Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Natuurlijk leren; wat betekent het ECHT?

Natuurlijk leren

Natuurlijk leren is een concept waarover wordt gesproken op het internet, in sociale media, in boeken en video’s, maar wat betekent het ECHT? Eerst en vooral wordt er gesproken over leren via de natuur en het gebruiken van Moeder Natuur als een bron van kennis en vreugde. De intentie van dit artikel is echter om dieper op zoek te gaan naar de definitie van ‘Natuurlijk leren’ omdat  het simpelweg verder gaat dan het gebruiken van de natuur als hulpbron voor leren.

De Natuurlijk Leren Filosofie

Natuurlijk leren is een filosofie die is geworteld in twee overtuigingen:

  1. Kinderen ontwikkelen vaardigheden en leren naargelang hun eigen natuurlijke ritmes en we vertrouwen er op dat elk kind in staat is te leren op hun eigen evolutielijn, in hun eigen tempo en unieke manier.
  2. De natuur en een zorgvuldig uitgekiende omgeving geeft het kind alles wat het nodig heeft om succesvol te groeien en alles te leren wat ze nodig hebben en vinden.

Natuurlijke Tijdslijn

Bijgevolg betekent Natuurlijk leren dat kinderen leren volgens hun eigen natuurlijke tijdslijn( Daarmee bedoelend, dat we hen geen zaken gaan opdringen, waarvoor ze nog niet ontwikkelingsgewijs klaar zijn en geen  betekenisloze taken gaan geven die een natuurlijke ontwikkeling in de weg staan of vertragen.) en binnen een ‘Natuurlijke wereld’, waarmee wordt bedoeld dat we moeder Natuur en een thuis-of schoolomgeving gaan gebruiken die de leercurve van het kind volledig ondersteunt.

Wat het belangrijkste is, binnen de Natuurlijk Leren filosofie is GELOOF en VERTROUWEN in de kinderen. Als we deze waarden niet hebben als basisinstelling, bestaat het gevaar dat we toch veel controle willen houden en aanwenden waardoor het kind zijn eigen begrip en natuurlijk leervermogen niet voldoende kan ontwikkelen. Dit lijkt me duidelijk en evident  te zijn.

Authentiek en individueel Leerpad

Natuurlijk leren omarmt nieuwsgierigheid en vreugde, waardoor een levenslange passie voor leren wordt ontwikkeld. De natuurlijk leren filosofie begrijpt ook de belangrijkheid van het authentieke- en individueel leerpad van elk kind. Dat houdt in dat  het beste wordt geleerd wanneer kinderen hun eigen interesses mogen volgen en in dat kader hun vaardigheden mogen gebruiken en aanpassingen of verbeteringen gebeuren die zijn afgestemd op hun behoeften. Natuurlijk Leren schept een platform  en omgeving waar kinderen kunnen openbloeien en floreren op hun eigen tempo en niet in het continuüm van andere kinderen of door volwassenen aangedreven.

Wat hier belangrijk is, is te onderscheiden dat we geloven dat al deze zaken waar zijn. En een echt VERTROUWEN te hebben dat dit ook geldt voor ONS geliefd en authentiek kind!

Natuurlijke leervaardigheid

Als je diep van binnen niet geloofd dat jouw kind een natuurlijke  leervaardigheid heeft, zal angst binnensluipen en zal je onvermijdelijk terugvallen op traditionele leermethodes met werkbladen, herhalingsoefeningen en drilactiviteiten of figuurtjes uitsnijden en andere  opgelegde leeractiviteiten. Wat deze laatste zullen doen is jouw kind de passie  voor leren onthouden en wegnemen ten voordele van ontwikkelen van een snel begrip van de leerstof. Vertrouw uw kind!

‘Aha’ momenten

Als dat moeilijk voor jou is, dan nodig ik jou uit om een stap terug te nemen en jouw kind te observeren wanneer het omgaat met de natuurlijke wereld. Welke keuzes maakt het wanneer het speelt en onderzoekt. Weke ‘aha’ momenten heeft het? Welke unieke dingen creëert het? Soms is het zeer krachtig om onze kinderen op zichzelf te zien floreren.

(geïnspireerd door Natural Learning).

Rudy Van Damme

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..