Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Waarom ‘Het overprikkeld kinderbrein’ als thema van Pure Child Symposium?

Waarom PURE CHILD symposium

Op 31 Januari 2024  verscheen een artikel in een krant met als titel:

‘ Je pubert zeiden mensen. Maar ik wilde er gewoon niet meer zijn’

Meteen een goede aanleiding te samen met de lancering van JEZ! project om dan toch dit blogartikel te schrijven over onze beweegreden om ons nakend PURE CHILD symposium ‘het overprikkeld kinderbrein’ te organiseren.

Doel

Het doel van dit PURE CHILD symposium bestaat eruit dat diverse experten, hun eigen unieke visie op een mogelijke oplossing voor de problematiek kunnen samenvoegen om  de overprikkelde  jonge breinen te ontlasten.

Dit PURE CHILD symposium kan ook een eerste stap zijn in de vorming van een denktank, die zich als doel zou kunnen stellen om het welzijn van kinderen en de visie van de maatschappij op kinderen te helpen veranderen, met uitbreiding naar een hybride visie op onderwijs (een verbinding tussen klassiek onderwijs en ‘alternatief’ onderwijs). Ook daaraan wil Pure Child zijn medewerking verlenen.

Maatschappij in de 21 ste eeuw

Het is duidelijk dat de maatschappij ingrijpend is veranderd op verschillende vlakken zoals technologie,  artificiële intelligentie, communicatie tussen de generaties, filosofie en psychologie. Kinderen krijgen niet meer dezelfde uitdagingen dan de voorgaande generaties door de digitalisatie, als ook de toenemende druk  op vele levensdomeinen

Hooggevoelig of Hoogsensitief

Termen zoals hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit doen hun intrede. Beide worden wisselend gebruikt door de leek maar zijn niet hetzelfde. Hoogsensitiviteit is in tegenstelling tot hooggevoeligheid aangeboren en vele jongeren (alsook volwassenen) worden er mee geconfronteerd.

Hoogsensitiviteit is een fenomeen dat kinderen worden geboren met een ‘hoog bewustzijn’. Zij zijn namelijk méér verbonden met de kosmische dimensie van het leven. Voorlopers van kinderen die hier een pioniersrol komen vervullen zijn bijvoorbeeld: In Zwitserland, Christina von Dreien en in Vlaanderen, Amy Angel Kwedy (die regelmatig in ons PURE CHILD magazine haar boodschap brengt)

Dit zijn misschien wel twee uitzonderingen, zou je op het eerste gezicht denken. Maar neen hoor. Er zijn vele kinderen die vandaag de dag een grote wijsheid in zich dragen zoals hun kijk op deze wereld bijvoorbeeld. Vele van hen zien doorheen de maskers die de volwassene opzet om te kunnen overleven, zij vragen van ons om opnieuw vanuit ons hart en onze passie te leven. Sommige herinneren zich wijsheiden van vorige levens, of kunnen boodschappen krijgen van overledenen, of kunnen communiceren met natuurwezens enz. Sommige zijn helderhorend en helderziend.   

Het lijkt of dat zij ons vragen via deze hooggevoeligheden om te luisteren naar hun boodschappen en om net als hen opnieuw vanuit ons hart, vanuit onze kwetsbaarheid, vanuit het vertrouwen in het leven, ‘echt’ te durven leven.

Labels

Doordat kinderen zo uitgedaagd worden om zichzelf te kunnen en mogen zijn, vertonen zij allerlei symptomen en krijgen labels. Soms kan dit even helpen om hun problematiek te kaderen, maar vaak zit juist in dit ‘ anders zijn ‘ zo een grote kracht die net in deze tijd nodig is om later hun ding in de wereld te doen.

Pesten

Dit ‘anders zijn  of  ‘hoogsensitief zijn, zorgt er vaak ook voor dat net deze kinderen gepest worden.  Wat ook weerom voor veel stress en voor overprikkeling kan zorgen.  Jurgen Bex vertelt hierover vanuit een heel andere kijk op het symposium.

Het onderwijs

Zou het kunnen dat door al deze problematieken van onze kinderen, dat het tijd wordt om het onderwijs aan te passen aan de noden van de kinderen?

Waarin ze buiten de basisvakken, zelf hun vakken mogen kiezen. Dat er les gegeven wordt vanuit mensen die een passie hebben voor dit vak, hoe ze goed bij zichzelf kunnen blijven, hun eigenwaarde kan groeien, met emoties leren omgaan, conflicten kunnen oplossen, creatief kunnen zijn, kritisch, zelfstandig, vanuit hun eigen authenticiteit. Dromen leren te manifesteren enz. De oude wijsheden, alsook de kwantumfysica kennis is zo belangrijk om te delen. Hoe zorgen voor je eigen natuurlijke voeding enz.

Voeding

Belangrijk voor al deze kinderen is ook de voeding.  Dit heeft ook een enorme impact op het lichaam, hierover komt Marijke Neyt op het symposium vertellen.  Alsook het boek van Magdalena: ‘Gezond Groeien, een nieuwe kijk op voeding ‘ vertelt hier veel over.

Nog zoveel meer

Nog zoveel meer heeft invloed op de overprikkeling van onze kinderen: de rol van de familie en de voorouders, hoe de ervaring van het kind was in de baarmoeder ….

We zullen deze dag niet alles kunnen bespreken maar toch heel veel. Alsook in onze komende PURE CHILD editie zal je veel kunnen terug vinden. En natuurlijk mogelijkse oplossingen, tools en tips zullen deze dag aan bod komen. Dit alles met tot grote doel: De signalen van onze kinderen zien en erkennen om hen hierdoor beter te begrijpen en hen te kunnen begeleiden en te ondersteunen.

… alsook om zelf als opvoeder door hen te mogen groeien.

Samen met het kind groeien tot de beste versie van jezelf

Wil je ook bij het PURE CHILD symposium aanwezig zijn? www.purechild.be

Rudy van Damme en Magdalena Troch

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..