Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Grote uitdagingen en maatschappelijke stromingen

De grote uitdagingen, maatschappelijke stromingen van de toekomst

We staan voor de reeds lang aangekondigde Europese verkiezingen van 9 juni 2024, die zoals het er nu uitziet voor betrekkelijk grote omwentelingen, zowel nationaal, als op Europees vlak zullen zorgen. Zo  zullen bijvoorbeeld de SDG’S van de Verenigde Naties waarschijnlijk hun intrede doen in diverse lagen van regeringen in het kader van duurzaamheid. SDG’s die  niet door iedereen als positief worden ervaren om diverse reden.

Wat zijn SDG’s?

SDG staat voor Sustainable Development Goals en werden in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen voor alle landen, ontwikkelde landen en landen in ontwikkeling, een agenda voor duurzame ontwikkeling op te stellen.

De officiële doelstelling voor creatie van deze SDG’s, die de opvolgers zijn van zogenaamde Millenium Goals zijn onderverdeeld in 169 concrete doelen.

Onder de slogan ‘Move to Happiness’ is een website gelanceerd movetohappiness.com om deze te promoten

Er zijn 17 SDG’s gedefinieerd.

Die hebben volgende onderwerpen:

 1. Geen Armoede
 2. Geen Honger
 3. Gezondheid & Welbevinden
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Zuiver Water en Volksgezondheid
 7. Goedkope en zuivere energie
 8. Fatsoenlijk Werk en Economische groei
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Verminderde Gelijkheid
 11. Duurzame Steden
 12. Verantwoordelijke  consumptie & productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven onder water
 15. Leven op het land
 16. Vrede, Rechtspraak en sterke instituten
 17. Partnerschappen om de doelen te bereiken

Terwijl dit op eerste aanvoelen, eerlijke en rechtmatige doeleinden zijn, bestaat echter het  potentiële gevaar dat dit  politieke dogma’s worden, als deze ook via wetgeving juridisch worden afgedwongen naar analogie van communistisch ingestelde samenlevingen van vroeger en nu. Zoals de geschiedenis aantoont, zijn mensen niet altijd in staat om te gaan met dogmatische opgelegde concepten. Belangrijk hierbij is dat  de jeugd begrijpt  waarop deze dogma’s zijn gebaseerd, waardoor zij hun eigen mening kunnen vormen. De vraag luidt hier of zij überhaupt deze kans krijgen Het hoeft geen betoog dat er bij deze SDG’s ook financiële-en politieke belangen zijn gemoeid. Ook staat vast dat sommige SDG’s elkaar tegenspreken, meer details  hierover vind je hier .

Het Klimaatdebat

Over de klimaatverandering is er geen unanimiteit van mening. Sommige wetenschappers hebben een volledig andere visie op datgene wat ondertussen als de absolute waarheid wordt aangenomen.  Er is ondertussen miljarden geïnvesteerd (denk aan bvb de autoindustrie en windmolenindustrie, dat veranderen van  dit paradigma zo goed als onmogelijk maakt. De plaats ontbreekt hier om de alternatieve visie op de klimaatverandering uiteen te zetten. Kortweg, komt het erop neer dat de mens GEEN invloed, gunstig of ongunstig op het klimaat kan hebben. Een recent onderzoek in de VS heeft uitgewezen dat 20% van de Amerikaanse bevolking het niet bewezen acht dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering.

Woke

Een ander heet hangijzer in de politieke en sociale arena heet ‘woke’, met mogelijk bedenkelijke gevolgen voor de jeugdigen onder ons en in het bijzonder de post Z-generatie. Aanvankelijk betekende ‘woke’ een alertheid hebben voor raciale vooroordelen en discriminatie, maar is ondertussen uitgebreid naar domeinen als seksisme, sociale ongelijkheid en ontkenning van LGBTQ rechten.

Zoals  in vele cultuurfenomenen,  zijn uitspattingen en extremen latent aanwezig. Dat laatste maakt dat de gemiddelde mens met gemengde gevoelens reageert op dit fenomeen, mede door onwetendheid en politieke beïnvloeding. Deze tendens, verdient het dan ook om nauwkeurig te worden opgevolgd in alle geledingen van het moderne onderwijs.

Transgenderisme

Een ander, sociaal hangijzer  heet transgenderisme.

Transgender is een parapluterm voor iemand die zich op verschillende manieren uit en daarvoor verschillende identiteiten gebruikt. Bekijk hier een lezing over dit onderwerp.

Meer en meer jongeren, voelen zich passen onder deze paraplu. Het spreekt voor zich dat dit fenomeen voor Pure Child vzw zich afspeelt in het kader van een  collectieve evolutie. Een evolutie, die een einde kan maken aan  bijvoorbeeld de ‘oorlog der seksen’ maar ook discriminatie van seksuele voorkeuren aanzienlijk kan verminderen. Meer info vind je op lumi.be

Dit onderwerp zal meer en meer voorwerp van debat worden en kan onze Westerse cultuur aanzienlijk beïnvloeden.

Conclusie

Op collectief vlak liggen er bijgevolg heel wat  interessante stromingen en uitdagingen op de jongsten onder ons te wachten. En dan hebben we het nog niet over de technologische, razendsnelle evolutie die over hen heen zal razen. Denk hierbij aan Kunstmatige Intelligentie, waar nu al anno 2024, vele vragen worden over gesteld.

De uitdaging voor hen zal er in bestaan zich alsnog te ontwikkelen als totale mens in een samenleving die waarschijnlijk zal worden geleid door robotachtige entiteiten in een quasi-communistische technocratie en dat bedoel ik metaforisch. De beroemde roman ‘1984’ van George Orwell was en is daar een synchronistische beschrijving van. Of zal het recht op een individuele vrijheid van mening mogen verder bestaan?

Rudy Van Damme

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..