Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Thuisonderwijs initiatieven in Vlaanderen – Deel 3: T tot Z

Thuisonderwijs

Zoveel ouders zijn zoekend, alsook leerkrachten, om kinderen op een andere manier (zelf) te begeleiden. Bijvoorbeeld via thuisonderwijs of door zelf een school op te starten. PURE CHILD  maakte een opsomming van groeperingen of ouders die reeds enkele jaren thuisonderwijs toepassen in Vlaanderen. Dit is Deel 3, met thuisonderwijs initiatieven op alfabetische volgorde van T tot Z.

1) Thuisonderwijs West-Vlaanderen

Facebook-groep Thuisonderwijs en meer, West-Vlaanderen biedt een warme en veilige (thuisonderwijs)community aan:

wie nog zoekende is * wie binnenkort de sprong wil wagen * startende/ervaren thuisonderwijzers * gemotiveerde (ex-)lkrn/begeleiders en microschoolpioneers * wie thuisonderwijs een warm hart toedraagt.

Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is om met gelijkgestemde zielen in contact te komen, om te verbinden, te inspireren en te ontmoeten. In deze groep staat de meerderheid van de ouders zelf in voor het huisonderwijs van hun eigen kinderen maar nemen ook deel aan de groepsactiviteiten die regelmatig plaatsvinden (of organiseren er zelf met andere thuisonderwijzers uit hun eigen regio). Voorlopig geeft een nog kleine minderheid van onze ouders de ‘scholing’ uit handen en vertrouwt zijn/haar kinderen (al dan niet deeltijds of voor enkele uren/dagen) toe aan een privéschool/ microschool/ huisklasje. Af en toe zijn er voordrachten en workshops (online of persoonlijk) georganiseerd over thuisonderwijs en andere thema’s gerelateerd aan ouderschap, opvoeding etc., om ouders te informeren, samen te brengen en te motiveren. Mail:  Maaikenieuwetijdsmoeder@protonmail.com

2) Unschooling

Unschooling is een vorm van thuisonderwijs die uitgaat vanuit het leven met je gezin en community, waarbij kinderen de leiding krijgen over hun leerporces. Annelies Van Den Bleeken geeft les, consultaties en lezingen over unschooling. Zij maakt de brug tussen unschooling en wat de overheid verwacht van de thuisbegeleiders.  Vooral gericht op kleuter- en lager onderwijs.

Op dinsdagavond 15 maart geeft Annelies een lezing in het PURE CHILD Huis in Stekene. Voor meer info en inschrijven

3) Vereniging voor Huisonderwijzers Vlaanderen Vzw

De vereniging werd in 2013 opgericht, toen nog onder de naam van Vlaams HuisonderwijsVerbond. Er was toen sprake van Onderwijsdecreet XXIII dat heel wat veranderingen zou meebrengen voor de onderwijsvrijheid in Vlaanderen. Het VHoV wou zich opwerpen als partner in de onderwijsgesprekken en een hulplijn voor Vlaamse huisonderwijzers zijn. Sinds 1 januari 2020 veranderde de naam naar Vereniging voor Huisonderwijzers Vlaanderen vzw. 

Het VHoV volgt de politieke agenda en reageert waar nodig. Met het lidgeld leggen ze ook een financiële buffer aan waarbij ze beroep kunnen doen op een advocaat met het oog om de rechten van huisonderwijzers te vrijwaren. Daarnaast hebben ze ook contacten met de onderwijsinspectie en AGODI. De informatie komt uit eerste hand waardoor ze kort op de bal kunnen spelen. Doordat ze een mandaat ontvangen van de leden-huisonderwijzers kunnen zij gewicht in de weegschaal leggen bij onderhandelingen. Er wordt immers alleen geluisterd wanneer een voldoende grote groep vertegenwoordigd wordt. Gelukkig is het VHoV ondertussen een begrip geworden en groeien ze elk jaar meer. Het is dan ook cruciaal dat huisonderwijzers zich blijven verenigen en zo een mandaat ter beschikking stellen aan de huisonderwijsvereniging om de rechten van huisonderwijzers te bewaken. VHoV zit over heel Vlaanderen met vrijwilligers in elke provincie. Lidgeld bedraagt 25 euro per jaar per gezin. Mail:  info@vhov.be

4) Vriendjes van het bos (on hold)

Vriendjes van het Bos is een initiatief dat drie jaar in Beringen bestaan heeft. Het was een ontmoetingsplek voor gezinnen in het bos, waar we samen met de kinderen/jongeren op avontuur gingen, soms via een gesuggereerde activiteit, meestal via vrij spel. Momenteel nemen wij een pauze totdat we er gerust in kunnen zijn dat er niets meer in het Vriendenbos wordt afgebroken. Geïnteresseerden in het Vriendenbos kunnen mailen naar vriendenbos@protonmail.com.

5)  VZW Huisonderwijs Ohana

Deze vzw is 3 jaar geleden opgericht om zich in te zetten voor huisonderwijzers in Vlaanderen. Ohana betekent ‘familie’, en we zetten ons niet alleen in met ons gezin, maar willen het familiegevoel ook teweeg brengen in de VZW. Er is geen website, Facebook pagina, of Instagram en weinig reclame. Wie tevreden is en een goed gevoel heeft bij VZW Ohana, vertelt dat wel door. Mensen die vragen hebben of willen aansluiten nemen contact op via Vicky Maris. De persoonlijke aanpak is heel belangrijk. Zij doen alles met hun gezin, zonder enige hulp. Ohana bevindt zich in Hamont, Limburg (België).

Wat zij zoal doen…

 • Zij motiveren en inspireren in hun huisonderwijs.
 • Bieden uitleg, en antwoorden op eventuele vragen.
 • Zamelen geld in en zoeken sponsors om dingen mogelijk te maken, zoals uitstappen (gratis of zeer voordelig)
  – aanbod van gratis, of zeer voordelige workshops.
  – er is een natuurgroep die op vrije spelende manier samen leert over, en in de natuur.
  – aanbod van lesmateriaal.
  – uitlenen van materiaal.
  – organiseren van wedstrijden waar de kinderen educatieve prijzen mee kunnen winnen.
  – leden kunnen gratis gebruik maken van Kabas. (De kosten neemt Ohana volledig op zich.)
  – er is een Facebook groep voor enkel leden, waar men dagelijks in verbinding met elkaar staat en er veel gedeeld wordt. 

Alleen huisonderwijzers (van elke leeftijd) kunnen bij hen aansluiten. Het is een langlopend initiatief. Er wordt 25 euro gevraagd lidgeld voor het ganse gezin, voor een volledig schooljaar.

6)  WIJ, DE OUDERS

Samen verbinden, overzicht huisonderwijsinitiatieven

In de eerste plaats willen wij de ouders die bezorgd zijn om hun kinderen in het onderwijs, verbinden. Op die manier weten ze dat ze er niet alleen voor staan en er al over babbelen met gelijkgestemde ouders kan al veel doen. Dit doen we door privé telegramgroepen aan te maken voor scholen die aangemeld worden door de ouders. De school wordt dan met een pinnetje aangeduid op een google maps kaart en als je op dat pinnetje klikt, kan je de link van de telegramgroep zien en aansluiten. Als de school nog niet op de kaart staat, kan je de school aanmelden via ons aanmeldformulier op onze website. Op dit moment zijn er al 1069 scholen aangemeld en dus ook evenveel telegramgroepen aangemaakt. Daarnaast proberen wij tips en nuttige info over onderwijs te geven (dankzij mijn expertise in regelgeving en gebruiken in het onderwijs omdat ik als geschorste leerkracht mij nogal mag verweren). Ook stellen we een aantal actiebrieven voor die ouders kunnen gebruiken.

 • WAAR? Over heel Vlaanderen.
 • TIJDELIJK INITIATIEF?  Zolang er sprake is van discriminatie en onzinnige maatregelen, gaan we door.
 • WANNEER OPGESTART? Wij de ouders Vlaanderen is opgestart op 9 juni 2021.
 • KOSTPRIJS? Alles is gratis en alles wordt belangeloos gedaan.
 • WEBSITE? www.wijdeouders.be
 • CONTACTGEGEVENS? vragen@wijdeouders.be

7) Wonderwijs

Een groepje van verschillende ouders startten het collectief thuisonderwijs project Wonderwijs op tussen Lommel en Hechtel Eksel. Op een prachtige locatie, omringd door bossen, komen ze elke dinsdag, donderdag en vrijdag samen van 9u tot 14u. Een gepensioneerde leerkracht uit een Freinetschool ondersteunt Wonderwijs en stuurt kinderen gericht bij en leert ze de dingen die ze horen te kennen naar de eindtermen. Deze leerkracht komt op dinsdag en vrijdag telkens 2u langs. Daarnaast is men vooral bezig met bewustwording: meditatie, yoga, leren omgaan met emotie’s, durven praten over gevoelens. Ook survival technieken, zoals vuur leren maken, kampen bouwen, zelf voedsel telen, voedsel opslaan en leren koken komen aan bod. Evenals knutselen, kunstwerkjes maken, tekenen enz. Zoveel mogelijk trekken ze de bossen in.

Momenteel zijn er vier ‘vaste’ kinderen en twee die af en toe komen. Momenteel is er nog plaats voor vier kinderen en vanaf volgend schooljaar voor 12 tot 15 kinderen. Het draait bij ons vooral om unschooling. Waar kinderen zichzelf kunnen zijn, waar ze kunnen bloeien en groeien en waar we als ouders zelf ook de ruimte hebben om steeds verder te kunnen groeien. Info via Telegram: Wonderwijs noord Limburg of bespliffed@hotmail.com 

Nog andere interessante websites:

Leven zonder school

BOEK: Leven zonder school

Auteur: Johan van Eeckhout – Uitgever: Swp, Uitgeverij B.V. – ISBN: 9789088507977

Nooit leren we meer dan in de voorschoolse periode en toch wordt algemeen aangenomen dat de school hét instituut is dat ons tot leergierige, competente en levensvaardige mensen maakt. Waar komt die mythe vandaan en bestaat er zoiets als een leven en een leren zonder school? Dit boek verkent de boeiende levens van ontscholers en laat zien waarom de leer- en gedragsproblemen van je kinderen meer te maken hebben met de school dan met je kind. Bestel HIER het boek.

 

Zo juist verscheen de lente-editie van PURE CHILD, met een groot dossier over Thuisonderwijs. Wil je die zeker niet missen? Abonneer je NU op de digitale OF papieren versie. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..