Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

INTERVIEW: Millennials wat denken zij over de wereld NU?

millennials

De millennials (Generatie Y) zijn een demografische generatie, volgend op de pragmatische generatie. Hoewel er geen eenduidige definitie van hen is, wordt deze meestal gehanteerd als geboren rond de eeuwwisseling. (Bron: Wikipedia). Onverwacht kreeg Pure Child de kans voor een open gesprek met enkele millennials, op voorwaarde dat er geen foto’s werden gemaakt. Enkele ‘hete hangijzers’: Onderwijs – Seks – Racisme – politiek – Drugs.

Hoe staan jullie tegenover het onderwijs?

Over het algemeen lijkt er in het onderwijs geen tijd te zijn om het te hebben over gevoelens, laat staan er iets mee te gaan doen. Het leerplan gaat voor en we worden vaak geconfronteerd met over bevraagde leerkrachten, wat de kwaliteit van onderwijs niet ten goede komt. Ook zijn we van de mening dat ons ‘echte’ kennis wordt achtergehouden en hetgeen ons nu wordt ingelepeld, ons ook niet voorbereidt op een toekomstige, technologisch geëvolueerde samenleving.

Wat telt – zo voelen wij aan- is het worden voorbereid om als ‘robotten’ mee te draaien in een op wapenhandel drijvende economie. Velen van ons zijn snugger genoeg om dit goed te beseffen en weten ook dat dit zo niet langer kan, want wij willen onze kinderen daarvoor behoeden. Dat staat als een paal boven water.

Wat vinden jullie van racisme?

Ik denk dat onze generatie de gevaren van racisme over het algemeen beter inschat dan vorige generaties. We merken wel in de praktijk op dat politiediensten hun racistische neigingen zelfs niet proberen te verbloemen, wat de publieke opinie er ook mag van denken. Naar de ordediensten toe, denken wij twee keer na, over wat wij als kledij dragen, want alles kan als een provocatie worden gezien, want voor je het weet ben je een oproerkraaier. We merken wel dagelijks op dat de gekleurden onder ons met expliciet racisme te maken krijgen.
Politiek? Hebben jullie daar contact mee?

“In het algemeen kunnen we stellen dat er vanuit onze generatie, geen enkele voeling bestaat met de huidige politieke klasse en/of hun programma’s. We staan mijlenver van de politiek. “We staan erbij en keken er naar” is ons devies.

Wij zien wel dat er veel ongenoegen bestaat. Wij voorspellen dat indien onze generatie er zich mee gaat ‘bemoeien’ we toestanden krijgen zoals we recent hebben gezien in Wallonië onder de ‘gele hesjes’ beweging. We (onze generatie) zullen met ander woorden op straat komen om verandering te bewerkstelligen in tegenstelling tot de oudere generaties die het eerder passief probeerden op te lossen. Want onze maatschappij is dringend toe aan verandering.” Hoewel wij ons soms ook afvragen of wij echt wel verandering kunnen brengen, alles draait om geld en macht en dat houdt heel het systeem in de hand. Toch zal het van ons moeten komen.”
Worden jullie vaak geconfronteerd met agressie & geweld?

“Er is veel latente agressiviteit aanwezig in het uitgaansleven en dit zeker bij jongeren uit verschillende culturen of migratieachtergronden. Vanuit migranten middens horen we dikwijls onverbloemd: “Wij haten de Belgen”

Problemen met drugs & alcohol?

We zijn heus niet allemaal ‘comazuipers’! Velen houden het bij water en frisdranken. Drugs daarentegen roept nieuwsgierigheid op. Zeker omdat iedereen meent ons hier voor te moeten waarschuwen. Er zijn er echter veel die worden aangetrokken door alcohol en drugs, omdat ze in onhoudbare thuissituaties leven en geen luisterend oor vinden. Noch thuis, noch op school. Verder zijn de maatschappelijke perspectieven weinig belovend. We hebben nood aan een visie die ons terug in het zadel zet.

Niet voor niks komen de meesten er voor uit dat ze, ‘een sterke leider’ willen in plaats van een democratie. Dit is een gevaarlijke cocktail die de weg effent naar drugsmisbruik, want dat lijkt nog zo ongeveer onze enige vluchtweg. Om het systeem te veranderen hebben we noch de moed, noch de visie. Ook het feit dat ouderen blijven hameren op het behalen van een diploma en het uitbouwen van een carrière draagt hieraan bij. Het hele systeem lijkt op drijfzand gebouwd. Dus waarom zouden wij onze energie hierin investeren?

Seksualiteit?

Totaal verwrongen, is denk ik het beeld dat we hebben van het andere geslacht. Ten eerste vanwege het onvermogen van de oudere generatie om ons hierin op een degelijke, gezonde manier te informeren. En uiteraard ook door de alom toegankelijke hardcore porno op internet. Sommige meisjes worden genadeloos gestalkt en/of aangerand op muziekfestivals, met trauma’s als gevolg. Grensoverschrijdend gedrag is schering en inslag. We moeten dus leren omgaan met de vele seksuele prikkels die we krijgen via de media. Ook de filmindustrie heeft een grote verantwoordelijkheid.

De grote uitdaging

PURECHILD verliet deze jongeren met een dubbel gevoel: langs de ene kant, vrij optimistisch want er leefde ‘iets’ in deze groep. Ze stonden op de drempel van hun leven met uitgesproken meningen. Anderzijds hadden we het gevoel dat deze generatie voor enorme uitdagingen stond aan het begin van de 21ste eeuw. Want momenteel staat de samenleving op een ‘scharnierpunt’ op allerlei vlakken. Iets waarvan deze jongeren zich niet kunnen afwenden en waar ze mee moeten zien te ‘dealen’.

Disclaimer: De jongeren waarmee in interactie werd gegaan zijn niet noodzakelijk representatief voor de hele generatie. Er werd niet gekeken naar opleidingsniveau, inkomstencategorie, geslacht of politieke voorkeur.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..