Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Een integrale vorm van onderwijs: Het Brug Project

De Brug

De laatste jaren, is de kritiek op het klassieke onderwijs langzaam borrelend toegenomen. Zowaar, waren veel ouders bereid om zich in een andere vorm van onderwijs te bekwamen, namelijk thuisonderwijs. De door de regering in voege gestelde maatregelen (in het kader van de Corona ‘crisis’) waren de spreekwoordelijke druppel, die ouders het gevoel gaven dat scholen, hun directies en de daarboven beslissende onderwijskoepels en-instanties het niet zo goed voor hadden met welzijn en groei van hun spruiten. Veelal was dit gevoel subjectief van aard, maar ‘gevoel’ is meestal ook een meespelend element dat ook het vuur aan de lont steekt bij eender welke revolutie. Het zijn emoties die veranderingen aanvuren en beslissingen en acties uitlokken.

Emoties en het integraal brein-hartschoolmodel

In dit geval speelden dan ook emoties een belangrijke rol, om te gaan experimenteren met thuisonderwijs. Al snel ontstonden Whatsapp groepjes allerhande en ontstond er een netwerk van gelijkgestemde- en ervaren ouders in de materie. Toch pleiten wij hier voor een eventueel andere weg dan kiezen voor thuisonderwijs of naar een compleet nieuw soort school.

Naar onze mening, is er plaats voor een complementaire vorm van onderwijs, dewelke het klassieke onderwijs kan aanvullen. In een eerste fase gaat het hier dan zuiver over de inhoud van leerstof en niet over het systemisch aspect van onderwijs.  Of om het eenvoudig voor te stellen; meer aandacht voor het rechterbrein dan voor het linkerbrein. Uiteindelijk moet dit leiden naar een integraal brein-schoolmodel, waarin ook het ‘hart’ en buikgevoel aanwezig is.

Denk-en Voeltank De Brug

Deze paradigma verschuiving kan al heel snel voor een gunstige verandering voor de kinderen zorgen. Om deze vorm te geven in de praktijk werd een denk- en voeltank opgericht binnen vzw Pure Child onder den  naam ‘De Brug’, omdat we een brug  mee willen helpen bouwen naar het bestaande onderwijssysteem.

Wie hieraan (aan de Denk-en voeltank) wil meewerken is van harte welkom. Het volstaat een mailbericht te sturen met een korte voorstelling van jezelf en jouw motivatie naar info@pure Child ter attentie van Magdalena Troch.

Rudy Van Damme

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..