Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Christina Von Dreien over hartgedragen onderwijs

Christina Von Dreien

Christina Von Dreien: “Onze huidige basisscholen zijn volledig op het verstand gebaseerd. Er zijn vaste richtlijnen over wanneer je wat moet doen en hoe en wanneer het klaar moet zijn. Hartgedragen leren, daarentegen, betekent dat we vanuit ons hart leren. Er zit geen tijdsdruk op het bereiken van een bepaald leerdoel en van de kinderen wordt ook niet geëist dat ze op een bepaald moment allemaal hetzelfde leren. De school moet kinderen op hun individuele schoolreis begeleiden en ondersteunen, of ze helpen bij het weer gaan voelen van hun zielsreis. Veel kinderen voelen namelijk hun eigen weg niet meer, en in het huidige schoolsysteem worden ze daar nog verder van weg geleid. In mijn ogen proberen scholen alle kinderen dezelfde kant op te laten kijken, zodat ze allemaal hetzelfde denken en daardoor perfect in ons huidige sociale systeem passen.

Gekwalificeerde en liefdevolle begeleiders

Maar het kan toch niet zo zijn dat kinderen zich moeten aanpassen aan het sociale systeem of het schoolsysteem! Het moest juist andersom zijn, dat scholen kinderen tegemoetkomen en zien welk potentieel er in ieder kind aanwezig is en dat ze kinderen ondersteunen bij het vinden en volgen van hun eigen weg. Daarom zijn er in een hartgedragen school zoals ik me die voorstel geen ‘leraren’ in de conventionele betekenis van het woord, maar gekwalificeerde en liefdevolle ‘begeleiders’. Ze moeten aanvoelen in welk proces een kind zit, zodat ze het lesaanbod aan het individuele kind kunnen aanpassen en het kind kan toewerken naar zijn eigen doel. In een school draait het immers om de kinderen, dus moet elke school op hen zijn afgestemd.

Basisvoorwaarden zien en juiste begeleidingsmateriaal

Laten we er even van uitgaan dat er een negenjarig kind is dat vanuit zijn ziel bijvoorbeeld monteur wil worden en dat daarvoor de juiste talenten heeft en aan de juiste  basisvoorwaarden voldoet. Dan is het de taak van de school om deze basisvoorwaarden te zien en dit kind vervolgens op zijn pad te begeleiden tot het zelfstandig zijn levenstaak kan vervullen. Begeleiders moeten opmerken waar een kind op dit moment staat en waar het naartoe wil. Dan kunnen ze het kind benaderen en laten zien welke  volgende stappen er nodig zijn om daar te komen. Als het kind ermee instemt, kunnen ze het juiste begeleidingsmateriaal aanbieden.

Harmonieuze klassen

De scholen moeten dus ten eerste naar ieder afzonderlijk kind kijken, zonder vaststaande lesprogramma’s die vereisen dat alle kinderen op hetzelfde moment precies hetzelfde leren, en ten tweede de kinderen niet de hele dag in een en hetzelfde klaslokaal opsluiten. Waarom zou een kind niet alle lokalen in een schoolgebouw kunnen gebruiken? En waarom zouden de klassen niet op een harmonieuze manier uit kinderen van verschillende leeftijden kunnen bestaan? Er zou bijvoorbeeld en wiskundelokaal kunnen zijn waar een gekwalificeerde begeleider aanwezig is. Deze kan dan ieder kind dat binnenloopt omdat het iets wil leren over wiskunde precies vertellen wat het concreet moet doen. Als het kind enthousiast is over een bepaald onderwerp, zal het er uit zichzelf iets over willen leren.

Kinderen moeten hun innerlijke leermotor blijven voelen

Een van de problemen is dat kinderen in de huidige scholen zo afgestompt raken dat ze de innerlijke drijfveer niet meer voelen. Dat betekent dat ze niets leren omdat ze geen impuls van binnenuit voelen om hun kennis te vergroten. Maar is een kind nog steeds verbonden met zichzelf en voelt het zijn innerlijke motor, dan zal het vroeg of laat naar de begeleiders gaan om vragen te stellen of bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Het is de taak van de school dat kinderen hun innerlijke leermotor blijven voelen.”

Christina Von Dreien

(fragment uit haar boek ‘ Bewustzijn schept Vrede’)Bewustzijn schept vrede

Christina Von Dreien (2001) uit het Zwitserse Toggenburg is geboren met een sterk verruimd bewustzijn en een veelheid aan multidimensionale gaven. Zij behoort daarmee tot een nieuwe generatie jonge mensen die het menselijke bestaan zien, beschrijven en leven als een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit. Van jong af aan geeft ze al blijk van een opmerkelijk inzicht in de huidige wereld en verbaast ze met haar sterke ethiek, wijsheid en innerlijke rust, die een nieuwe dimensie van mens-zijn doen vermoeden.

Boek: Bewustzijn schept Vrede

ISBN:  9789460151873

Houd de komende edities van PURE CHILD goed in de gaten. Zo verschijnt er begin maart 2022 een nieuwe editie met een groot dossier over Thuisonderwijs. Wil je die zeker niet missen? Abonneer je NU op de digitale OF papieren versie. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..