoe het binnen in jou trilt , zo resoneert het ook rondom jou. Je komt in de flow van de creatiekracht van het leven.

Bewustzijn

Alles in het leven draait om ‘bewustzijn’. We creëren constant onze eigen realiteit. Echter meestal gebeurt dit op onbewust niveau. Kom je dus heel wat shit tegen in je leven of steeds dezelfde problemen dan is het tijd om naar een therapeut te stappen of aan persoonlijkheidsontwikkeling te doen. Je ontdekt dan dat jij als kind heel wat onverwerkte emoties hebt opgebouwd die diep in jou zitten. En net deze weggestopte, onderdrukte emoties zorgen er voor dat het leven zwaar wordt. En dit gebeurt allemaal onbewust.

Hoe meer we ons bewust worden hiervan en deze obstakels kunnen transformeren, hoe dichter we bij ons ‘pure zijn’ komen. Langzaam zal je bewust andere frequenties, het  universum uitsturen die vanuit je pure authenticiteit komen.  Je dromen en verlangens zullen zich manifesteren.  Je werkt dan energetisch samen met ‘het veld van oneindige mogelijkheden’.

Jouw levensmissie

Om te voelen wat je  dromen, je passie of je levensmissie is, moet je wel even stilstaan bij de vraag: “: Wat kom jij doen op aarde? Welke ervaringen wil je hier beleven, wat wil je komen leren? Hoe kan jij bijdragen aan het grotere geheel? Een mooiere vrede, liefde en vreugdevolle wereld?

Hiervoor is de verbinding van binnenuit ontzettend belangrijk. Vanuit onze connectie met onze diepere intenties en de waarheid in onze harten , komen de antwoorden als vanzelf naar boven. Je wordt een kanaal van verbinding  tussen het hart, het brein en het veld. Zo word je een echte boodschapper, een creator., een visionair, een pionier in nieuwe inzichten, uitvindingen, enz.

Kinderen als leermeesters

Dit alles vertel ik jullie omdat onze kinderen deze verbinding met het veld, nog hebben. Zij zijn het mooiste voorbeeld hiervan en onze beste leermeesters, zij zijn de nieuwste generatie. 

Onze kinderen zijn nog zo mooi verbonden met hun hogere wijsheid en intuïtie. Zij vertellen soms verhalen die wij niet begrijpen en snel fantasie noemen. Maar deze verhalen komen vaak vanuit een dimensie waar zij van nature uit op ingetuned zijn. En wij als ouder kunnen hier niet zomaar op in tappen. Er bestaan zo oneindig veel andere werelden naast deze aarde variant. Mochten we onze begrenzende brillen kunnen afzetten, onze lineraire tijd loslaten en er eventjes vanuit gaan dat alles mogelijk is, dan kunnen we reizen naar waar je maar wilt. Een hele nieuwe wereld opent zich met een geheel nieuw veld van mogelijkheden. Voor kinderen is het vaak allemaal reeds duidelijk en helder. Kijk uit voor deze kleine bengeltjes, want ze zijn verdomd intelligent en bezitten alle wijsheid.

Fantaseren

We hebben doorgaans de neiging om bij fantasie een negatieve of  minderwaardige houding aan te nemen, met commentaren als ‘Doe maar gewoon volwassen en normaal ‘. Maar wat is fantasie voor jou? En waar komt een eventuele weerstand vandaan? Ik nodig je uit bij jezelf op onderzoek te gaan. Wees je bewust van je eigen overtuigingen en zelf aangenomen denk ideeën. Want ook jouw waarheid kan een illusie zijn. En zelfs al is het fantasie, waarom geeft het brein dan net deze informatie aan je kind? Kinderen verzinnen hun ‘ingebeelde werelden of vriendjes’ niet. Kinderen zijn integer en liefdevol van nature uit.

Keuzes

Echter alles begint of eindigt met een keuze, bewust of on(der)bewust. Alles is een keuze. Ook wanneer je geen beslissing neemt is dit een keuze. Kies ervoor om jouw toekomst naar wens vorm te geven en laat  kinderen in hun manifestatiewereld zitten, zodat hun dromen realiteit worden. Leer ze niet af om te fantaseren, want net  in deze verbeeldingskracht en hun sterk geloof hierin,  zitten mooie sleutels tot magische en wonderlijke creaties.

Onbegrensde mogelijkheden

Laat hen vooral contact houden met al deze oneindige onbegrenste mogelijkheden, talenten en gaven, zodat je deze niet onbewust beperkt, hen berooft van van hun krachten , vrijheden, en miskennen in wie ze in essentie echt zijn. Leer hen niet enkel te mogen nadenken en beredeneren en doe geen afbreuk aan hun waarheden. Steun hen hierin. Dit is zo ontzettend belangrijk voor het behouden van de connectie met hun éénheid in deze dualistische wereld.

Het contact met de essentie in jezelf verliezen is arm en pijnlijk. Een gemis of heimwee om wat of wie we zijn is voor velen van ons (h)erkenbaar. Vandaar dat wij als volwassene soms zo op de dool zijn. En terug op zoek moeten naar ons innerlijk kind, ons werkelijke zijn. Dus, waardeer oprecht (je) kinderen om wat ze tot expressie brengen, ongeacht of het voor jou fantasie of waarheid is. Want niemand bezit de waarheid. Zo kunnen ook zij blijven houden van zichzelf en in connectie blijven met de liefde die ze zijn.

Tot slot:

Kinderen tonen ons door de andere werelden waarin zij soms vertoeven dat wij mutlidimensionale wezens zijn.  Dat wij een gigantische creatiekracht hebben. Maar dat deze kracht wel moet ontstaan vanuit onze pure kern, die verbonden is met het groter geheel en ten goede van  elk levend wezen.

Laat hen hun licht op aarde neerzetten en voel je, door hun pure, zuivere,wijze en krachtige liefdesbron en schoonheid,  geïnspireerd om hetzelfde te doen. Zo kunnen we samen deze nieuwe aarde vorm geven.

Naomi D’hont  Naomie

Ont-moet je kind

Emotionele groei & innerlijk welzijn

Relaxatie  –   Meditatie  –  Mindfulness   – Yoga  –   Dansbeleving    –  (chakra) Healing  –   Helende klanken  

www.ont-moetjekind.com

Facebook : @ontmoetjekind

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..