Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

De wijsheid van de kinderen

De wijsheid van kinderen

Wijsheid bevindt zich onder alle leeftijden.
Wijsheid heeft te maken met
hoeveel levens een ziel al heeft gehad.
Zielen die hier vaak zijn geweest, 
hebben meer levenservaringen gehad en
kunnen putten uit de bron in zichzelf.

Oude zielen kunnen zich verloren voelen
in de maatschappij, omdat ze zich bij
veel zaken afvragen waarom het gaat 
zoals het gaat. 
Zeker als ze zich nog niet bewust zijn 
van het feit dat hun anders zijn te maken
heeft met de diepe kennis die ze in zich dragen.
Je ziel heeft dus een bepaalde “leeftijd” 
wanneer het hier op aarde komt. 

Wanneer je peuters hele wijze dingen hoort
zeggen, iets wat niet bij hun leeftijd past,
heb je vaak te maken met een oude ziel.
Wanneer je kleuters iets heel vreemd hoort
vertellen over hun leven op andere planeten
dan kan dit te maken hebben met een ziel
die hier voor het eerst op aarde is.

Hetzelfde geldt voor buitensporige talenten.
Iemand pakt iets op en het lijkt alsof ze dat
al jaren hebben gedaan, je ziet de passie in
hun ogen.

In deze tijd zullen de oude zielen 
het eerste wakker worden, 
en met wakker worden wordt bedoeld, 
zich ineens zaken gaan realiseren, 
andere gedachten toelaten, 
anders naar de wereld kijken, 
zich bewust worden dat we als mens 
onderdeel van de natuur zijn, 
dat we onderdeel zijn van het Universum, 
dat we leven met de aarde, de zon en de maan, 
de sterren en planeten.
En dat alles energie is.

Het is een verruiming in je denken.
Er is een uitbreiding, een vergroting.
Je neemt een andere plek in de wereld.
Een zelfrealisatie.

Dat is wakker worden en opnieuw beginnen.
Met vreugde dit keer.
Je kan 40 zijn, 60 of 80.
Er heeft als het ware een zaadje in je geleefd,
en dat zaadje heeft gewacht op de juiste
trilling van energie.
En die trilling is er nu en die ontkiemt het zaadje.
Bij iedereen, maar oude zielen zijn het meest
gevoelig voor deze verandering.
Zij hebben hier onbewust op gewacht.
Dit is hun teken.

Oude zielen in een jong lichaam hebben
een andere begeleiding nodig.
En eindelijk is de tijd daar dat er een
heleboel oude zielen wakker zijn
om dit op zich te nemen.

Wanneer je kleuters iets heel vreemd hoort
vertellen over hun leven op andere planeten
dan kan dit te maken hebben met een ziel
die hier voor het eerst op aarde is.
We leven in heel bijzondere tijden!

We worden als het ware wakker uit een droom
Die ons vertelde dat we alleen ons lichaam waren
en anders niets.

We kunnen de boodschappen van de kinderen
Niet meer ontkennen.
Ga voor de klik.

In jezelf en met een ander.
Versterk elkaar in wie je ‘werkelijk’ bent.
Wees open, eerlijk en oprecht
en volg je eigen innerlijke wijsheid.

Auteur: onbekend

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..