Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Van ONDERwijs naar ‘SAMEN’wijs leren

Het schooljaar is goed gestart

Hoe anders zou een school kunnen zijn, een maatschappij wanneer Linker- en rechterbrein, hart en handen verbonden werden?

Het schooljaar is nu goed gestart. En hopelijk gaat het goed met de meeste kinderen. Toch houden wij weerom ons hart vast wanneer blijkt dat de minister van onderwijs vooral wil dat het linker brein gestimuleerd moet worden in het basis- en secundair onderwijs, grotere klassen mogen gemaakt worden, mensen uit  bedrijven worden opgeroepen om leerkracht te worden en waar nog meer geacht wordt om alles via tablet ‘s en schermen over te brengen. 

De waarde van het betrekken van het rechterbrein

Zo jammer, dat de onschatbare en essentiële waarde van het rechterbrein te weinig erkend wordt.  Om te kunnen groeien tot een volwaardig, bewuste volwassen zijn het gebruik van beide breinen belangrijk. Ook dat laatste is nu net de roep van de zovele kinderen die uitvallen in het onderwijs.

Vele kinderen zijn hooggevoelig, zijn vaak beelddenkers, zijn super creatief, willen weten hoe met hun emoties om te gaan en met die van anderen, willen eerlijk zijn, rechtvaardig zijn, puur zijn. Net hun unieke creatieve talenten en gaves zijn zo belangrijk om te ontplooien in deze tijd waar er zoveel nieuwe oplossingen nodig zijn. Maar vaak worden deze als minder belangrijk bekeken.

Ja, natuurlijk zijn de cognitieve vakken ook belangrijk. Maar een mens is zoveel meer dan zijn verstand.  Deze eenzijdige focus zorgt ervoor dat er onbalans ontstaat. Wat resulteert  in kinderen die emotioneel geen houvast hebben, te weinig geprikkeld worden om creatief te zijn, oplosgericht te werken, missen sociale tools, zijn onzeker en hebben geen zelfrespect, ze verliezen zichzelf en omdat de buitenwereld hen niet begrijpt.  Natuurlijk kunnen we als ouder hier voor zorgen, maar toch zitten de kinderen vele uren op de schoolbanken en heeft dit veel invloed op het kind.

En wat een kind het ook moeilijk maakt is dat er verwacht wordt dat alle kinderen op één bepaalde leeftijd iets moeten kennen en dat het opgedrongen wordt, je krijgt er zelfs een score op geplakt. Wat een stress en druk wordt hierdoor op kinderen gelegd. Je bent ook maar een goede leerling als je een goed rapport krijgt. Tijd voor een nieuwe aanpak? Toch? 

Spelend leren

De meeste kinderen leren veel beter al spelend of wanneer het brein er klaar voor is, wanneer er een innerlijke interesse en motivatie is.

Alle ratio lessen zouden op een meer spelende, interactieve manier aangebracht worden, waarin zelfs het hele lichaam bij betrokken wordt , de creativiteit gestimuleerd wordt op alle vlakken, via taal, de muzische aspecten, techniek enz. Kinderen en jongeren zullen ook makkelijker hun eigen wijsheid of ontdekkingen delen. Ze zullen ten volle de materie begrijpen en niet zo maar vanbuiten iets na apen.

Het moeilijk gedrag, zijn vaak spiegels voor ons

Kinderen vragen onbewust dat wij onze diepe kwetsuren verwerken.  Zij tonen ons deze door het gedrag dat ons zo stoort of triggert.

Kinderen zijn niet stout, hoeven niet gestraft te worden. Een kind doet niet zomaar iets. Het is zo belangrijk om te kijken wat er achter dit gedrag zit. Het triggergedrag dat ze ons brengen zijn vaak onverwerkte emotionele delen van onszelf. Zij vragen dus ‘onbewust’ om hiermee aan de slag te gaan en niet zomaar een masker op te zetten, te leven zoals de ander het zegt, de maatschappij het voordraagt. Kinderen laten ons zien, hoe belangrijk het is, om te kunnen omgaan met emoties, je hart te durven volgen. Zij vragen van ons om ons eigen trauma’s te transformeren en verlangen nu net dat wij ook ons pure unieke ‘zijn’ opnieuw gaan leven. Dit wordt vooral gevraagd als ouder maar ook als leerkracht hiernaar te durven kijken. En hierover in gesprek te gaan, wanneer bij beiden de emotie is weggezakt. Zo kunnen jullie elkaar beter begrijpen en de situatie recht zetten. Uiteindelijk komt het steeds op hetzelfde neer: Je hebt te weinig liefde of aandacht gehad, je bent niet gezien, je bent ontkracht geworden, je kon of mocht jezelf niet te zijn. Durf te kijken naar wanneer de eerste keer zo een emotie bij jou naar boven is gekomen? 

Hoofd, hart en handen

Rudolf Steiner wist dit reeds:

Om zich volledig te ontwikkelen, heeft het kind kennis nodig, maar ook een rijk gevoelsleven en een sterk lichaam. Hoofd, hart en handen zijn alle drie even belangrijk.

Met het hoofd wordt het denken bedoeld, met het hart het gevoel, en met handen dingen maken, maar ook beweging van het lichaam algemeen.

Hij was zo voor op zijn tijd. Gelukkig zijn er scholen die deze visie volledig of gelijkaardig beleven.

Vele kinderen nu, dragen een groter, ruimer, hoger bewustzijn, net omdat de oude manier van leven als mensen hier op aarde zo goed als voorbij is. We zitten in een overgangsfase. Van afgescheiden leven naar verbonden leven.  Van het wonderbaarlijke leven te zien als: ‘Ik heb hier macht over’ naar ‘ Ik ben als mens hier dankbaar voor en heb respect voor elk andere leven. ‘  Of zoals ik onlangs hoorde vertellen: In de Boeddhistische leer, je bent als mens bewust dat je met de ander verbonden bent, dus wat je een ander aandoet, doe je ook jezelf aan. ‘Mochten we dit op scholen kunnen meegeven…  Wat een andere maatschappij zou dit worden.

Wij werden en worden nog steeds teveel groot gebracht met het idee, dat het leven alleen maar om geld en macht draait. Dat er vijanden zijn, dat de ene beter is of slechter dan de ander.  Dat de natuur onze vijand is. Dat we oorlogen kunnen creëren en de natuur ten onder kunnen richten.   Dat het leven bestaat uit pijn, verdriet, haat, frustratie, eenzaamheid, enz.  Dat je een bepaalde status moet hebben om erbij te horen, om gelukkig te kunnen zijn. Dat er een god is die je ziet en kan straffen.  Maar dit is oude energie. 

De kinderen helpen ons de transitie te maken

De kinderen laten ons voelen dat we verbonden zijn met elkaar, met andere werelden, met een diepe innerlijke kracht in ons. Dat je elk levend wezen kan voelen, wanneer je zich niet distantieert van onze levensvonk. Als ware mens in verbinding met het pure ZIJN, zijn we  in staat om harmonie te creëren, eerst en vooral bij onszelf en de wereld volgt vanzelf.

Zij  komen ons helpen om al onze onderbewuste trauma’s te transformeren zodat we opnieuw dichter bij ons hart komen, onze ziel die verbonden is met de pure oerbron van ons wezen.  Zo ontdekken we vanzelf onze passie, talent, gave en liefde voor het leven en voor elk wezen. Leven vanuit ons hart. 

Tot slot

Hoe anders zou een school of leeromgeving eruit zien, mocht er ook ruimte en tijd gemaakt worden om de kinderen hun innerlijke kracht te stimuleren, hun wijsheid te kunnen uiten op verschillende creatieve manieren, hen te leren omgaan met gevoelens, te leren welk gevoel van hen is en wat niet. Dat ieder verbonden is met elkaar, maar tegelijkertijd uniek en dat dit volledig oké is. Hun leren dat gedachten wel degelijk krachten zijn om te creëren en te manifesteren. De connectie met natuur, het universum te activeren en gewoon te mogen spelen. De interesses in taal, wiskunde, technologie, geschiedenis zullen vanzelf ontstaan.

Natuurlijk vraagt dit veel van de begeleiders, ouders en leerkrachten, want ook zij mogen deze taak dan vanuit hun hart en liefde doen. En vanzelfsprekend kan deze manier van begeleiden alleen maar in kleinere groepen, en werken op het niveau van de ontwikkeling van de kinderen. Dan is het geen ‘onder’wijs  meer maar  samen’wijs, en kan er een heel nieuwe maatschappij ontstaan, waar het goed is om te leven voor iedereen. 

Magdalena Troch

**********************************************************

Woensdagavond 25 oktober 2023 om 20.00u

Online kosteloze meeting:  ‘Manifesteren van een nieuwe onderwijsvorm’

Samen met Briony van Den Bussche, (visionair, internationale ondernemer,) Erika Van Hooste (Inbalanstherapeute) en Magdalena Troch (uitgever PURE CHILD)

Interesse? info@purechild.be

**********************************************************

WORKSHOP

Op zaterdag 25 november van 13.00u tot 17.00u  zal Erika van Hooste, coach in het welzijn voor iedereen,  in ons PURE CHILD huis te Stekene, ons begeleiden om samen met geïnteresseerden een creatie te maken over de school in toekomst:

Creëer het onderwijs van je dromen. Deel en manifesteer je intenties.

Interesse? Schrijf je in via info@purechild.be 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..