Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Hoe kijkt PURE CHILD naar de pandemie in context met kinderen?

PURE CHILD en haar visie op Covid

“Hoe kijken jullie naar deze pandemie in context met kinderen?” Deze vraag wordt PURE CHILD regelmatig gesteld en proberen wij nu te beantwoorden. Van bij aanvang van deze crisis (Grieks voor opportuniteit) zagen wij de bui reeds hangen. We voorvoelden dat de autoriteiten zouden terug grijpen naar de klassieke visie op ziekte èn ziektebestrijding vanuit een eeuwenoud paradigma: het ‘bestrijden’ van de ziekte (oorlogslogica). Innovatief denken zou er niet aan te pas komen, want dat zou alleen maar de status quo verstoren en daar is de gevestigde orde niet naar op zoek.

Het grote kader en grote cycli

Volgens oude geschriften zoals de hindoeistische Veda’s of de Zohar, leeft de mensheid in cycli. Cycli met elk een specifieke natuur of kwaliteit en met als doel: evolutie. ONZE evolutie. Deze evolutie kan rustig samengevat worden als de opstap van een laag naar een hoog bewustzijn. Daarbij moeten wij ingesleten patronen loslaten. Vergelijk het met het kind dat uiteindelijk het ouderlijk huis moet verlaten en ook pijn en verdriet ervaart in het loslatingsproces. Welnu, de mens als collectief zit qua bewustzijn op het niveau van de puberteit en is op weg naar volwassenheid. Zijn wij dankzij technologie- en andere medische snufjes onsterfelijk geworden? De huidige wereldwijde crisis laat pijnlijk zien dat het tegendeel waar is: namelijk dat we heel kwetsbaar zijn en ‘zekerheden’ die voordien vanzelfsprekend leken, plots verdwijnen.

Existentiële vragen en (her)connecteren met onze binnenwereld

Plots blijkt het grote belang van knuffels, echt menselijk contact, gezien en gehoord worden én aandacht voor existentiële vragen. We krijgen nu de kans om wakker te worden en te beseffen dat het leven zoveel méér inhoudt dan alleen de fysieke, tastbare wereld. Om opnieuw te connecteren met de oneindige levensenergie die in en rondom ons leeft. De energie die in relatie staat met puur wéten, intuïtie en diep, innerlijk voelen. We leerden echter om onze emoties en gevoelens vooral weg te duwen:

Ik was zo graag muzikant geworden of wereldreiziger en ik heb dit diepe innerlijke gevoel niet gevolgd.”  Of “Mijn intuïtie vertelde me dit maar ik volgde mijn ratio, want dat doet toch iedereen.” Wie van ons hoorde vaak als kind: “ Je mag je dromen niet volgen, want je moet realistisch blijven. Je moet zorgen dat je (veel) geld verdient, maakt niet uit of je dit nu graag doet of niet …” Wij zijn zo beïnvloed door media en het maatschappelijk beeld dat we onszelf hebben afgescheiden van het Leven zelf. Toch zijn deze vragen super belangrijk voor de toekomst van onszelf en van onze kinderen.

Het andere, eigenlijke virus

Het eigenlijke virus waar velen (nog) de ogen voor sluiten, is het virus van zelfdestructie bij de mens, veroorzaakt door verlies van connectie met de Bron. Een virus dat heeft geleid tot de creatie van een toxische wereld, GMO’s in onze voeding, ‘junkfood’, robotisering en vernietigingswapens in alle soorten en maten. Een geheel van menselijke beslissingen aangestuurd door ‘moderne wetenschap’ waar zelfdestructie en gebrek aan (zelf)liefde aan de basis lijkt te liggen. Op dit moment, staan we op het punt het tijdperk in te gaan van kunstmatige intelligentie door ingebruikname van 5G. Iets waarvan wij denken dat het een nog grotere impact zal hebben dan deze huidige pandemie.

De kinderen van Nu

Wat betekent dit alles voor de kinderen? Want dat was onze basisvraag. Welnu, kinderen zijn de spreekwoordelijke ‘kanaries in de koolmijn’. Zij zijn onze boodschappers. Zij zijn vaak zo wijs dat wij van hen nog veel kunnen leren. Het is niet zomaar dat er zoveel hooggevoelige (in contact met hun innerlijke wijsheid) en hoogbegaafde (multidimensionale) kinderen zijn. De meesten van hen weten op zielsniveau heel goed waarom zij hier NU zijn, op deze planeet. Onze ‘main stream’ tunnelvisie onderschat deze jongere generaties. Het zijn immers zij die in de nieuwe wereld zullen moeten leven. Sommige kinderen hebben kennis over ‘andere werelden’. Zij vertellen dat ze hier zijn om het collectief bewustzijn te verhogen. Iets wat veel volwassenen nog steeds niet helemaal kunnen bevatten.

Onze natuurlijke staat van zijn

Onze natuurlijke staat van zijn is puur licht en liefde, met een natuurlijke drang naar leven in harmonie met alles om ons heen. Het zijn echter gecreëerde (mentale en fysieke) structuren en overtuigingen die dualiteit en verdeeldheid in stand houden. Kinderen hebben van nature een grote drang om te spelen, eerlijk te zijn, van de natuur te houden en haar te helen, te lachen en liefdevol te zijn. Zij herinneren ons aan wie we werkelijk zijn en hoe we op eenvoudige wijze onze energie hoog kunnen houden.

Kies jij voor angst of voor liefde?

Dit virus heeft zijn bestaansreden èn functie op deze planeet, wat op een hoger niveau begrijpbaar wordt. Negatieve gebeurtenissen in het leven fungeren vaak als wake-up call, om te kiezen voor wat echt belangrijk is in het leven. Kinderen spelen hier een heel belangrijke rol in, want zij spiegelen ons en laten in het moment zien wat er speelt. Zij nodigen ons telkens weer uit om naar binnen te keren en onze angsten, van welke soort dan ook, te aanschouwen en los te laten. Kinderen die nu angstig zijn of verward, zijn beïnvloed door de angst en agressie die ze rondom hen zien. Ze verliezen zichzelf door de emoties die zij opnemen van diegenen dicht bij hen. Wees je daar als ouder, opvoeder of leerkracht van bewust.

Leren wij onze kinderen zelfleiderschap of volgzaamheid?

Kinderen hebben van zichzelf een krachtig kompas voor wat ‘waar’ en authentiek is en wat niet. Toch hangt het (deels) van onze opvoeding en levenshouding af, of onze kinderen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun levenspad of verkiezen braaf te volgen. Bewustzijn van intentie is hierin cruciaal. Kies ik vanuit angst of vanuit liefde? Wees je ervan bewust dat als wij als opvoeder bang zijn, kinderen deze trilling (uiteindelijk) overnemen. Breng kinderen daarom vertrouwen bij in hun eigen lichaam, immuunsysteem, talenten, de natuur én het gegeven van ‘gedragen worden’ door het geheel. Ons vertrouwen in de natuurlijke wijsheid van kinderen helpt hierbij ook enorm. Kinderen tonen ons dingen en we mogen ons openstellen voor de boodschap die zij ONS komen brengen.

Vertrouwen in de toekomst

PURE CHILD pleit er voor dat we samen met hen het hoogste potentieel van ons mens zijn mogen beleven op deze aarde. Dat we onze missie mogen vervullen. De jeugdigen die nog dichtbij hun innerlijke wereld staan, helpen ons alvast door als voorbeeld te fungeren. Zoals de 19-jarige Christina Von Dreien:

“Het is onze verplichting en verantwoordelijkheid om gelukkig te zijn, juist in deze tijd. Want als we gelukkig zijn, kunnen zowel onszelf al andere mensen, en daarmee dus ook de hele wereld het beste helpen. Angst en ongelukkig zijn maken ons ziek. Maar als het goed met ons gaat en we gelukkig zijn, kunnen we andere mensen met onze gezondheid en ons geluk inspireren.“ 

Rudy Van Damme & Magdalena Troch

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..