Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Drillrappers: jongeren die de weg kwijt zijn of anarchisten in spe?

Drillrappers

In de laatste weken van 2022, stond het nieuws bol van sensatie over wat men drillrappers noemt: jongeren, die een virtuele spel-attitude in hun dagelijkse realiteit brengen met vechtpartijen, veldslagen en in casus dodelijke messteken als gevolg. Recentelijk vroeg de burgemeester van New York, aan enkele sociale media giganten om ‘drillrap’ video’s te bannen, teneinde “ deze gevaarlijke stroom in te dammen’. Wat drijft deze jongeren, om zich te lanceren in dergelijk dodelijk spel? Bij nader inzien, blijkt een analyse van het fenomeen niet zo eenvoudig te zijn, omdat de wortels in hiphopmuziek, gaming,  klassieke jeugdbenderivaliteit (criminaliteit en hooliganisme) te vinden zijn. De oorzaken moeten worden gezocht in de psychologische  profielen van de ‘spelers’.

Archetypes

Wat zijn archetypes? Volgens de  psycholoog Jung zijn archetypes verdrongen ‘herinneringen’ uit het collectieve geheugen. Het zijn typische gedragingen en impulsen die meestal onbewust ‘doorsijpelen’ in het leven van elke dag, naargelang bepaalde omstandigheden te samen komen. Bekende archetypes zijn: de krijger, de wijze oude man, de oude moeder, de Onschuldige, de Zorggever, de held, de rebel, de tovenaar-mysticus. Zij zijn bewustwordingsprocessen voor wat Jung het individuatieproces  van de mens noemt. In de context van de drillrappers is dit een factor die  naar mijn mening ook meespeelt in hun gedrag. Ze zijn beïnvloedt, door het Archetype van de Krijger en de Rebel.  Beiden, zeer sterke gedrag bepalende geestelijke- en psychologische processen.

Oudere generatie

Cultuurpsychologie, wat wordt hiermee bedoeld? Elke cultuur beïnvloedt op een of andere wijze de menselijke psyche. In dit geval,  lijkt het er op dat veel van  deze jongeren een Afrikaanse achtergrond hebben, met hier en daar een uitzondering. Dat betekent dat hun voorouders, meer dan waarschijnlijk in stammenculturen hebben geleefd, waarbij  het er af en toe agressief moet aan toe gegaan zijn. Uit de systeempsychologie weten we dat onverwerkte zaken uit oudere generaties, onbewust worden overgedragen naar de jongere generaties. Omdat er ook jongeren afkomstig zijn uit voormalige en actuele oorlogsgebieden, dragen zij veel onverwerkte zaken(lees: trauma’s) van hun vorige generaties met zich  mee in het onderbewuste van hun geest. In combinatie met andere, in dit artikel beschreven invloeden vormt dit een explosieve cocktail.

Onderbewuste

Een belangrijk onderdeel van de menselijke geest, is het Onderbewuste, dat een soort opnamefunctie heeft voor allerlei menselijke ervaringen. De meest hardnekkige zijn de traumatische ervaringen, die eenmaal zij worden ‘geregistreerd’ door het onderbewuste.

Beeldcultuur

Veel van deze jongeren groeiden op in een omgeving met beschikbare  onbeperkte, digitale beeldtechnologie. Hun wereld is een digitale, meestal gewelddadige wereld. Hun toegang tot informatie is onbeperkt en niet gelinkt aan normen of waarden. Dit kan een voordeel voor jongeren zijn, maar zoals we weten gebruiken jongeren, die informatie niet altijd op de juiste manier en zeker niet in het geval van de hangjongeren. Het is nu net deze beeldtechnologie die zij met hun fantasierijke brein naar buiten in de wereld projecteren. Kijk vooral hier naar een voorbeeld van gewelddadige digitale gaming.

Thuissituatie

Het hoeft geen betoog, dat de thuissituatie (als er al van een ‘thuis’ sprake is) van een kandidaat drillrapper, ongetwijfeld een grote invloed heeft op het kind in kwestie en zijn gedrag. Eufemistisch uitgedrukt als een ‘kwetsbaar’ gezin groeien sommigen op in een onveilige, koude thuissituatie en dat hoeft niet altijd over de laagste echelons van de maatschappij te gaan. Meestal liggen hechtingstoornissen in de kindertijd aan de basis van het gevoel van onveiligheid bij jongeren. Dit geldt natuurlijk niet voor alle kinderen/jongeren.

Boodschap

Ook belangrijk om naar te kijken is de boodschap functie van deze drillrappers. Welke boodschap brengen ze naar de maatschappij, welke spiegel houden zij ons voor in een wereld waarin wereldleiders enorme geldbedragen in oorlogswapens allerhande investeren.  De jongeren kijken, rondom zich en beseffen dat deze moderne maatschappij een jungle is , waarin alleen de sterksten het grootste stuk van de koek krijgen. In een Youtube reportage citeert één van hen: “ Het is eten, of gegeten worden.”

Conclusie

Het is bijgevolg niet eenvoudig een oplossing te vinden voor deze gewelddadige maatschappelijke trend waar de oorzaak in alle mogelijke, voorheen beschreven domeinen en/of een combinatie hiervan, kan worden gevonden. Deze jongeren worden voor ‘gestoord’ versleten, maar gezien de vorige alinea’s is er veel meer aan de hand, dan een geïsoleerd afwijkend gedrag. De maatschappij is het aan zich verplicht om diep in eigen boezem te kijken en misschien ook te erkennen dat we – al dan niet opzettelijk-een ‘gestoorde’ maatschappij hebben geschapen.

Rudy Van Damme voor Pure Child ©

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..